Coronavirus

Her er retningslinjerne for åbning af cafeer og restauranter

Restauranter, caféer, værtshuse og lignende kan fra på mandag igen holde åbent. Se retningslinjerne her.

Restauranter og caféer skal have to kvadratmeter per person, viser netop offentliggjorte retningslinjer fra Erhvervsministeriet. Hvis kunderne står op, fordobles kravet.

Retningslinjerne viser også, at alle serveringssteder, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til at nyde på stedet, skal lukke ved midnat. Og så er det forbudt at indrette beværtninger på måder, der lægger op til dans og tæt kontakt.

De nye retningslinjer begrænse smitterisikoen ved genåbningen, og er udarbejdet i samarbejde med branchen, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup (S). Ministeren ser frem til, at landets cafeer, restauranter og forlystelsesparker igen kan åbne.

- Jeg er glad for, at det nu igen bliver muligt at gå ud og nyde en god middag eller få en kop kaffe eller øl med en ven ved stambordet. Det ved jeg, der er mange, der har savnet. Og jeg ved også, at restauranterne og caféerne står på spring for at byde deres gæster velkommen tilbage, siger han i pressemeddelelsen.

I retningslinjerne lægges der vægt på afstand mellem gæsterne ved indretningen af restauranter, caféer m.v. og fokus på hygiejne og rengøring. Desuden er listet retningslinjer for genåbning af forlystelsesparker.

Herunder er retningslinjerne - både de specifikke for forskellige erhverv, men også generelle om indretning og hygiejne.

Særligt for restauranter, caféer, barer, natklubber m.v.

 • Alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, skal lukke kl. 24.
 • Restauranter og cafeer mv. skal respektere forsamlingsforbuddet, og kan således ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Restauranter og caféer kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstanden mellem selskaberne.
 • Restauranter og caféer skal indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Som alternativ til mindst 1 meters afstand kan der etableres en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.
 • Gæster bør ikke have mulighed for at placere sig, hvor de i mere end 15 minutter har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere, fx siddende ved en bar-disk i en restaurant.
 • Udendørsservering indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.
 • Restauranter, caféer, værtshuse, barer mv. må ikke gennemføre aktiviteter eller indrettes på måder, der får dem til at minde om natklubber eller diskoteker, fx ved at etablere dansegulv e.l., der betyder, at afstanden på mindst 1 meter mellem selskaber ikke kan opretholdes.

Særligt for forlystelsesparker, sommerlande m.v:

 • Forlystelsesparker bør tilbyde håndsprit forud for og efter brug af den enkelte forlystelse.
 • Særligt fokus på styring af gæstekapacitet. Blandt andet kan man indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige gæster baseret på parkens størrelse og risikoen for sammenstimling.
 • Forlystelsesparker bør have fokus på styring af gæstestrømme på området og i relevant omfang overvåge dette løbende. Det kan undgåes ved køstyring fx via nummersystem, app eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Forlystelsesparker har mange forskelige typer af forlystelser og bør for hver forlystelse tage stilling til, hvordan gæster bør anbringes for at minimere smitterisiko.
 • Medarbejdere, der opererer forlystelser, bør så vidt muligt være afskærmet fra gæsterne.

Generel indretning af lokaler og udendørsarealer

 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Dog indføres et særligt kvadratmeterkrav på 2 m2 pr. person for restauranter, caféer og lignende, medmindre kunderne det pågældende sted i al væsentlighed står op (i givet fald er kravet 4 m2 pr. person).
 • Der skal skiltes i relevant omfang med max antal gæster i lokalet.
 • Udendørsarealer indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.
 • Lokaler, der er forbeholdt personalet, indrettes ligeledes.
 • Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Den enkelte virksomhed fastlægger egne retningslinjer for ophold i lokalerne, eksempelvis afstandsmarkering ved kasse eller receptionsdisk, og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.

Særligt for konference- og mødeaktiviteter

 • Forsamlingsforbuddet respekteres.
 • Der skal sikres mulighed for mindst 1 meters afstand mellem gæster ved aktiviteter af mere end 15 minutters varighed.
 • Der bør tages tiltag til at undgå sammenstimling fx ved at have flere ind- og udgange til lokalet.
 • Messeaktiviteter, hvor gæster går rundt og besøger flere forskellige stande, henvises til at følge retningslinjerne for storcentre, stormagasiner og arkader mv., hvor kunderne på tilsvarende vis går rundt og besøger flere butikker.

Hygiejne

 • Der skal være nem adgang til håndhygiejne. Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for gæster og medarbejdere.
 • Toiletter (både gæste- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der bør ikke være fælles håndklæder på toiletter o.l.
 • Hvis en gæst konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.
 • Der skal opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.

Håndtering af sygdom og symptomer

 • Ansatte bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på covid-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
 • Hvis en gæst konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.

Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende vejlede og kommunikere om ovenstående retningslinjer, lyder det.