Samfund

Hård kritik af myndigheders rolle i dansk eksport til krigen i Yemen

Danske Terma har før og under krigen i Yemen leveret udstyr og vedligehold til emiratiske bombefly og krigsskibe.

Danske myndigheders håndtering af eksport til De Forenede Arabiske Emiraters militær møder kritik fra danske og udenlandske eksperter.

Kritikken kommer, efter at TV 2 i samarbejde med det undersøgende medie Danwatch, hollandske Lighthouse Reports og NOIR - Nordic Reports kan afsløre, at danske Terma har bidraget til krigen i Yemen, der ifølge FN har skabt den værste humanitære krise i verden.

Fakta om krigen i Yemen

  • En koalition af arabiske og afrikanske lande gik i marts 2015 i krig i Yemen som reaktion på, at houthi-oprørsgruppen i januar 2015 væltede landets regering.
  • Koalitionen mod houthierne er anført af Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.
  • Mellem 100.000 og 230.000 er døde i kamphandlinger eller som følge af krigen og flådeblokaden af landet, der forhindrer forsyninger af mad, medicin og nødhjælp.
  • 80 procent af landets 28 millioner indbyggere har brug for nødhjælp.
  • Millioner sulter og mangler medicin, og FN betegner Yemen som den værste humanitære krise i verden.

Undersøgelsen viser, at Terma har leveret udstyr og vedligehold til krigsskibe og kampfly, der er involveret i krigen. Eksporten til De Forenede Arabiske Emirater, der er en del af en koalition, som beskyldes for krigsforbrydelser, startede før krigens udbrud i 2015, men er fortsat frem til i år.

Du kan læse hele undersøgelsen og se dokumentationen her.

Britisk ekspert: Masser af beviser på brud på folkeretten

Eksporten af udstyret til bombeflyene er ifølge Terma sket efter gældende regler og med tilladelse fra de danske myndigheder. Men eksporten møder kritik fra danske og udenlandske eksperter og organisationer.

Eksperterne påpeger, at Danmark er underlagt EU's fælleserklæring og FN's våbenhandelstraktat, der skal sikre, at militært udstyr fra Danmark ikke eksporteres, hvis der er risiko for, at det bruges til at krænke menneskerettighederne eller begå krigsforbrydelser.

- Der er ingen tvivl om, at begge regelsæt forpligter Danmark til ikke at udstede eksporttilladelser, når der er risiko for alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Der er masser af beviser på, at Emiraternes krigsførelse i Yemen er årsag til alvorlige brud på folkeretten, siger Anna Stavrianakis, professor i internationale relationer ved Sussex Universitet i Storbritannien.

Terma har bidraget til krigsindsatsen i Yemen i mange år, viser kortlægningen fra TV 2, Danwatch, Lighthouse Report og NOIR - Nordic Reports.

Fakta om undersøgelsen af Termas rolle i krigen i Yemen

  • Historierne er lavet i samarbejde mellem TV 2, det undersøgende medie Danwatch, hollandske Lighthouse Reports og researchcentret NOIR - Nordic Reports ved Roskilde Universitet.
  • Undersøgelsen, der har stået på siden februar 2020, er blevet til ved hjælp af satellitfotos, billeder og videoer delt på sociale medier, aktindsigter, offentlige databaser i Danmark og udlandet, anonyme kilder og interviews med eksperter i ind- og udland.
  • Projektet #ScandinavianArms er en del af projektet EUarms, der kortlægger våbeneksport til konfliktlande.

Få måneder efter krigens udbrud i marts 2015 annoncerede Terma salg af missilforsvar til 24 emiratiske bombefly, som Terma - med tilladelse fra myndighederne - udførte vedligeholdelse på i marts 2018, tre år inde i krigen.

Leverede til emiraternes militær efter eksportforbud fra Udenrigsministeriet

Derudover har Terma - uden eksporttilladelse - fra 2011 til 2016 leveret radarudstyr til korvetter, der ad flere omgange har modtaget reservedele og vedligehold.

I oktober 2019 leverede Terma reservedele til radarerne, og så sent som i marts 2020 havde Terma teknikere til træning i hovedkvarteret i Lystrup.

Det er snorlige i min opfattelse, at Terma helt klart har overtrådt regeringens suspension

Frederik Harhoff, professor i folkeret og tidligere dommer ved Krigsforbryderdomstolen i Haag

Teknikerne er ansat i Elcome, der står for vedligehold og service af radarer i den emiratiske flåde.

Forud for træningen i år, har Elcome-teknikere modtaget træning i 2016, og i januar 2018 indgik Terma et partnerskab med Elcome om vedligeholdelsen af radarerne.

Dermed har Terma ad flere omgange leveret reservedele og services til Emiraterne, efter at Udenrigsministeriet - på grund af krisen i Yemen - i november 2018 indførte et eksportforbud af militært udstyr til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.

Terma: Vi overholder loven

Terma har gennem flere uger afvist at stille op til interview om sagen, men de skriver i en mail, at de overholder loven, og at radaren på krigsskibene ikke kræver eksporttilladelse.

- Terma overholder de til enhver tid gældende regler for handel med forsvars- og dual-use produkter og følger afgørelser truffet af de danske myndigheder med hensyn til eksport, skriver kommunikationsdirektør Kasper Rasmussen.

Han tilføjer, at Terma i denne uge bad Erhvervsstyrelsen om en "teknisk vurdering" af, om radarudstyret krævede eksporttilladelse. Svaret kom allerede efter få dage, torsdag 14. maj, og afgørelsen var ifølge Terma, at de ikke behøvede at søge eksporttilladelse til radarerne på krigsskibene.

I afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen fremgår det, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, har foretaget en “teknisk vurdering” og konkluderet, at radaren fra Terma ikke optræder på EU’s kontrolliste. På den baggrund konkluderer Erhvervsstyrelsen, at der kun kræves eksporttilladelse til radaren, hvis den skal eksporteres til et land, der er omfattet af våbenembargo.

Professor: Som at stikke hovedet i busken

Men afgørelsen frikender ikke Terma. Det mener Frederik Harhoff, der er tidligere dommer ved Krigsforbryderdomstolen i Haag og i dag er juraprofessor på Syddansk Universitet. Han har gennemgået afgørelsen og EU-reglerne, og ifølge ham er den eneste konklusion i afgørelsen, at Termas radar ikke optræder på EU's kontrolliste.

- Man kan ikke bruge afgørelsen til at sige, at det ikke var ulovligt. De forholder sig ikke til det reelle i denne sag, nemlig at der er foregået en eksport, som Udenrigsministeriet har suspenderet. Det er som at stikke hovedet i busken, siger Frederik Harhoff.

- Det er snorlige i min opfattelse, at Terma helt klart har overtrådt regeringens suspension. Og når regeringen suspenderer en eksporttilladelse betyder det, at uanset om de har en tilladelse eller, så må de ikke eksportere, indtil de genindfører tilladelsen.

Afgørelsen frikender ikke Terma.

I en mail oplyser Erhvervsstyrelsen, at de handler efter EU-regler, der fastsætter en kontrolliste over dual-use produkter.

- Udover kontrollisten er der i EU-reglerne særlige bestemmelser, såfremt der er tale om et destinationsland underlagt våbenembargo, eller såfremt der er tale om produkter, som kan bruges i forbindelse med udvikling af masseødelæggelsesvåben, oplyser kommunikationskonsulent Søren Møller Nielsen fra Erhvervsstyrelsen.

FN-ekspert: Danmark og Terma forlænger krigen

I 2019 vurderede et ekspertpanel i FN, at lande, der er en del af koalitionen, kan være medansvarlige for krigsforbrydelser. De bakkes op af juraprofessor Frederik Harhoff.

En af forfatterne bag FN-rapporten er lektor Charles Garraway fra Essex Universitet. Han er kritisk over for, at Terma efter krigens udbrud er fortsat med at levere udstyr og vedligehold til Emiraterne.

- Hvis Danmark leverer militært udstyr til medlemmer af den saudisk-ledede koalition til brug i konflikten i Yemen, så er Danmark med til at forlænge konflikten og den yemenitiske befolknings lidelser, siger Charles Garraway.

Ekspert i USA: Terma har et medansvar

Termas udstyr på krigsskibene er afgørende for de militære operationer i Yemen og flådeblokaden, der forhindrer mad, medicin og nødhjælp til millioner af nødstedte yemenitter. Det siger våbenekspert og direktør William D. Hartung fra tænketanken Center for International Policy.

- De danske radarer er helt nødvendige for Baynunah-korvetterne (krigsskibene, red.). Uden radarsystemerne er de emiratiske krigsskibe hverken i stand til at deltage i krigen i Yemen eller i flådeblokaden, siger William Hartung.

- Hvis man leverer udstyr, som bliver brugt til at dræbe civile og lave blokade mod civile, så har man en del af ansvaret.

Direktør: De har svigtet deres ansvar

På Syddansk Universitet mener Frederik Harhoff, at de danske myndigheder har fejlet.

- Det vidner ikke om den store påpasselighed, hvis myndighederne har overset det faktum, at de danske våbenkomponenter bliver brugt til, at der bliver begået krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og ovenikøbet også krænkelser af internationale menneskerettigheder i Yemen, siger han.

Også Morten Kjærum, ekspert i menneskerettigheder og direktør i Raoul Wallenberg Instituttet, er kritisk over for de danske myndigheder.

- Både FN's våbentraktat og EU's Fælleserklæring forpligter Danmark til at sørge for, at dansk militærudstyr ikke anvendes til grove menneskeretskrænkelser. Den forpligtelse har de danske myndigheder tydeligvis ikke levet op til. De har tydeligvis ikke haft styr på eksporten til Emiraterne. Det er stærkt kritisabelt, siger Morten Kjærum.

Eksperter og organisationer om Termas rolle i krigen i Yemen

William D. Hartung

William D. Hartung er ekspert i våbeneksport og forfatter og arbejder som direktør for tænketanken Center for International Policy, der har kontor i Washington og New York.

- De danske radarer er helt nødvendige for Baynunah-korvetterne (krigsskibene, red.). Uden radarsystemerne er de emiratiske krigsskibe hverken i stand til at deltage i krigen i Yemen eller i flådeblokaden.

- Hvis man leverer udstyr, som bliver brugt til at dræbe civile og lave blokade mod civile, så har man en del af ansvaret for det, siger William D. Hartung.

 

Foto: PR

Frederik Harhoff

Den danske folkeretsekspert Frederik Harhoff er professor på Syddansk Universitet og tidligere dommer ved Krigsforbryderdomstolen i Haag.

- Det ville være mærkeligt, hvis ikke en så højt specialiseret virksomhed, der har så stort internationalt samkvem med en lang række lande skulle være vidende om, at det udstyr, som netop Terma leverer til Emiraterne og Saudi-Arabien, ikke blev brugt i forbindelse i med de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som bliver begået af de to landes styrker. Det må de have vidst.

- Det er og vil altid være Termas etiske ansvar at sikre, at deres produkter ikke bliver anvendt på en måde, der strider imod de regler vi kender, har aftalt og i øvrigt er enige om.

Foto: Søren Bidstrup / Scanpix Nordfoto

Charles Garraway

Britiske Charles Garraway var en del af det FN-ekspertpanel, der konkluderer, at Saudi-Arabien og Emiraterne muligvis står bag krigsforbrydelser i Yemen.

- Hvis Danmark leverer militært udstyr til medlemmer af den saudisk-ledede koalition til brug i konflikten i Yemen, så er Danmark med til at forlænge konflikten og den yemenitiske befolknings lidelser.

- I har et problem, når det kommer til FN's våbenhandelstraktat. Den sætter barren ret højt. Og lande ser på problematikken med våbensalg i en række retssager, heriblandt i Storbritannien.

Foto: PR

Trine Christensen

Trine Christensen er generalsekretær for organisationen Amnesty International, der kæmper for at beskytte menneskerettigheder verden over.

- Virksomhederne har også selv et ansvar. Ansvaret bliver ikke mindre alvorligt, fordi der er tale om forsvars- og radarsystemer. Der er tale om materiel, som er nødvendigt, for at UAE kan bombe i Yemen og blokere for forsyninger.  Danske virksomheder bør ikke sælge nogen som helst former for militært udstyr til UAE. Spørgsmålet er, om Danmark ønsker at bidrage til krigsforbrydelser eller ej.

- Både vi, FN og mange andre organisationer har i årevis dokumenteret, at der  sker meget voldsomme menneskeretskrænkelser og krigsforbrydelser i Yemen.

 

 

Foto: PR

Anna Stavrianakis

Anna Stavrianakis er professor i internationale relationer ved Sussex University i UK. Hun har speciale i våbenhandel og -eksport.

- EU's Fælleserklæring forpligter Danmark til at forhindre eksport af våben og militært udstyr, hvis der er en ‘klar risiko’ for, at udstyret vil blive anvendt til alvorlige krænkelser af folkeretten. FN’s våbentraktat taler om en ‘overhængende risiko’.

- Der er ingen tvivl om, at begge regelsæt forpligter Danmark til ikke at udstede eksporttilladelser, når der er risiko for alvorlige menneskerettighedskrænkelser. 

- Der er masser af beviser på, at Emiraternes krigsførelse i Yemen er årsag til alvorlige brud på folkeretten.

Foto: PR

Kristian Weise

Kristian Weise er generalsekretær i organisationen Oxfam, der blandt andet står for nødhjælp til Yemen.

- Blokaden betyder, at vi ikke kan få den nødhjælp ind, som vi er afhængige af for at kunne hjælpe civilbefolkningen. Det er et kæmpe paradoks, at en dansk virksomhed kan være med til at forhindre nødhjælp, som er finansieret af den danske stat.

- Virksomheder har helt klart et ansvar for at vide, hvad deres produkter bliver anvendt til, og hvad konsekvenserne af deres eksport er. Terma kender slutbrugerne, derfor har de også et ansvar for at være opmærksom på, hvad Emiraterne bruger deres udstyr til.

- Terma burde have stoppet samarbejdet med Emiraterne. Terma har vidst, hvad de har været en del af, men de har tilsyneladende været mere optaget af at tjene penge.

 

Foto: PR

Morten Kjærum

Morten Kjærum er direktør for Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.

- Både FN’s våbentraktat og EU's Fælleserklæring forpligter Danmark til at sørge for, at dansk militærudstyr ikke anvendes til grove menneskeretskrænkelser. Den forpligtelse har de danske myndigheder tydeligvis ikke levet op til. De har tydeligvis ikke haft styr på eksporten til Emiraterne. Det er stærkt kritisabelt.

- Man kan ikke løbe fra det personlige ansvar i forhold til grove, systematiske krænkelser.

Foto: Sara Gangsted / Scanpix Denmark
William Hartung, leder af tænketanken Center for Internatinal Policy i USA, mener, at når en virksomhed leverer udstyr, der bruges til at krænke menneskerettigheder, så bærer de en del af ansvaret

Minister: Forbuddet gælder stadig

Udenrigsminister Jeppe Kofoed fra Socialdemokratiet oplyser i en mail, at eksportforbuddet til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater fra 2018 stadig gælder.

- Derfor godkender vi i Udenrigsministeriet heller ikke ansøgninger om eksport af våben og militært udstyr til de to lande, når vi bliver hørt af Rigspolitiet i forbindelse med udstedelse af våben-eksporttilladelser, udtaler Jeppe Kofoed.

Ministeren tilføjer, at han "ikke har kendskab" til eksport af radarsystemer, der ikke har været til høring i Udenrigsministeriet. Erhvervsstyrelsens afgørelse fra denne uge om Termas radarer omtaler ikke en høring af Udenrigsministeriet.

- Den danske tilgang til eksport af våben og militært udstyr er blandt de mest restriktive i EU. Min politiske holdning som udenrigsminister er, at Udenrigsministeriet, som høringspart i eksportkontrolsager, konsekvent udtaler sig imod ansøgninger om eksport af våben og militært udstyr til de Forenede Arabiske Emirater på grund af risikoen for anvendelse i Yemen-konflikten, siger han.

TV 2 og Danwatch har skriftligt bedt udenrigsministeren svare på, om han er enig med Frederik Harhoff i, at Erhvervsstyrelsen i afgørelsen om Termas radarer ikke forholder sig til, at der er tale om udstyr, som Udenrigsministeriet har suspenderet eksporten af.

Terma gør i sin egen virksomhedspolitik meget ud af menneskerettigheder og etik, men har ikke ønsket at forholde sig til kritikken.

Du kan læse hele undersøgelsen af Termas rolle i verdens værste humanitære katastrofe her.

Artiklen er præciseret den 18. maj: I en tidligere udgave af denne artikel kunne en formulering læses sådan, at dual use-produkter (udstyr til både civil og militær brug) var forbudt at eksportere til både Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater. Det er imidlertid kun tilfældet for Saudi-Arabien, så derfor er formuleringen ændret.