Samfund

Femern-tunnel bliver verdens længste - nu er der sat dato for byggestart

Et flertal sætter byggeriet af tunnelen under Femern Bælt i gang fra næste år. Den bliver verdens længste af sin slags.

Der har været utallige klager, og byggeriet har været årevis undervejs, men fra næste år begynder byggeriet af tunnelen under Femern Bælt. I hvert fald på dansk side.

Det har et politisk flertal besluttet fredag. Det betyder, at togpassagerer og bilister ventes at kunne køre fra Rødby og Puttgarden og retur fra medio 2029.

Det vil tage 10 minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog. Den samlede pris for tunnelen anslås til at være knap 58 milliarder kroner, og det vil tage 36 år at betale den via brugerbetaling.

Store gevinster til Danmark og Europa

Tunnelen bliver verdens længste af sin slags med sine 18 kilometer, og det bliver danmarkshistoriens største anlægsprojekt. På det dybeste sted kommer motorvejen i Femern-tunnelen til at ligge knap 39 meter under havets overflade.

- Det bliver en milepæl i danmarkshistorien, som vi allerede nu glæder os til at være en del af, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Det bliver en milepæl i danmarkshistorien, som vi allerede nu glæder os til at være en del af, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Ifølge ministeren vil forbindelsen skabe "store og vigtige samfundsøkonomiske gevinster for Danmark og resten af Europa."

Ingen uro trods retssager

Mens de første spadestik på dansk side altså vil blive taget til januar, så er der endnu ikke helt grønt lys på tysk side.

Miljøorganisationer har klaget over tilladelsen til byggeriet i Tyskland. To retssager skal køre ved de tyske domstole i september og oktober.

Anlægsarbejdet forventes derfor først at fortsætte på tysk side i 2022.

Lyn-analyse

Det var et dybt overraskende pressemøde. Der havde ikke været en egentlig optakt til det. Og det er, som vi måske forstå det, store beslutninger, der træffes. Og vi må gå ud fra, at vores transportminister har en sikkerhed for, at den tyske del af projektet også vil køre. Men der er en usikkerhed. Og derfor kan man undre sig over, at de går ud med det nu. Men det må ses i lyset af støtten fra EU,  at man vil sikre arbejdspladser under coronakrisen, og at forligskredsen og ministeren har en sikkerhed for, at det her projekt kan køre, selvom det er blevet forsinket efterhånden mange gange.

De danske politikere er imidlertid helt trygge ved at sætte gang i det milliard-dyre byggeri i Danmark.

- Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at noget kan bremse det her projekt. Derfor har jeg helt is i maven, når vi tager det store skridt, som vi gør i dag, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

- Alt, hvad vi hører i Tyskland er, at det foregår planmæssigt, og der er ingen, der i sin vildeste fantasi kan forestille sig, at arbejdet bliver stoppet. Der kan bare komme mindre justeringer.

Arbejdspladser og grøn omstilling

Det er projekter for 28 milliarder kroner, der nu bliver sat i gang. Der var allerede lavet aftale om byggeriet af en arbejdshavn, men nu forligskredsen også besluttet, at Femern A/S kan begynde at bygge en tunnelelementfabrik, en tunnelportal på Lolland og beboelses- og administrationsfaciliteter til byggeriet.

Det vil selvsagt skabe rigtig mange arbejdspladser til området. Alene til lærlinge- og praktikpladser regner transportminister Benny Engelbrecht med 500 årsværk i byggeperioden.

- Forbindelsen vil bidrage positivt til vores handelsliv, vores turisme og vores erhvervssektor over en bred kam. Og så vil den skabe arbejdspladser allerede nu, siger Benny Engelbrecht.

- Endelig må man altså ikke glemme, at forbindelsen også vil være en del af vores grønne omstilling. Jernbanetrafikken mellem Ringsted og Lübeck vil blive elektrificeret. Jernbanen - både som kollektivt transporttilbud og som middel til at fragte varer og gods rundt i Europa - vil alt andet lige også medvirke til at reducere CO2-udslip, siger ministeren.

Forsinkelser kan måske indhentes

Det har hidtil været planen, at Femern-forbindelsen skulle stå færdig i 2028, men det er nu blevet udskudt til 2029.

Transportministeren siger, at man fra dansk side har undersøgt muligheden for at begynde anlægsarbejdet før 1. januar, men det har corona-situationen spændt ben for.

Han vil dog ikke udelukke, at arbejdet kan komme til at skride hurtigere frem end forventet. Så slutdatoen i medio 2029 er "et konservativt skøn".

Både til biler og tog

Det var helt tilbage i 2011, at en sænketunnel blev valgt som den foretrukne løsning for Femern Bælt-forbindelsen. Der er tale om en kombineret bil- og togtunnel med to rør til tog og to dobbeltsporede rør til vejtrafik.

Fabrikkerne ventes at kunne begynde produktionen af de første tunnelelementer primo 2023. Udskibning og nedsænkning af de første tunnelelementer forventes at finde sted primo 2024.

Ejeren er den danske stat, og Femern A/S er bygherre.

Selskabet Femern A/S har tidligere udgivet denne video, der forklarer, hvordan man bygger en så lang tunnel under havet: