Coronavirus

Sådan skal du forholde dig, hvis du er smittet med coronavirus eller har været i kontakt med en smittet

Hvad skal du gøre, hvis du bor sammen med en, der er smittet med coronavirus? Og hvornår skal du kontakte lægen? Få svarene her.

De fleste elever er tilbage på skolebænken, børn er tilbage i institutioner, og mange voksne skal igen på arbejde.

Det betyder, at vi er i kontakt med flere personer, end da samfundet var lukket helt ned. Og det betyder, at der er større risiko for, at vi bliver smittet med coronavirus.

Derfor udkom Sundhedsstyrelsen torsdag med to nye pjecer, hvor de beskriver detaljerne omkring smitteopsporing.

Her står der blandt andet, hvordan vi skal forholde os, hvis vi bliver smittet? Og hvad skal vi gøre, hvis vi tror, vi har været i nærheden af en syg?

Herunder kan du se, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler, du skal gøre.

Sådan skal du forholde dig

Du er blevet testet positiv for covid-19

Hvis du er blevet testet positiv for coronavirus, skal du isolere dig selv, indtil du har været symptomfri i 48 timer.

Det betyder, at du ikke må gå på arbejde eller gå ud for at købe ind, lufte hund og andre gøremål.

Hvis alle symptomer er væk, men du stadig har tab af smags- og lugtesans, kan du godt ophæve din isolation, da de symptomer kan vare så længe, at man ikke forventes at kunne smitte længere.

Du er syg, men er ikke blevet testet for covid-19

Isoler dig selv og kontakt din læge, så du kan blive testet.

Du er smittet og vil kontakte folk, du har været i nærheden af

Hvis du er smittet med coronavirus, skal du kontakte såkaldte ’nære kontakter’, som du har været i nærheden af fra 48 timer før, du fik symptomer.

De ’nære kontakter’, du skal informere er:

 • Dem, du bor sammen med
 • Dem, du har haft direkte fysisk kontakt med (f.eks. ved kram)
 • Dem, du har haft tæt “ansigt-til-ansigt” med inden for en meter i mere end 15 minutter (f.eks. samtale med personen)

Det forventes ikke, at du tager kontakt til personer, du ikke kender, f.eks. medpassagerer i bus, tog mv.

Du har været i kontakt med en syg (du har symptomer)
 • Bliv hjemme og aflys alle besøg.
 • Tag hurtigst muligt kontakt til din egen læge, så du kan blive henvist til test.
 • Hold så vidt muligt afstand til dem, du bor sammen med, og undgå fysisk kontakt som f.eks. kys og kram. Det er især vigtigt at holde afstand til personer, der tilhører en særlig risikogruppe – ældre, kronisk syge mv.
 • Vær særlig omhyggelig med at overholde Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om god håndhygiejne og hosteetikette og hav fokus på grundig og hyppig rengøring.
Du har været i kontakt med en syg (du har ikke symptomer)
 • Bliv hjemme og aflys alle besøg.
 • Hold så vidt muligt afstand til dem, du bor sammen med, og undgå fysisk kontakt som f.eks. kys og kram. Det er især vigtigt at holde afstand til personer, der tilhører en særlig risikogruppe – ældre, kronisk syge mv.
 • Vær særlig omhyggelig med at overholde Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om god håndhygiejne og hosteetikette og hav fokus på grundig og hyppig rengøring.
 • Vær særlig opmærksom på, om du udvikler symptomer på covid-19 (ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste, feber mv.).
 • Tag hurtigst muligt kontakt til din egen læge, så du kan blive henvist til test. Også selv om du ikke har symptomer. Hvis du testes negativ, kan du ophæve selvisolationen. Men du skal fortsat være opmærksom på, om du udvikler symptomer.
Dit barn er smittet med coronavirus

Hvis dit barn er testet positiv for coronavirus, skal barnet blive hjemme fra skole/dagtilbud, indtil hun/han har været symptomfri i 48 timer.

Orienter skolen/dagtilbuddet om, at barnet ikke kommer.

Derudover er det vigtigt at huske, at børn har behov for omsorg, kontakt, kram og trøst, og det er vigtigt, at du tager dig af dit barn, som du ellers ville. Men du skal være særlig opmærksom på god hygiejne, og hold godt øje med om barnet udvikler symptomer.

Du er forælder til et barn og er smittet med coronavirus

Børn har behov for omsorg, kontakt, kram og trøst. Det er vigtigt, at du tager dig af dit barn, som du ellers ville, selvom du er smittet med coronavirus. Men du skal være særlig opmærksom på god hygiejne, og hold godt øje med om barnet udvikler symptomer.

Hvis der er andre, som kan tage sig af barnet, så er det en god idé at få dem til at tage over, indtil du er blevet rask og har været symptomfri i 48 timer.

Børn i en husstand, hvor en person er smittet, skal ikke komme i skole/dagtilbud.

Du er i tvivl om, hvorvidt du har været i ’nok’ kontakt med en smittet person til, at du kan være blevet smittet

Du skal have været sammen med den smittede i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt, før du er i risiko for at være blevet smittet.

Du kan risikere at være blevet smittet, hvis du har stået meget tæt på en kollega i længere tid. Det kan også være en situation, hvor man har rykket sig lidt for tæt sammen om et middagsbord med venner.

Hvis du har fulgt Sundhedsstyrelsens råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, der kan kategoriseres som en nær kontakt.

Du er i tvivl om, hvorvidt du kan blive testet for corona

Følgende kan blive testet:

 • Personer, der har symptomer
 • Personer, der har været i tæt kontakt med en smittet person
 • Personer, der bor eller arbejder på en institution med smittetilfælde
 • Personer, der skal indlægges i mere end 24 timer
 • Personer, der skal til speciallæge, eller er i et forløb på et sygehus

Kilder: 'Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus' og 'Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus'