Coronavirus

40.000 hospitalsansatte i København tilbydes test for antistoffer mod coronavirus

Formålet er blandt andet at finde ud af, om ansatte med patientkontakt er mere udsatte for smitte end andre borgere.

Et lille prik i fingeren, en dråbe blod og en plastikdims, der mest af alt minder om en graviditetstest.

Det er i grove træk grundeelementerne i en test, der fra onsdag morgen tilbydes rundt regnet 40.000 ansatte med patientkontakt i Region Hovedstaden.

Testen viser, om kroppen har dannet antistoffer mod coronavirus, hvilket betyder, at man har haft virussen.

- I og med at sundhedspersonale har tæt kontakt med patienter, der kan være smittet med coronavirus, føler de sig særligt udsatte i deres arbejde. Vi vil gerne undersøge, hvor stort smittetrykket på personalet faktisk er, siger Henrik Ullum, professor i Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet, til TV 2.

Skal udbredes til hele landet

Mørketallet for hvor mange danskere, der reelt har været inficeret med virus, er i øjeblikket ved at blive undersøgt ved hjælp af antistoftest blandt blodbankernes bloddonorer.

Disse tal er forbundet med nogen usikkerhed, men indtil videre indikerer de, at 2,1 procent af danskerne har været smittet med coronavirus.

Det ønsker Henrik Ullum og de andre forskere i screeningsprojektet i Region Hovedstaden at sammenligne med tallene for sundhedspersonalet.

- På den måde kan vi blandt andet blive klogere på, hvor godt personalet har været beskyttet mod smitte, siger Henrik Ullum.

Resultaterne fra regionen vil sammenholdt med andre test samtidig give et bedre billede af flokimmuniteten i befolkningen, hvilket er væsentlig viden i arbejdet med at forstå, hvordan Danmark gradvist kan genåbnes.

Testpersonerne tæller en lang række personalegrupper, herunder klinisk personale som læger og sygeplejersker, men også andre ansatte, der har gang blandt patienter, som kan være smittet med virus.

- Vi har valgt at begynde i Region Hovedstaden, fordi vi har flest smittetilfælde her og flest positive test blandt bloddonorerne. Næste skridt er at få testet sundhedspersonale i resten af landet, siger Henrik Ullum.

- Der er flere antistoftests på vej til landet og vi vil dele vores erfaringer med de øvrige regioner og kommunerne hurtigst muligt, tilføjer han.

Usikkerhed om immunitet

De mange antistoftest er blevet distribueret til alle hospitaler i Region Hovedstaden, hvor personale på kliniske afdelinger og i såkaldte popup-stationer fra onsdag og mindst to dage frem tester deres kollegaer.

Testen foregår ved, at der med en nål prikkes et hul i fingeren, hvorefter en dråbe blod lægges ned på selve testen.

Efter cirka 15 minutter kan testen via streger, som det kendes fra graviditetstest, fortælle, om kroppen har dannet antistoffer.

Selvom forskerne formoder, at de fleste personer med antistoffer mod coronavirus er immune for ny smitte, betyder en positiv test ikke, at der vil blive slækket på forholdsreglerne.

- På nuværende tidspunkt ved vi ikke nok om immuniteten, så den enkelte ansatte kan ikke bruge testen til at agere anderledes. Uanset resultatet gælder de samme regler for beskyttelse og brug af værnemidler

Hvilke afdelinger er udsat for størst risiko

I en pressemeddelelse siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), at testene også kan være med til at give personalet en afklaring.

- I begyndelsen af epidemien var der en del medarbejdere, der fulgte retningslinjerne om at blive hjemme med hoste og feber. Reelt set ved vi dog ikke, om de har haft covid-19. De medarbejdere kan nu får klarhed om, hvorvidt de har dannet antistoffer mod covid-19.

Testresultaterne forventes at være klar i næste uge, og de vil også vise de personalegrupper, der er i størst risiko for smitte.

- I de afdelinger, hvor smittetrykket er størst, vil man arbejdsmiljømæssigt kunne sætte ind for at mindske risikoen for smitte, siger Henrik Ullum.