Coronavirus

Nogle plejehjem åbner for besøg, mens andre venter - uholdbart, lyder kritik

Landets kommuner har forskellig praksis i forhold til at åbne for plejehjemsbesøg. DF kræver klare retningslinjer fra regeringen.

- At forestille sig, at jeg ikke skulle kunne holde Chris i hånden den sidste del af hans liv, er en uhyrlighed. Vi vil gå hånd i hånd til den sidste dag.

Ida Kjeldsen kigger på sin mand, Christen, med et stort smil. De sidder i haven på plejehjemmet Augustenborggade i Aarhus, hvor Christen er beboer.

I halvanden måned har coronavirussen rejst en usynlig mur mellem ægteparret og gjort nærhed og fysisk kontakt mellem Christen og Ida umulig.

Men nu har Aarhus Kommune lempet forbuddet mod besøg på kommunens plejehjem, og derfor kan ægteparret være sammen inden for en afstand af to meter og under hensyn til de generelle corona-retningslinjer.

- Det har været utilfredsstillende, til tider meget frustrerende, ikke at kunne besøge Chris. Derfor blev jeg utrolig glad, da jeg fik at vide, jeg kunne besøge ham - det boblede i mit bryst, siger Ida Kjeldsen.

Menneskelige aspekter

Aarhus Kommune er en af de kommuner, der har tilladt pårørende at besøge beboere på plejehjem, efter at regeringen udsendte retningslinjer for besøg på plejehjem 18. marts.

Her blev det fastslået, at kun helt nære familiemedlemmer til døende plejehjemsbeboere må komme på besøg.

Det sætter et stort pres på andre kommuner for at åbne, og så kan det gå galt

Torben Hollmann, fagforbundet FOA

Andre kommuner, som Aalborg, har fulgt trop, Vejle Kommune åbner en dør på klem for plejehjemsbesøg, mens Københavns Kommune stadig tøver med at åbne.

For Aarhus Kommune handler det om, at man ikke har haft et coronatilfælde på plejehjem siden 10. marts. Men mere væsentligt er de menneskelige aspekter, fortæller direktøren i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Hosea Dutschke.

- Årsagen til, at vi lukker op, er, at nu har beboerne i seks uger været totalt isoleret på plejehjemmene i Aarhus. Og dét har haft en god effekt, siger han.

- Men det handler om mennesker. Det handler om menneskeligt samvær og nærvær. Det er det vigtigste, der overhovedet findes. Der findes ikke noget værre end at være isoleret uden mulighed for at se sine nærmeste.

Hosea Dutschke peger på, at smitterisikoen er ”meget, meget lille” på grund af de tiltag, man har taget.

Tiltag, som at besøget skal foregå udendørs, det skal ske på en afstand af to meter, man skal spritte af inden og efter mødet, der kan foregå med visirer og mundbind. Og besøget må kun have deltagelse af to pårørende.

- Desuden ligger den store smitterisiko i, at vi har meget personale, der kommer på plejehjemmene. Det er fra dem, smitten kommer, og ikke de pårørende, siger Hosea Dutschke.

Mere plads i Aarhus

Det er netop smitterisikoen, der gør, at københavnske pårørende til plejehjemsbeboere må vente lidt endnu med at planlægge besøg på plejehjemmene.

- Vi har 44 plejehjem i en tæt befolket by, og vores plejehjem ligger ofte i tætbebyggede områder, mens man nok har mere plads ved plejehjemmene i Aarhus, siger Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune.

Borgmesteren understreger, at man er nødt til at minimere smitterisikoen for de ældre på plejehjemmene så godt som muligt og først derefter tænke på at åbne for besøg.

- Vi er ved at kigge på, hvordan det kan lade sig gøre for pårørende at besøge plejehjem. Men samtidig har vi to hensyn at tage: Både at de ældres mentale sundhed skal være i orden, men samtidig skal vi sørge for, at smitten ikke kommer ind på plejehjemmene.

Hun fastslår, at hun ikke kan give et eksakt tidspunkt for, hvornår de københavnske plejehjem kan åbne for besøg.

Det kan Vejle Kommune heller ikke helt præcist. Men det er tæt på, fortæller formanden i Seniorudvalget i Vejle Kommune, Kenneth Fredslund Petersen (DF).

Udvalget diskuterede onsdag formiddag mulighederne for at åbne for besøg på plejehjemmene i Vejle, og det ser ud til, at kommunen nu vil gå Aarhus’ vej.

- Vi vil forsøge at finde en løsning på en lille åbning, således at pårørende kan få mulighed for at besøge ældre på plejehjemmet. Det har vi nu bedt forvaltningen om at undersøge nærmere. Med lidt held kan det måske lade sig gøre fra fredag og ellers fra næste uge, siger Kenneth Fredslund Petersen.

Vejle Kommune var oprindelig skeptisk over for en åbning af plejehjemmene. Men adskillige borgerhenvendelser fra pårørende, og at man har kun haft tre smittede plejehjemsbeboere i kommunen, har gjort, at man nu ser mere positivt på en åbning.

Behov for en positivliste

Kommunernes forskellige holdninger til åbning for besøg på plejehjemmene vækker bekymring hos Dansk Folkeparti på Christiansborg.

Karina Adsbøl, ældreordfører i partiet, mener, at regeringen må på banen med en klar strategi for, hvordan kommunerne skal forholde sig.

- Der er vidt forskellig praksis i kommunerne, hvilket jeg finder uholdbart. Der er brug for klare retningslinjer, siger hun.

Dansk Folkeparti mener, at der er brug for at få udarbejdet en ”positivliste” over, hvad man må og kan på plejehjemmene.

Derudover peger DF's ældreordfører på, at der skal afsættes ekstra midler til området, fordi der skal være personale og værnemidler nok til at gennemføre besøg, og fordi man skal teste noget mere.

- Vi synes, at det er værd at kigge på, om Aarhus-modellen kan indføres i 98 kommuner, så der er mulighed for at se sine pårørende, siger hun.

Dansk Folkeparti får opbakning i forhold til "det uholdbare" i kommunernes forskellige praksis af fagforbundet FOA, der blandt andet repræsenterer landets plejehjemsansatte.

- Det er en stor udfordring, at nogle kommuner åbner mere for plejehjemmene end andre. For vi har ikke helt styr på, hvordan vi skal gøre, og hvilke retningslinjer der skal gælde, siger Torben Hollmann, social- og sundhedssektorformand i FOA.

- Det sætter et stort pres på andre kommuner for at åbne, og så kan det gå galt, siger han.

Torben Hollmann opfordrer kommunerne til at ”have is i maven” og at afvente nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og regeringen, inden de overvejer at åbne for besøg.

Ældre kan udvikle depression

I øjeblikket pågår i Socialministeriet forhandlinger om, hvordan en genåbning for pårørende til indlagte på sygehuse og ældre på plejehjem kan ske.

Statsminister Mette Frederiksen (S) henviste på tirsdagens spørgetime i Folketinget til erfaringer fra udlandet, som viser, at plejehjem kan ende med ”rigtig mange dødsofre”, og derfor er der stadig grund til at være restriktiv i forhold til besøg.

Og der har også været eksempler på flere dødsfald på samme plejehjem i både København og i Vallensbæk. Derfor skal man være påpasselig med at åbne for besøg, mener statsministeren.

- Det er vigtigt for mig at sige, at lige så meget, jeg føler med dem, der ikke kan få lov til at se deres pårørende, lige så vigtigt er det at understrege, at der er en kæmpe risiko, hvis man åbner op for mange mennesker på vores plejecentre, sagde Mette Frederiksen.

- Desperationen kan man jo føle ind i sit inderste. Jeg har jo selv familiemedlemmer, som jeg ikke kan se og give et kram. Det er et vilkår, siger Mette Frederiksen

Ældre Sagen anbefaler, at flere kommuner følger Aarhus’ eksempel med at åbne for besøg. Foreningen peger på, at isolerede ældre på plejehjem kan udvikle depressioner, og at demente kan komme til at tro, at deres pårørende ”har svigtet dem” eller er døde.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har indkaldt Folketingets partier torsdag formiddag for at drøfte, om man kan forbedre mulighederne for besøg på plejehjemmene.

- Det skal bare være stensikkert, at der er afstand, og at vi ikke får smittespredning inde i vores ældrecentre, siger ministeren til TV 2.