Luftforurening øger covid-19-dødelighed markant, viser nyt studie

Selv små mængder af forureningspartikler øger dødeligheden betydeligt.

Ny forskning viser en sammenhæng mellem høj luftforurening og højere risiko for at dø af coronavirussen.

Det er en gruppe forskere i folkesundhedsvidenskab på Harvard Universitet, der står bag det, der ifølge en dansk professor er et "robust og pålideligt" studie, selv om det endnu ikke er peer reviewed - altså videnskabeligt blåstemplet af fagfæller.

- Det er et meget overbevisende studie, der finder stærke sammenhænge mellem luftforureningen og en forøget dødelighed blandt covid-19-patienter, siger Zorana Jovanovic Andersen, professor på Københavns Universitet, til TV 2.

Hun er tilknyttet Institut for Folkesundhedsvidenskab og forsker specifikt i luftforurenings betydning for folkesundheden.

Studiet er baseret på data fra 3000 amerikanske regioner fra hele landet og viser blandt andet, at en smule renere luft på New Yorks Manhattan kunne have betydet hundredvis af færre døde med covid-19.

Det er allerede bevist, at hvis man er udsat for partikelforurening i 15-20 år, har man en højere risiko for at dø af en række sygdomme, men det nye studie viser, at risikoforøgelsen bliver hele 20 gange højere, hvis der er tale om covid-19.

Samme mekanismer som rygning

Hvis folk er udsat for luftforurening, øger det risikoen for en række sygdomme som KOL, astma og hjertesygdomme. Og har man dem, er man mere sårbar, hvis man bliver smittet med covid-19.

- Man kan sammenligne det med mange af de mekanismer, der sætter i gang ved rygning, siger Zorana Jovanovic Andersen.

En krop, der gennem en periode har indåndet partikelforurenet luft, vil have øget inflammation i lungerne, og immunforsvaret vil gå i gang med at bekæmpe den. Og bliver man så ramt af en virus som covid-19, kommer immunforsvaret hurtigere på overarbejde, forklarer den danske forsker.

- Så klarer man sig dårligere, end man ellers ville have gjort, siger hun og påpeger, at der allerede findes en dokumenteret sammenhæng mellem forurening og en del andre sygdomme.

Et nyt italiensk studie har vist, at der er sammenhæng mellem coronavirussens dødsrate og nogle af de mest forurenede områder i Norditalien. Både det amerikanske og det italienske hold forskere håber på, at resultaterne kan være et værktøj til at begrænse viruspandemien.

Tilsvarende billede i Danmark

Som verden er lukket ned for at begrænse coronasmitten, er luftforureningen verden over faldet. Flere steder er luften synligt renere, ligesom satellitbilleder har vist, at mængden af kvælstofdioxid er faldet, fordi blandt andet flytrafikken er meget begrænset.

Luftforurening over Italien i marts 2020
Luftforurening over Italien i marts 2020

Selv om vi i Danmark ligger i den "pænere ende af Europa" målt på luftforurening, vurderer Zorana Jovanovic Andersen, at særligt de større byer og mest trafikerede områder ville vise tilsvarende højere dødelighed, hvis et sådant studie blev sat i gang.

Hun ser sammenhængen mellem partikelforurening og coronadødelighed som endnu et eksempel på, at forureringen har konsekvenser.

- Det her er endnu en grund til at tage luftforureningen alvorligt, siger Zorana Jovanovic Andersen.

Perspektiv

Luftforurening i Danmark

Efter Danmark blev lukket ned som følge af coronavirussen, er der også her sket en markant nedgang i luftforurening i flere større byer. Især i København er der registeret et stort fald.

Det viser analyser baseret på målinger fra det danske luftkvalitetsovervågningsprogram udført af Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, ved Aarhus Universitet.

– Vores foreløbige analyser tyder på, at luftforureningen med kvælstofoxider er faldet med cirka en tredjedel i bygaderne i de fire største byer i Danmark, sagde Ole Hertel, der er professor og viceinstitutleder ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet i midten af marts.