Coronavirus

12 beboere på plejecenter i København døde med coronavirus

Derudover er 15 medarbejdere testet positive for covid-19, oplyser kommunen.

12 beboere fra Plejecenter Sølund er afgået ved døden efter smitte med coronavirus.

Det bekræfter Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning overfor TV 2. Der er tale om dødsfald i perioden fra 17. marts til og med 16. april.

- Det et ikke muligt at afgøre med sikkerhed, om de konkrete dødsfald er sket som følge af smitte med covid-19, om borgerne er døde som følge af anden sygdom og svækkelse, eller om covid-19 har været en medvirkende årsag.

- Men en sundhedsfaglig gennemgang viser, at halvdelen af disse dødsfald formentlig ville være sket under alle omstændigheder inden for kort tid på grund af flere konkurrerende sygdomme, skriver kommunen i en udtalelse.

15 medarbejdere smittet

Det senest registrerede dødsfald af en beboer med covid-19 var 11. april.

Plejehjemmet, som ligger på Indre Nørrebro, er et af Københavns største. Der er 160 beboere på centeret.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser desuden, at der er 15 medarbejdere testet positive for covid-19 - svarende til cirka syv procent af de 220 medarbejdere på Plejecenter Sølund.

Personale har relevante værnemidler

Kommunen forsikrer i udtalelsen om, at plejepersonalet "har relevante værnemidler" og ved, hvordan de skal undgå smittespredning.

- Plejehjem med covid-19-smittede følger de generelle anvisninger vedrørende begrænsning af smitteudbredelse, for eksempel zoneopdeling af både beboere og medarbejdere og isolation, lyder det fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Der er i alt 46 smittede borgere fordelt på syv plejehjem ifølge kommunens seneste opgørelse fra 16. april. I alt 18 borgere er døde med covid-19 fordelt på fire plejehjem i Københavns Kommune.