Her er retningslinjerne for ĂĄbning af cafeer og restauranter

Restauranter, caféer, værtshuse og lignende kan fra på mandag igen holde åbent. Se retningslinjerne her.

Restauranter og caféer skal have to kvadratmeter per person, viser netop offentliggjorte retningslinjer fra Erhvervsministeriet. Hvis kunderne står op, fordobles kravet.

Retningslinjerne viser også, at alle serveringssteder, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til at nyde på stedet, skal lukke ved midnat. Og så er det forbudt at indrette beværtninger på måder, der lægger op til dans og tæt kontakt.

De nye retningslinjer begrænse smitterisikoen ved genåbningen, og er udarbejdet i samarbejde med branchen, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup (S). Ministeren ser frem til, at landets cafeer, restauranter og forlystelsesparker igen kan åbne.

- Jeg er glad for, at det nu igen bliver muligt at gå ud og nyde en god middag eller få en kop kaffe eller øl med en ven ved stambordet. Det ved jeg, der er mange, der har savnet. Og jeg ved også, at restauranterne og caféerne står på spring for at byde deres gæster velkommen tilbage, siger han i pressemeddelelsen.

I retningslinjerne lægges der vægt på afstand mellem gæsterne ved indretningen af restauranter, caféer m.v. og fokus på hygiejne og rengøring. Desuden er listet retningslinjer for genåbning af forlystelsesparker.

Herunder er retningslinjerne - bĂĄde de specifikke for forskellige erhverv, men ogsĂĄ generelle om indretning og hygiejne.

Særligt for restauranter, caféer, barer, natklubber m.v.

 • Alle serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse pĂĄ salgsstedet, skal lukke kl. 24.
 • Restauranter og cafeer mv. skal respektere forsamlingsforbuddet, og kan sĂĄledes ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Et selskab bør kun bestĂĄ af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses pĂĄ tilsvarende vis. Restauranter og cafĂ©er kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstanden mellem selskaberne.
 • Restauranter og cafĂ©er skal indrettes, sĂĄ det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Som alternativ til mindst 1 meters afstand kan der etableres en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.
 • Gæster bør ikke have mulighed for at placere sig, hvor de i mere end 15 minutter har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere, fx siddende ved en bar-disk i en restaurant.
 • Udendørsservering indrettes, sĂĄ det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.
 • Restauranter, cafĂ©er, værtshuse, barer mv. mĂĄ ikke gennemføre aktiviteter eller indrettes pĂĄ mĂĄder, der fĂĄr dem til at minde om natklubber eller diskoteker, fx ved at etablere dansegulv e.l., der betyder, at afstanden pĂĄ mindst 1 meter mellem selskaber ikke kan opretholdes.

Særligt for forlystelsesparker, sommerlande m.v:

 • Forlystelsesparker bør tilbyde hĂĄndsprit forud for og efter brug af den enkelte forlystelse.
 • Særligt fokus pĂĄ styring af gæstekapacitet. Blandt andet kan man indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige gæster baseret pĂĄ parkens størrelse og risikoen for sammenstimling.
 • Forlystelsesparker bør have fokus pĂĄ styring af gæstestrømme pĂĄ omrĂĄdet og i relevant omfang overvĂĄge dette løbende. Det kan undgĂĄes ved køstyring fx via nummersystem, app eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Forlystelsesparker har mange forskelige typer af forlystelser og bør for hver forlystelse tage stilling til, hvordan gæster bør anbringes for at minimere smitterisiko.
 • Medarbejdere, der opererer forlystelser, bør sĂĄ vidt muligt være afskærmet fra gæsterne.

Generel indretning af lokaler og udendørsarealer

 • Der mĂĄ maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Dog indføres et særligt kvadratmeterkrav pĂĄ 2 m2 pr. person for restauranter, cafĂ©er og lignende, medmindre kunderne det pĂĄgældende sted i al væsentlighed stĂĄr op (i givet fald er kravet 4 m2 pr. person).
 • Der skal skiltes i relevant omfang med max antal gæster i lokalet.
 • Udendørsarealer indrettes, sĂĄ smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.
 • Lokaler, der er forbeholdt personalet, indrettes ligeledes.
 • Lokaler indrettes, sĂĄ smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Den enkelte virksomhed fastlægger egne retningslinjer for ophold i lokalerne, eksempelvis afstandsmarkering ved kasse eller receptionsdisk, og hvor der ellers kan opstĂĄ flaskehalse.

Særligt for konference- og mødeaktiviteter

 • Forsamlingsforbuddet respekteres.
 • Der skal sikres mulighed for mindst 1 meters afstand mellem gæster ved aktiviteter af mere end 15 minutters varighed.
 • Der bør tages tiltag til at undgĂĄ sammenstimling fx ved at have flere ind- og udgange til lokalet.
 • Messeaktiviteter, hvor gæster gĂĄr rundt og besøger flere forskellige stande, henvises til at følge retningslinjerne for storcentre, stormagasiner og arkader mv., hvor kunderne pĂĄ tilsvarende vis gĂĄr rundt og besøger flere butikker.

Hygiejne

 • Der skal være nem adgang til hĂĄndhygiejne. Der skal være vand og sæbe eller hĂĄndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for gæster og medarbejdere.
 • Toiletter (bĂĄde gæste- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der bør ikke være fælles hĂĄndklæder pĂĄ toiletter o.l.
 • Hvis en gæst konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.
 • Der skal opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer pĂĄ covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.

HĂĄndtering af sygdom og symptomer

 • Ansatte bør ikke møde pĂĄ arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde pĂĄ covid-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte mĂĄ efter et sygdomsforløb først møde pĂĄ arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
 • Hvis en gæst konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.

Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende vejlede og kommunikere om ovenstående retningslinjer, lyder det.