Samfund

Hvide telte skal bruges til op mod 20.000 daglige corona-test

Der arbejdes på, at det samlede test-antal kan blive 32.000, oplyser Danske Regioner.

Sundhedsmyndighederne øger nu antallet af covid-19-test til op mod 12.000 dagligt.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danske Regioner. Tallet skal ses i lyset af, at det højeste antal test i de seneste uger var 5865. Det var 7. april.

Så når myndighederne forventer at kunne teste omkring 12.000 dagligt inden længe, vil det omtrent være en fordobling af det højeste antal testede personer hidtil.

Derudover arbejder myndighederne på at kunne teste yderligere 20.000 om dagen i det såkaldte TestCenter Danmark, som får til huse i de meget omtalte hvide telte, der er skudt op rundtom i Danmark.

Målet for TestCenter Danmark bliver at arbejde med to forskellige typer af test. Den ene handler om at teste, om man har coronavirussen. Den anden handler om at undersøge, hvorvidt man har dannet antistoffer og dermed viser tegn på at kunne have haft covid-19.

Den kraftige vækst i antallet af test hænger sammen med, at man fremover også vil teste alle borgere med milde symptomer samt alle patienter, der indlægges på hospitalet, for at sikre at der ikke sker smittespredning på hospitalerne.

Og så vil der blive åbnet for test af medarbejdere fra sundheds- og ældresektoren i takt med udbygningen af testkapaciteten.

Tester også for milde symptomer

Formanden for Danske Regioner er glad for udsigten til flere test.

- I regionerne har vi fokus på at teste alle med symptomer – også de milde – og på at forebygge smitte ved at teste alle patienter, der skal indlægges på hospitalet. Den eventuelle ledige testkapacitet vil vi gerne udnytte til at tilbyde test til medarbejdere, som arbejder med særligt sårbare patienter og borgere, og som har et ønske om at blive testet – det kan f.eks. være i weekenderne, hvor vi typisk oplever færre henvisninger af borgere med symptomer, siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose.

Potentielt 42.000 test om dagen

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde tidligere i dag de nye retningslinjer for test af danskerne. Når man lægger estimaterne for test af forskellige grupper sammen, kommer den samlede estimerede, potentielle testkapacitet op på 42.000 dagligt.

- Men det er vigtigt at sige, at tallet er et estimat for regionerne for, hvordan det kan komme til at se ud. Det er afhængig af mange faktorer, men når vi alligevel gør det, er det for, at regionerne har noget at planlægge efter, siger centerchef ved Sundhedsstyrelsen Helene Probst til TV 2.

Det er aftalt med partierne i Folketinget, at der fremlægges en samlet og langsigtet teststrategi, fremgår det af pressemeddelelsen.

Den samlede strategi vil regeringen fremlægge den kommende tid og drøfte med partierne. Udgangspunktet er, at test kommer til at køre af to spor. Et sundhedsspor, som foregår inden for sundhedsvæsenet, og hvor antallet af test øges. Og et samfundsspor, som vil foregå i regi af TestCenter Danmark.