Coronavirus

Skoleledere efterlyser retningslinjer: Der kommer ikke flere regler, siger minister

Ifølge skolelederne er der sket et pludseligt skifte fra udførlige retningslinjer til stort set ingen regler og rettesnore på skoleområdet.

Når de ældste elever på landets folkeskoler og efterskoler vender tilbage mandag, så ved lærerne endnu ikke, hvordan de skal håndtere de sundhedsmæssige udfordringer for at mindske risikoen for coronasmitte.

Der blev ellers sendt nye retningslinjer ud i aftes af Børne- og Undervisningsministeriet, men de er alt for løse, lyder opråbet fra skolelederne.

I retningslinjerne står der, at eleverne ikke må samles i for store grupper - og der skal så vidt muligt gøres brug af forskudte mødetider og pauser - men det er altså ikke svar nok, mener Claus Hjortdal, som er formand for Skolelederforeningen.

Et pludseligt paradigmeskifte

Ifølge ham er landets skoleledere blevet noget overraskede over det pludselige paradigmeskift, der er sket.

Tidligere var der opsat en lang række retningslinjer, der skulle følges, men nu er det, ifølge Hjortdal, mere op til de enkelte skoleledere, hvordan de vil håndtere situationen:

- For eksempel er der afstandskravet på to meter, som pludselig er gået til én meter. Men har skolelederne brug for det, og synes, at det er ok, så må de godt gå under én meter. Der er ikke nogen bundlinje mere, og det bliver os selv, der skal vurdere, hvad smittetrykket skal være, og hvordan vi synes, at vi vil håndtere det, siger Claus Hjortdal og tilføjer:

- Vi er blevet sluppet meget løs, og det bekymrer os. Det kan godt være, at smittetrykket er faldet, men jeg synes, at vi står lidt alene med det.

Pernille Rosenkrantz-Theil

Ifølge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er det rigtigt beskrevet, at man nu er gået fra en situation i fase 1, hvor Sundhedsstyrelsen havde opsat mange og rigide regler til en fase 2, hvor smittetrykket er anderledes, og hvor det derfor er et andet sæt regler, der er meget mindre omfangsrigt.

- Det, at der er blevet lempet på reglerne, det er den nye grundbetingelse, der er. Og det er jo sådan set positivt, for det betyder, at smittetrykket er faldet, og vi i højere grad kan gå tilbage til en hverdag, der ligner den, vi kommer fra, siger hun og tilføjer:

- I ministeriet ved vi godt, at det her er en rigtig svær øvelse. Men vi har ikke lyst til at lave flere nye, rigide regler, når der ikke er behov for det.

Minister: Ingen skal stå alene med det

Og skolelederne vil gerne have frihed til at lede, men ikke inden for det, de nu er blevet pålagt, siger Claus Hjortdal:

- Vi vil gerne have frihed inden for det, vi plejer at styre; nemlig undervisningen. Nu har vi fået frihed på sikkerheden og sundhedsområdet, og det er ikke områder, som vi er eksperter på. Derfor har vi været glade for, at, der indtil nu, har været forholdsvis klare retningslinjer.

Pernille Rosenkrantz-Theil forstår godt, hvis skolelederne kan være nervøse for at træffe beslutninger, der sætter smittetrykket over styr.

- Derfor er det afgørende for os, at vores telefoner står åbne, så ingen står mutters alene med det, siger hun og opfordrer skolelederne til at kontakte ministeriet med spørgsmål, inden skolerne åbner på mandag.

Skoler: Retningslinjer kommer for sent

Ude på skolerne er man lige nu i gang med at planlægge undervisningen og skoledagen for de ældste elever, der kan vende tilbage fra på mandag. Flere skoler og kommuner synes dog, at regeringen har sovet i timen, når det gælder om at sende retningslinjer ud.

På Gasværkvejens Skole i København har man for eksempel måttet lave en plan ud fra, hvad man forventede, der ville blive meldt ud, og hvad man hørte på rygtebasis.

- Vi kunne jo ikke vente til fredag med at lave en plan, der skal træde i kraft mandag, siger skoleleder Marianne Risager-Hansen.

Heller ikke i Struer Kommune føler man, at man har været godt nok forberedt på de ældste elevers tilbagevenden til skolebænken.

Struer Kommune har nemlig besluttet, at elever på 6. klassetrin kan starte i skole igen mandag 18. maj, men alle elever fra 7. til 10. klassetrin skal undervises hjemme én uge mere frem til 25. maj, skriver TV Midt Vest.

Lotte Junker Pedersen, der er direktør i Struer Kommune, fortæller, at det skyldes, kommunen har afventet retningslinjer, der skal gøre det klart, hvor mange elever skolerne har plads til.

- For at undgå at komme i en panik-situation ved at melde for tidligt ud, har vi valgt at afvente. Det gør det også muligt for os at sørge for en mere grundig og veltilrettelagt åbning.

Ifølge Bente Larsson, som er leder på Parkskolen i Struer, så er det en rigtig beslutning, da skolen er nødt til at vide, hvilke præmisser man skal planlægge ud fra.

Det kan man ikke, da vejledningerne fra sundhedsmyndighederne ikke ligger klar endnu, siger hun til Dagbladet Holstebro-Struer.

- Vi ved groft sagt ikke mere end alle andre, der har læst avisen eller set nyheder. Vi ved ikke andet, end at afstandskravet nu bliver én meter i stedet for to, men det har vi også brug for at få defineret, hvordan skal tolkes, forklarer hun.