Coronavirus

Smittetrykket i Danmark er steget

Men antallet af smittede falder.

Smittetrykket er efter den første del af genåbningen af Danmark vokset og har i perioden fra 19.-24. april ligget på 0,9.

Det fremgår af Statens Serums Instituts status på smittetrykket i Danmark, som er blevet offentliggjort torsdag eftermiddag.

Smittetryk - eller reproduktionstallet - fortæller, hvor mange personer en smittet med coronavirus selv smitter.

Faldt til under en

Smittetrykket faldt til under 1 omkring månedsskiftet fra marts til april. Det vil sige cirka 14 dage efter nedlukningen af Danmark. Det var på dette tidspunkt, at epidemien vendte i Danmark.

Derefter faldt smittetrykket yderligere. Det stabiliserede sig på omkring 0,6 i perioden 10. til 14. april.

Men efter at de yngste børn er vendt tilbage til daginstitutioner og skoler, og erhverv som frisører, fysioterapeuter og tandlæger er åbnet, er smittetrykket altså steget igen og nærmer sig 1.

Antallet af smittede falder

Men at smittetrykket er steget, er det ikke ensbetydende med, at det samlede antal af smittede stiger. Så længe smittetrykket holder sig under 1, vil virussen langsomt dø ud i samfundet, da der dag for dag vil være færre smittede.

Med et smittetryk på er 0,9, vil en coronasmittet i gennemsnit smitte 0,9 andre under sit sygdomsforløb.

Antallet af nye indlæggelser - tallet, der mest nøjagtigt viser smittespredningen i Danmark - var onsdag det laveste siden 13. marts, hvor Danmark lukkede ned.

Det samlede antal af coronaindlæggelser har også været stødt faldende siden 1. april, hvor 535 var indlagt med covid-19. Ifølge de seneste tal er 255 coronasmittede danskere indlagt.