Coronavirus

Styrelse udgiver inspirationshæfte til institutioner efter kritik

Hvis institutioner havde fået faghæfte for 14 dage siden, ville genåbningen af dagtilbud have set anderledes ud for mange børn, siger psykolog. Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Psykologer er glade for, at styrelsen giver eksempler på, hvordan retningslinjer kan udføres i børnehøjde. Bedre sent end aldrig, lyder det.

Knap en uge efter genåbningen af dagtilbud og skoler har Sundhedsstyrelsen offentliggjort et faghæfte til ”inspiration og hjælp til medarbejdere” i dagtilbud for børn i alderen 0 til 6 år.

Her giver styrelsen gode råd til, hvordan man i børnehøjde kan efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer om blandt andet legezoner og plads omkring børnene.

Hæftet kommer, efter at flere børnepsykologer den seneste tid har kritiseret genåbningen, fordi den ifølge deres mening nok har været sundhedsfagligt forsvarlig, men ikke har været pædagogisk forsvarlig.

- Bedre sent end aldrig, lyder det fra børnepsykolog Margrethe Brun Hansen, der mener, at genåbningen er gået for stærkt uden mulighed for pædagogisk omtanke i daginstitutionerne.

For havde man ifølge hende givet pædagogerne bedre vejledning og mere tid end en uge henover påsken til at forberede genåbningen, ville børn ikke være blevet mødt af gule veste, afspærringstape og hegn, sådan som det har været tilfældet for mange børn.

Derfor er Margrethe Brun Hansen glad for at se, at der nu er kommet inspiration til det pædagogiske arbejde.

- Materialet er rigtig godt, og det tager børnenes parti. Men jeg er dybt undrende over for, at materialet først kommer nu. Hvis institutionerne havde fået materialet tidligere, havde starten for mange børn været markant anderledes, oplyser Margrethe Brun Hansen til TV 2.

Også Morten Prahl, der har kritiseret, at Sundhedsstyrelsen i en video om håndvask ifølge ham lagde for meget ansvar over på børnene, oplyser til TV 2, at materialet er tiltrængt:

- Det er et vigtigt pædagogisk supplement til og tolkning af Sundhedsstyrelsens øvrige udmeldinger omkring retningslinjer, siger han.

Han opfordrer daginstitutionerne til at læse og følge det nye materiale.

Styrelse: Mantra om at voksne "har styr på det"

Ifølge Margrethe Brun Hansen har mange institutioner i deres inddeling af børnene i mindre grupper, sådan som reglerne kræver, ikke været opmærksomme på, at børnene kom i grupper med deres venner. Noget, der ifølge hende kan gøre ubodelig skade.

I hæftet fremgår det imidlertid nu, at det bør blive prioriteret højt, at børnene kommer i gruppe med i hvert fald én god ven. Samtidig står der, at ”børnene kan være med til at udtænke og opbygge” de zoner i institutionerne, som er et krav i de sundhedsfaglige retningslinjer, som selvsamme styrelse udsendte for 14 dage siden.

Det fremgår også i hæftet, at mantraet ifølge styrelsen over for børnene skal være: ”Vi voksne har styr på det, og det skal nok gå alt sammen.”

Faghæftet er lavet i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Akademisk Forlag/Alinea.

Styrelsen oplyser desuden i en pressemeddelelse, at hæftet er første del af et samlet materiale til personalet i dagtilbud – og at der kommer et inspirationskatalog mere 24. april.

Sundhedsstyrelsen oplyser til TV 2, materialet er udarbejdet på en uge med en lang række børnefaglige aktører.