Samfund

Overlærer frarådede at hærchefs kæreste blev optaget på uddannelse

Der var andre ansøgere, der var mere kvalificeret til attraktiv uddannelse end hærchefs kæreste, siger lærer.

Det var helt usædvanligt, at en officer, der ikke har været på internationale missioner, blev optaget på en eftertragtet lederuddannelse i Forsvaret.

Det siger oberst Susanne Lund, der var underviser på uddannelsen kaldet Operations- og Føringsuddannelsen.

Det var den uddannelse, som hærchef Hans-Christian Mathiesens kæreste og nuværende hustru blev optaget på i 2016.

Den nu hjemsendte hærchef er tiltalt for at have misbrugt sit embede til at fremme kvindens karriere inden for Forsvaret.

- Jeg blev bedt om at lave en vurdering af ansøgerfeltet, og hun (hærchefens kæreste, red.) var ikke på min liste, siger Susanne Lund.

Ansvarlig for uddannelse

Hun var som overlærer ansvarlig for uddannelsen tilbage i 2016 og afgiver tirsdag eftermiddag vidneforklaring i Retten i Viborg, som behandler den spektakulære retssag.

Den hidtidige praksis var ifølge Susanne Lund, at man skulle have været udsendt for at blive optaget på uddannelsen med 14 pladser.

Var der andre ansøgere, der var mere kvalificeret til optagelse på uddannelsen, spørger sagens anklager, auditør Claus Risbjerg.

- Ja, lyder vurderingen fra vidnet.

Susanne Lund siger, at hun inden forløbet omkring samleverens optagelse på uddannelsen havde talt med hærchefen om sagen.

Rådet var, at kvinden skulle vente med at søge ind på uddannelsen, til hun havde høstet internationale erfaringer.

Men det endte alligevel med, at hærchefens samlever søgte ind og blev optaget.

Hun var dog ikke med på listen over de udvalgte i første omgang.

Men så kom der en e-mail fra hærchefen, der bevirkede, at kvinden rykkede fem på listen over prioriterede ansøgere.

Fik ændret kriterier

Anklageren mener, at hærchefen dermed blandede sig og fik ændret kriterierne for, hvem der kunne optages.

Blandt andet ved at erfaringer fra internationale operationer skulle nedtones ved bedømmelsen til fordel for ansøgerens studieegnethed.

Den tidligere hærchef afviser alle beskyldninger om embedsmisbrug og pligtforsømmelse.

Han siger, at han overlod indstillingen af ansøgere til uddannelsen til en underordnet, netop fordi han anså sig selv for inhabil.

Hans-Christian Mathiesen blev hjemsendt i oktober 2018, da Forsvarsministeriets Auditørkorps iværksatte en efterforskning af sagen.

Anklageren går efter at få hærchefen idømt fængselsstraf, hvis han findes skyldig.

Sagen fortsætter med de sidste vidneafhøringer 18. maj, hvor blandt andre forsvarschef Bjørn Bisserup skal afgive forklaring.

Retten ventes at afslutte sagen dagen efter.