Coronavirus

Fem scenarier: Så mange kan blive indlagt, hvis Danmark åbnes yderligere

Det understreges flere gange i rapporten, at god hygiejne og afstand er vigtigt for at holde smitten nede og åbne mere.

Hvis vi fortsætter med god hygiejne og afstand, som vi har gjort i Danmark siden 12. marts, vil coronaepidemien i landet med al sandsynlighed dø ud.

Det samme er ovenikøbet tilfældet, hvis vi åbner zoologiske haver, detailhandel og storcentre, konkluderer Statens Serum Institut i en ny rapport.

I alt har instituttet regnet på 11 scenarier, der gælder til 1. juli og skal bidrage til Folketingets partiers forhandlinger om genåbning af Danmark, der finder sted onsdag og torsdag.

Regeringen ønsker blandt andet at åbne detailhandel og de større klasser, sagde Statsminister Mette Frederiksen forud for forhandlingerne.

TV 2 har herunder udvalgt fem af scenarierne, politikerne forhandler på baggrund af.

Scenarierne ser på landet samlet og tager udgangspunkt i, at god hygiejne og afstand fastholdes. Statens Serum Institut har for hvert scenarie estimeret, hvor mange der kan blive indlagt med covid-19.

Onsdag er 209 indlagt i Danmark. Da tallet var på sit højeste 1. april, var 535 indlagt - heraf 146 på intensiv og 129 i respirator. Ifølge en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen fra marts har Danmark 1260 respiratorer til rådighed.

Grundblok: Detailhandel, idræt uden tilskuere, biblioteker med mere åbnes

Grundblok

Beregningerne fra Statens Serum Institut tager alle udgangspunkt i en grundblok.Her åbner al detailhandel, herunder storcentre, professionel idræt uden tilskuere, biblioteker (kun ind- og udlån), kritiske offentlige arbejdspladser samt zoologiske- og botaniske haver.

Såfremt danskerne fortsætter med at holde fysisk afstand og hygiejnetiltag fastholdes, er det eksperternes vurdering, at epidemien i dette scenarie på kort sigt vil dø ud.

Indlagte: Antallet af indlagte på landets sygehuse vil nå et maksimum på under 500 omkring 1. juli.

Intensiv: Antallet på intensiv vil nå et maksimum på under 100.

Antallet af indlagte frem til 1. juli, hvis man åbner for 'Grundblokken' 11.maj.

Grundblok og 6.-10.-klasse åbnes

Skoler

Siden 12. marts har landets ældste klasser klaret undervisningen via videoopkald og hjemmeopgaver, og regeringen har valgt at aflyse årets afgangseksamen.

Men skal landets 6.-10.-klasser tilbage, vil det betyde, at lidt flere bliver indlagt end i grundblokken.

Indlagte: Antallet af indlagte vil maksimalt være 500-700.

Intensiv: Antallet af indlagte på intensiv vil nå et maksimum på omkring 100.

Antallet af indlagte frem til 1. juli, hvis man åbner for 'Grundblokken' + 6.-10 klasser i hele landet 11.maj.

Ekspertgruppen bag rapporten har også regnet på et scenarie hvor man kun åbner for grundblokken og 9-10.-klasse. Her vil der være behov for lidt mindre end 500 sengepladser, når presset på sygehusvæsnet er højest.

Grundblok, 6.-10-klasse og efterskoler åbnes

Efterskole

Først sagde Statens Serum Institut, at der var ”høj risiko” for smitte på landets 244 efterskoler. Så erkendte instituttet, at det byggede på et scenarie uden forebyggende tiltag. Siden har Efterskoleforeningen været i dialog med Sundhedsstyrelsen om forebyggende tiltag.

Nu har eksperterne regnet på, hvad det vil betyde at sende de cirka 30.000 elever tilbage på skolerne inden sommerferien. Tallene viser, at risikoen er uændret sammenlignet med åbning af grundblokken og 6.-10-klasse. Af rapporten fremgår det dog, at det ”kun har været muligt at inkludere skoledelen og ikke beboelsesdelen af efterskoleafslutningen” i udregningen.

Indlagte: Antallet af indlagte vil maksimalt nå 500-700.

Intensiv: Antallet af indlagte på intensiv vil nå et maksimum på omkring 100.

Antallet af indlagte frem til 1. juli, hvis man åbner for 'Grundblokken'  + 6.-10 klasser samt efterskoler i hele landet 11.maj.

Grundblok, 6.-10.-klasse og udeservering på restaurationer åbnes

Udeservering

Siden 12. marts har restaurationer og caféer i hele landet måtte servicere danskerne med takeaway. Men eksperterne har også arbejdet med et scenarie, hvor man giver beværtningerne lov til at åbne både helt og delvist.

Beregningerne viser, at det især vil øge antallet af indlæggelser i Region Hovedstaden. På landsplan vil en åbning for udeservering på restauranter og caféer betyde følgende:

Indlagte: Antallet af indlagte vil maksimalt være 500-700.

Intensiv: Antallet af indlagte på intensiv vil nå et maksimum på omkring 100.

Antallet af indlagte frem til 1. juli, hvis man åbner for 'Grundblokken' + 6.-10 klasser i hele landet samt udeservering på restaurationer 11.maj.

Ifølge rapporten er det dog "sandsynligt", at antal indlagte ikke når så højt op, men derimod kan holdes under 500 på landsplan.

Grundblok, 6.-10.-klasse, efterskoler, inde- og udeservering på restaurationer og det private erhvervsliv åbnes

Alle 4

Siden 12. marts har mange private arbejdspladser haft deres medarbejdere på arbejde hjemmefra. I eksperternes mest vidtgående scenarie regner de med en "normalisering af hjemmearbejde" i det private, så 276.000 vil møde på arbejde igen.

Dertil lægges, at alle landets skoleklasser, landets 244 efterskoler og inde- og udeservering på landets restaurationer vender tilbage til normalen. Det vil betyde følgende:

Indlagte: Antallet af indlagte vil nå et maksimum på under 1000.

Intensiv: Antallet af indlagte på intensive afdelinger vil nå et maksimum lige over 100.

Antallet af indlagte frem til 1. juli, hvis man kigger på alle scenarier og fortsat holder afstand og god hygiejne.

Rapporten vurderer dog, at antal indlagte ikke nødvendigvis bliver så højt. Tallet vil med ”overvejende sandsynlighed fortsætte med at være lavere end 500”, lyder det.

Afhænger af danskerne adfærd

Statens Serum Institut understreger i rapporten, at " overholdelse af fysisk afstand og hygiejnetiltag er af stor betydning".

Halveres afstanden mellem danskerne, vil der eksempelvis være behov for op mod 1500 hospitalspladser, hvis man kun åbner for grundblokken.

Tager man det mest vidtgående scenarie, vil der i det værste tilfælde være behov for mere end 2000 hospitalspladser i juli. Som nævnt har Sundhedsstyrelsen tidligere oplyst, at den vil kunne fremskaffe 1260 respiratorer til en eventuel spidsbelastning af sundhedsvæsnet.

Region Hovedstaden er den region med flest indlagte. Derfor vil den også være hårdest belastet af scenarierne.

Statens Serum Institut skriver, at den udvidede teststrategi og mulig kontaktopsporing ikke er inkluderet i nogle af scenarierne, da effekten af indsatsen endnu er uklar.