Gaden

Gadejurist i opråb over svigt af de mest udsatte - socialminister er bekymret

Stadig flere hjemløse stofbrugere får afslag på intensiv døgnbehandling, som ofte er nødvendig for at hjælpe de allermest udsatte ud af deres misbrug.

Pædagog Mette Mobeck, 48, levede i et år det hårde liv på gaden, da et misbrug af alkohol og stoffer sendte hende ud i hjemløshed og gæld.

Hun oplevede på egen krop, hvor svært det er at få hjælp, når man er allermest udsat.

- Jeg fik tre afslag på at komme i behandling, og jeg havde ikke ressourcerne til at klage. Når du bor på gaden, skal du bruge alle kræfter på at overleve, siger Mette Mobeck, som for øjeblikket kan opleves i dokumentarserien 'Gaden' på TV 2.

Med hjælp fra Gadejuristen lykkedes det Mette Mobeck at få omstødt afgørelsen i sin hjemkommune, så hun kunne komme i intensiv behandling mod sit misbrug, og hun har nu været stoffri i et år.

Men hun har ikke fantasi til at forestille sig, hvordan andre hjemløse stofbrugere, som er mindre privilegerede end hun selv, vil bære sig ad med at få adgang til den nødvendige behandling.

- Jeg kender mange, der gerne vil i behandling, men som ikke får det bevilget, og som giver op. Det kan bare ikke være rigtigt i et rigt land som Danmark, mener Mette Mobeck.

Nye tal: Kommuner sparer fortsat på døgnbehandling

Problemstillingen med den manglende visitation til døgnbehandling er velkendt blandt dem, der til daglig arbejder for at hjælpe de svageste i misbrugsmiljøet.

- Et af de største problemer, stofbrugerne slås med nu, er, at de får afslag på døgnbehandling. I dag er døgnbehandling så godt som ikke-eksisterende.

Sådan lyder meldingen fra Anja Plesner Bloch, som er formand for Brugernes Akademi, en frivillig forening, der er i kontakt med omkring 1500 stofbrugere.

De nyeste tal, som Rådet for Socialt Udsatte har opgjort for TV 2, viser, at landets kommuner fortsat sparer på døgnbehandlingen. Gennem de seneste ti år er udgifterne til døgnbehandlingspladser halveret.

Hvor der i 2010 var over 1000 personer, der blev indskrevet i døgnbehandling, var antallet i 2018 nede på 439.

Ambulant behandling fungerer ikke for de mest udsatte, og to tredjedele falder fra undervejs

Anja Plesner Bloch, formand for Brugernes Akademi

I stedet tilbydes stofbrugerne primært et billigere tilbud om ambulant behandling eller dagbehandling, som ifølge Anja Plesner Bloch ofte ikke er tilstrækkeligt.

- Når folk har et reelt stofproblem og render rundt på gaden, så har de fleste brug for at komme i et skærmet miljø på et tidspunkt. Ambulant behandling fungerer ikke for de mest udsatte, og som det er nu, falder to tredjedele fra undervejs. Den ambulante behandling er simpelthen ikke attraktiv nok, siger hun.

Gadejurist: - Folk ved ikke, hvad de har krav på

Hos den private organisation Gadejuristen, der yder udgående retshjælp og andre former for støtte til udsatte mennesker, oplever man, at mange stofbrugere helt har opgivet at søge om behandling, fordi det virker uoverskueligt.

Stofmisbrug i Danmark

Sundhedsstyrelsen skønnede i 2019, at 84.430 personer har et højrisikoforbrug af stoffer.

I 2018 var der ifølge Sundhedsdatastyrelsen 16.961 personer i behandling for stofmisbrug. Der er altså en massiv underbehandling på misbrugsområdet, hvilket Rådet for Socialt Udsatte finder dybt problematisk.

Kilde: Rådet for Socialt Udsatte

Alene ansøgningsprocessen trækkes ofte i langdrag.

- For stofbrugerne er de talrige udredningssamtaler, når de søger om døgnbehandling, dødsvære at stille til fra gaden. Særligt, hvis det strækker sig over uger og måneder, samtidig med at de ikke oplever at få nyttig hjælp imens, siger gadejurist Nanna Gotfredsen til TV 2 og fortsætter.

- Hvis de ikke formår at møde frem til alle de her udredningssamtaler, men misser nogle af dem, så kan det blive tolket som "manglende motivation". På den måde er der mange, der falder fra.

Det er for vanskeligt at få tilstrækkelig hjælp og at få den hurtigt nok

Nanna Gotfredsen, gadejurist

Gadejuristen, som har 20 års erfaring i misbrugsmiljøet, mener samtidig, det er et problem, at de færreste stofbrugere kender deres rettigheder og heller ikke har overskud til at kæmpe for deres ret.

- Vi møder dybt ulykkelige mennesker, som er blevet helt slået ud over, at de har fået et mundtligt afslag, men ikke har fået bedt om en skriftlig afgørelse, hvilket ellers i sig selv i nogle tilfælde kan ændre afgørelsen. Men også klagesagsbehandlingstiden på mange måneder får dem til at give op. Det er for vanskeligt at få tilstrækkelig hjælp og at få den hurtigt nok, lyder det fra Nanna Gotfredsen.

Socialminister: - Kommunerne skal overholde loven

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) er bekymret for, at der i nogle tilfælde kan være tale om ulovlige, økonomiske hensyn, når kommunerne fravælger den omkostningstunge døgnbehandling.

Borgeren skal have det tilbud, der er det rette for borgeren

Astrid Krag, social- og indenrigsminister

- En undersøgelse fra Ankestyrelsen sidste år viste, at der var kommuner, som ikke følger loven her. Borgeren skal have det tilbud, der er det rette for borgeren, og det er det, vi klargjorde med den lovændring, som vi lavede her tidligere på året, siger Astrid Krag til TV 2 og understreger.

- Kommunerne skal visitere til den behandling, som den enkelte borger har behov for, og det er ikke sådan, at man først skal afprøve ambulant behandling, før man visiterer til døgnbehandling. Så det kommer jeg til at følge meget, meget nøje.

Hos Kommunernes Landsforening (KL) mener socialudvalgsformand Thomas Adelskov ikke, at der er grund til bekymring.

- Faldet i antal døgnbehandlinger er udtryk for en udvikling, der er sket over mange år og følger den evidens, der er på området. Forskningen viser nemlig, at der ikke nødvendigvis er større effekt af døgnbehandling end af et intensivt dagbehandlingsforløb, siger Thomas Adelskov til TV 2.

Socialudvalgsformanden forsikrer, at der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes behov ved visitation til stofmisbrugsbehandling, men at det altså er helt bevidst, når der først og fremmest visiteres til dag- fremfor døgnbehandling.

- Ankestyrelsens rapport af området fra 2019 viser, at der er sket et kvalitetsløft i de intensive dagtilbud i borgerens nærmiljø, som kommunerne derfor i højere grad visiterer til fremfor døgnbehandling. Vi går meget gerne i dialog med Rådet for Socialt Udsatte om udviklingen på området, siger han.

Udtalelsen fra Thomas Adelskov blev sendt fra KL per mail, og det er endnu ikke lykkedes TV 2 at få svar på, hvilken forskning, der henvises til i citatet om, at der ikke skulle være evidens for større effekt af døgnbehandling fremfor intensiv dagbehandling.

Se dokumentarserien 'Gaden' lige nu på TV 2 PLAY - eller torsdag klokken 20.40 på TV 2.