Coronavirus

Flertal af danskere bekymret for dårligere levevilkår

Men danskerne ser generelt positivt på deres privatøkonomi og jobsituation.

Over halvdelen af danskerne er bekymrede for, at deres levevilkår forringes efter coronakrisen.

Det viser en ny rundspørge, som Megafon har lavet for TV 2 og Politiken.

I rundspørgen siger 52 procent, at de er helt eller overvejende enige i, at de er bekymret for levevilkårene i Danmark på den anden side af coronakrisen.

24 procent siger, de er helt eller overvejende uenige i påstanden, mens 22 procent svarer, at de er hverken enige eller uenige.

Danskernes svar ligger i tråd med, hvad statsminister Mette Frederiksen (S) stillede danskerne i udsigt på et pressemøde 23. marts.

- Selv når vi begynder åbne Danmark op igen en dag, så vil meget være forandret, lød det dengang fra statsministeren som tilføjede:

- Der vil være forandringer for os alle sammen. Konsekvenserne af denne sygdom kommer til at være store for mennesker, for økonomien, for virksomhederne, for lønmodtagerne, men også for vores velfærdssamfund, sagde Mette Frederiksen.

Ser positivt på økonomi og arbejde

Mens der er udbredt pessimisme over fremtidens kår, er der mere optimisme at spore, når folk skal forholde sig til deres økonomi og jobsituation.

I rundspørgen siger 64 procent blandt andet, at de ikke er bekymrede for at miste deres job.

Siden 9. marts er antallet af ledige i Danmark ellers steget med 48.390 personer, og det samlede antal af ledige lyder nu på 179.955, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Med til den historie hører dog, at der den seneste tid faktisk er sket et lille fald på et par hundrede personer i antallet af ledige.

Men der er tale om historisk høje arbejdsløshedstal.

Danmark har sidst været i nærheden af en ledighed i den størrelsesorden, som vi ser nu, i forbindelse med finanskrisen i slutningen af 00’erne og begyndelsen af 10’erne. Og det tal kunne have været endnu større, hvis ikke der var blevet indført lønkompensationsordning. Over 170.000 lønmodtagere er i øjeblikket sendt hjem på den ordning.

Sparer mere op

I forhold til de adspurgtes privatøkonomi svarer 52 procent, at de enten er helt enig eller overvejende enig i, at de ikke er på bekymret for den.

Ifølge en beregning, som Nykredit foretog for TV 2 i begyndelsen af april, har danskerne da også stadig penge på bankkontoen. Nykredits beregninger viste nemlig, at danskernes samlede opsparinger i løbet af de første tre uger af coronakrisen voksede med cirka 13 milliarder kroner.

Samme mønster så man efter finanskrisen.

Rundspørgen er fundet sted fra 12. til 14. maj 2020 og har haft deltagelse af 1098 respondenter.