Coronavirus

Miljøstyrelsen tilbagekalder håndsprit med farlig ingrediens

En række solgte hånddesinficerende produkter inderholder et stof, der udgør en risiko for sundhed og miljø.

Miljøstyrelsen tilbagekalder nu en række hånddesinficerende produkter, fordi de indeholder stoffet PHMB.

Stoffet udgør en 'uacceptabel risiko for human sundhed og miljø', oplyser styrelsen på sin hjemmeside.

Stoffet PHMB er ikke godkendt af de danske myndigheder. Alligevel er produkter med stoffet blevet produceret og solgt.

Produkterne hedder Bluestar Hånddesinfektion og Bluestar Overflade- og Hånddesinfektion.

Det er virksomhederne JustOrganic Aps og ICM A/S, der står bag disse.

Brev sendes ud til købere

Miljøstyrelsen har givet de to virksomheder påbud om at tilbagekalde de hånddesinficerende produkter samt sende et brev ud til alle købere.

Et tilbagekaldelsesbrev skulle senest den 17. april være udsendt, mens der senest tirsdag skal være udsendt et brev til købere af produkterne.

Det oplyses ikke i Miljøstyrelsens meddelelse, om det er sket.