Coronavirus

Trods forskellige corona-strategier – Danmark og Sverige har næsten samme smittetryk

I Sverige er der 1966 bekræftede smittede per en million indbyggere, mens antallet af bekræftede smittede i Danmark er 1573 per en million indbyggere.

Smittetrykket i Danmark er steget fra 0,6 – 0,9.

Det vurderer Statens Serum Institut.

Dermed nærmer Danmark sig et smittetryk, som faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, har beskrevet som kritisk.

I Sverige, som har haft en meget mere åben coronastrategi i forhold til Danmark, har smittetrykket længe ligget omkring 1. Og seneste rapport fra de svenske myndigheder viser, at smittetrykket er nede på 0,85. Det skriver Aftonbladet.

Professor: Smittetryk er ikke sammenlignelige

At smittetrykket i de to lande nærmer sig hinanden, er dog ikke et udtryk for, at Danmark i nærmeste fremtid vil få procentvis lige så mange døde og indlagte, som det er tilfældet i Sverige.

Det fortæller Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

- Man kan ikke se på smittetryk alene. Man skal også se på antal smittede, som er højere i Sverige. Forskellen mellem Danmark og Sverige er, at de begge har et stabilt smittetryk, men niveauet af indlæggelser og smittede i Sverige er højere end i Danmark, siger han.

Svenskerne har flere bekræftede tilfælde, både når man kigger på tallene som totaler, og når man justerer for indbyggertal.

Danmarks smittetryk har længe ligget under det svenske, og derfor er der flere smittede i vores naboland.

- Man kan sammenligne det med en bil, der stabilt kører 100 kilometer i timen og en bil, der stabilt kører 20 kilometer i timen. Risikoen vil hele tiden være større ved at køre 100 kilometer i timen end ved 20 kilometer i timen, lyder det fra Allan Randrup Thomsen.

Under 1 betyder aftagende epidemi

Smittetryk dækker over, hvor mange andre mennesker en coronasmittet person i gennemsnit smitter. Smittetrykket beregnes ud fra den andel, der bliver indlagt fra dag til dag af de bekræftede tilfælde af smitte med coronavirus. Trykket er afgørende for at vurdere epidemiens forløb i Danmark.

Hvis smittetrykket er under 1,0, er det udtryk for, at epidemien aftager.

Hvis smittetrykket er over 1,0, er det udtryk for, at epidemien udvikler sig.

I Sverige er der ialt registret 2653 døde, mens de var smittet med coronavirus. I Danmark er det tal 460. I Sverige er der cirka 10,2 millioner indbyggere, mens der er cirka 5,8 millioner i Danmark.

Smittetryk fylder ikke meget hos den svenske befolkning

Mens blandt andre den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), har udtrykt bekymring over det stigende smittetryk i Danmark, så er situationen en anden i Sverige.

Her har smittetrykket, ifølge journalist Jesper Zølck, der bor i Sverige, gennem længere tid ligget på 1. Og hele diskussionen om det fylder ikke det store.

- Der er vældig få svenskere, der går op i det, lyder det fra Jesper Zølck.

En af årsagerne, til at smittetrykket ikke får den store opmærksomhed, er, at der i Sverige fra start har været en langt mere åben coronastrategi end i Danmark.

Det betyder, at der ikke er en diskussion om, hvad der skal åbnes, for der har ikke været lukket ned på samme måde, som man har set i Danmark og resten af Europa.

- I Stockholm er der meget hverdag. Man kan stadig gå i skole og gå ned og træne. Men der er også ting, der er lukket ned. For eksempel sportsbegivenheder. Der er skruet ned for tempoet og mange arbejder hjemme, siger Jesper Zølck.