Coronavirus

Folketinget udvider og forlænger hjælpepakker til dansk erhvervsliv

Ifølge Finansministeriet kan hjælpepakkerne nu holde hånden under endnu flere virksomheder, selvstændige og arbejdspladser.

Finansministeriet meddeler, at alle partier i Folketinget er blevet enige om at udvide og forlænge hjælpepakker, så de nu løber frem til 8. juli i stedet for 9. juni.

Det er især mindre iværksætter- og vækstvirksomheder, der enten ikke kan få udbetalt penge, har behov for en længere løbetid, eller at få den såkaldte kompensationsgrad sat op, som har anmodet om at få justeret hjælpepakkerne.

Finansminister Nicolai Wammen (S) er tilfreds med aftalen.

- Vi har forlænget og styrket de hjælpepakker både i forhold til selvstændige og kombinatørerne, altså folk med en sammensat A- og B-indkomst. Det er blevet en stærkere hjælpepakke end den, vi har haft hidtil, siger han til TV 2.

- Der er tale om en pakke med tiltag i form af tilskud, garantier og likviditet for samlet cirka 100 milliarder kroner, som skal bidrage til at holde hånden under endnu flere arbejdspladser, siger Nicolai Wammen.

Lyn-analyse

Det er alle Folketingets partier, der står bag denne aftale. Det har været vigtigt for dem, at de sammen har kunnet forlænge og forbedre hjælpen til erhverslivet.

 

Der har været visse knaster i forløbet, men man har haft fokus på at se på de huller, der har været i den hidtidige pakke, og det har man selvfølgelig kunne diskutere.

 

Det vigtige er, at der nu er lavet aftaler for virksomheder, som ikke tidligere kunne se sig selv i de gældende nødhjælpspakker.

Sådan lyder aftalen

Aftaleparterne er blevet enige om følgende:

 • En forlængelse af ordningen for kompensation for faste omkostninger med en måned til og med 8. juli samt udvidede muligheder for at få kompensation.
 • En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med 8. juli samt øget kompensationsgrad. Der bliver også etableret en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster.
 • Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv, blandt andet fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd.
 • Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse erhverv som fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd med videre.
 • Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms med videre.
 • Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020.
 • Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden.
 • Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser.
 • Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplat-forme.
 • Et løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.
 • Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1560 timers beskæftigelse over 12 måneder vil blive nedsat svarende til fire måneder.
 • En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med 30. juni.

Kilde: Finansministeriet

Skal betale skat

Det er en del af aftalen, at virksomheder, der søger om kompensation efter forlængelsen af ordningerne skal betale den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler.

Virksomheder med base i skattely kan derfor ikke modtage kompensation.

Endvidere skal det undersøges, hvorvidt der kan findes en løsning for personer, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med covid-19.

Den udvidede hjælpepakke er en opfølgning på det månedgamle tiltag, som blev vedtaget for at imødegå de økonomiske konsekvenser af coronakrisen og nedlukningen af Danmark.

18. marts præsenterede regering og et enigt Folketing den første hjælpepakke til dansk erhvervsliv.

I den første hjælpepakke var den overordnede håndsrækning og kompensation målrettet de selvstændige, der oplever store fald i deres omsætning, samt virksomheder, der kan have svært ved at dække omkostningerne til de faste udgifter under krisen.

Flere liberale erhverv har fået grønt lys til at åbne fra på mandag.