Coronavirus

Myndigheder udsender retningslinjer for åbning af storcentre: - Undgå kø- og slagtilbud

Storcentre får mulighed for at åbne igen fra mandag.

Myndighederne udsender nu retningslinjer for genåbningen af blandt andet storcentre og indkøbscentre.

Pressemeddelelsen kommer, dagen efter at statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag offentliggjorde planen for fase 2 af genåbningen af Danmark, der blandt omhandler stormagasiner og indkøbscentre. De får med de nye retningslinjer muligheden for at slå dørene op for kunder igen mandag 11. maj.

- Det er glædeligt, at vi kan tage næste skridt i genåbningen, så vi kan få flere lønmodtagere tilbage på arbejde og give arbejdsmarkedet et yderligere skub i den rigtige retning, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Skal undgå slagtilbud

I retningslinjerne lyder det blandt andet, at stormagasiner og butikker "anbefales at undgå kø- og slagtilbud, aktiviteter og lignende, som kan skabe kødannelser og tæthed omkring enkelte områder i butikker".

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet, der har udarbejdet de omfattende retningslinjer, der fylder i alt fem sider.

- En væsentlig forudsætning for åbninger er, at den nødvendige kontakt til kunderne kan ske på en måde, som minimerer smitterisikoen, står der blandt andet.

I retningslinjerne fastholder de tre myndigheder afstandskravet på to meter - der skal gøres plads til to meters afstand mellem hver kunde i butikkerne, skriver de.

Men retningslinjerne vil dog blive ændret, hvis afstandskravet på de to meter bliver ændret af Sundhedsstyrelsen.

- Ændringer i Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for afstandskrav i forbindelse med covid-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne nedenfor, skriver de tre myndigheder.

Hovedpunkter i retningslinjer for åbning af indkøbscentre og stormagasiner

 1. Tilrettelæggelse af arbejdet

  Virksomhederne skal blandt andet forsøge at tilrettelægge arbejdet, sådan at tiden med tæt kontakt med kunderne mindskes, og kundetætheden nedsættes.

  For medarbejdere, der har øget risiko, for eksempel gravide, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området. 

 2. Antal kunder tilladt

  For virksomheder under 2.000 kvadratmeter tillades 1 person per 4 kvadratmeter gulvareal.

  For virksomheder mellem 2000 og 5000 kvadratmeter tillades 1 person per 8 kvadratmeter gulvareal.

  For virksomheder mellem 5000 og 10.000 kvadratmeter tillades 1 person per 10 kvadratmeter gulvareal.

  For virksomheder over 10.000 kvadratmeter tillades 1 person per 20 kvadratmeter gulvareal.

 3. Indretning

  Der skal være mulighed for at holde 2 meters afstand mellem kunder.

  Lounge, legeområder og andre fællesarealer skal lukkes for ophold.

  Butikkerne og centre skal indrettes, så der undgås flaskehalse og sammenstimlen.

 4. Ingen slagtilbud

  Stormagasiner og butikker anbefales at undgå slagtilbud, køtilbud og andre aktiviteter, der kan skabe kødannelse og sammenstimlen.

 5. Hygiejne

  Ansatte skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og jævnlig afspritning.

  Der skal udarbejdes planer for rengøring og sikres jævnlig rengøring ved for eksempel kassen, når en ny medarbejder overtager.

 6. Ansatte

  Ansatte med symptomer på covid-19 bør ikke møde på arbejde. Ansatte, der har familie med symptomer på smitte, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for nære kontakter.

 7. Information

  Der skal opsættes informationsmateriale om covid-19.

 8. Anbefalinger

  Derudover opfordres butikkerne blandt andet til at overveje at opsætte afstandmarkeringer, skærme mellem kunder og personale og skilte med opfordringer til kunder om at nedbringe antallet af kunder - for eksempel med forslag om at handle alene.

Du kan se alle retningslinjerne her.