Samfund

Trækfugl breder sig i Danmark - kend den på den blå hals

Den markante trækfugl har bredt sig fra Tyskland og er kommet til Danmark for at yngle.

Med sine blot 14 centimeter er den ikke let at få øje på, men ikke desto mindre er der blevet registreret et stigende antal af den lille trækfugl sydlig blåhals i Danmark.

Fuglen, der kan kendes på sin karakteristiske blå hals, er den seneste måned observeret flere hundrede gange, fortæller Jes Aagaard, biolog og naturvejleder hos Naturstyrelsen.

- Der har været en positiv udvikling i år, der er rigtig mange af dem. Det er nyt, at vi har den så talrigt, som vi har, siger han.

Fuglen har bredt sig hastigt fra Tyskland og op gennem Jylland. Den er ligeledes set øst for Storebælt.

En markant fugl

Den sydlige blåhals lever af insekter og frø, og så er det en markant fugl på trods af størrelsen, fortæller naturvejlederen.

Herhjemme er mange af vores fugle meget leverpostej. Den her har taget en blå hagesmæk på

Jes Aagaard, biolog og naturvejleder hos Naturstyrelsen

- Det er en fugl, man lægger mærke til. Selv om den er lille, har den en høj stemme, siger Jes Aagaard.

- Herhjemme er mange af vores fugle meget leverpostej. Den her har taget en blå hagesmæk på, og den er ikke bare blå, men metalskinnende.

Den sydlige blåhals har et vingefang på mellem 20-22,5 centimeter.

Observationer af nogle af de fugle, der tidligere har ynglet i Danmark, tyder på, at fuglene trækker mod sydvest til den Iberiske Halvø om efteråret.

Opholder til i fugtige kratområder

Hvis man selv ønsker at få et kig på den højtsyngende trækfugl, anbefaler naturvejlederen, at man holder øjne og især ører åbne i områder med krat og fugt, hvor der er mange insekter.

- Når man kan høre dem, er der en større chance for at finde dem. De synger typisk morgen og aften, siger han.

For eksempel i moser eller områder med pilekrat. Ellers kan man gå ind i Dansk Ornitolog Forenings database og se, hvor den blandt andet er spottet i år.

På nuværende tidspunkt begynder fuglene nemlig at have bygget rede, og derfor er der stor sandsynlighed for at se dem samme steder, fortæller Jes Aagaard.

De fleste sydlig blåhals yngler dog i det sydvestlige Jylland, hvor eksempelvis Magisterkog eller Sølsted Mose er gode steder at se den. I det østlige Danmark er det blandt andet muligt at høre enkelte fugle ved Holløse Bredning nær Tisvilde og Korevlerne i Odsherred.