Coronavirus

Økonomisk rapport om genåbning peger på stor usikkerhed

En økonomisk rapport om effekten af coronatiltag peger på store risici ved genåbning.

En hurtigt udarbejdet rapport, der har kigget på de økonomiske konsekvenser af nedlukningen af Danmark og den potentielle genåbning, peger på, at alt er usikkert, og at der er store mulige omkostninger ved både at åbne for hurtigt og for langsomt.

Det fremgår af rapporten, der er lagt på Finansministeriets hjemmeside. De tre økonomer, der har arbejdet på rapporten siden sidste uge, vurderer:

- Det vurderes som et groft skøn, at de danske tiltag – efter første fase af genåbningen – har en samlet virkning svarende til en reduktion af bruttonationalproduktet med godt 2,5 procent.

Ud over gentagne forklaringer af, at det er meget svært at konkludere noget, konkluderer rapporten, at når man sammenligner de sektorer, der er hårdest ramt af nedlukningen, med dem, der udgør den største smitterisiko ved en genåbning, er der sammenfald.

- Den sammenstilling viser, at aktiviteter med stor samfundsøkonomisk betydning, for eksempel vurderet ud fra beskæftigelse eller værditilvækst, også har et højt smittetryk.

- En genåbning af økonomien involverer uundgåeligt en afvejning af sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, hedder det i rapporten.

Oplagte problemer ved både langsom og hurtig genåbning

Økonomerne skriver i deres hovedkonklusioner, at der er "oplagte problemer og omkostninger ved både en for langsom og en for hurtig genåbning". Men grundlæggende advarer de mod at åbne for hurtigt.

- Ved en for hastig proces kan smittespredningen komme ud af kontrol, og det kan blive nødvendigt at tilbagerulle genåbningerne.

- En sådan stop-go politik vil have store omkostninger også samfundsøkonomisk. Den vil også bidrage til øget usikkerhed med yderligere negative samfundsøkonomiske effekter til følge, skriver økonomerne.

Det får økonomerne til at skrive, at det giver mening at have et forsigtighedsprincip i genåbningen.

Men de skriver samtidigt, at det "ikke vil være muligt at have smitten under total kontrol, uden at det er forbundet med meget store samfundsøkonomiske omkostninger".

Under alle betragtningerne ligger altså en voldsom usikkerhed i konklusionerne. Tiltag i Danmark bliver også påvirket af udlandet, lyder det videre.

- Effekterne af tiltagene afhænger også af tiltag taget i andre lande. Det betyder også, at selv med en afvikling af et eller flere af de danske tiltag, vil samfundsøkonomien fortsat være påvirket af coronakrisen i betydeligt omfang, står der i rapporten.