Coronavirus

Regeringen: Andet kvartal kan blive et af de sorteste kapitler i dansk økonomis historie

Konkurser og fyringer er uundgåelige, lyder det på pressemøde i Finansministeriet.

Andet kvartal af 2020 står til at blive et af de sorteste kapitler i dansk økonomis historie.

Sådan lyder budskabet fra finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde i Finansministeriet. Her lyder vurderingen fra regeringen, at det danske bruttonationalprodukt vil falde mellem tre og seks procent på grund af coronakrisen.

Til sammenligning faldt det danske bruttonationalprodukt 4,9 procent i forlængelse af den seneste finanskrise. Når et bruttonationalprodukt stiger eller falder, er det udtryk for, om økonomien groft sagt vokser eller skrumper.

- Vi står over for, hvad der meget vel kan være en af de største økonomiske udfordringer nogensinde, siger Nicolai Wammen på pressemødet.

44.000 flere arbejdsløse end normalt

Tallene viser, at 75.000 har meldt sig ledige de seneste fire uger, hvilket er 44.000 flere end normalt. I alt vurderer regeringen, at ledigheden kan stige fra 105.000 personer sidste år til mellem 130.000 og 150.000 i år.

Når dansk økonomi bliver ramt så hårdt, så vil det være umuligt at forhindre, at virksomheder bukker under og danskere mister deres arbejde, lyder det fra finansministeren:

- Men vi kan tage en række skridt for at afbøde virkningerne af det, så det rammer mindst muligt, og vi hurtigst muligt kan komme i gang igen, siger Nicolai Wammen.

Finansministeriet har opstillet tre scenarier for den økonomiske udvikling som følge af coronakrisen:

Regeringens tre scenarier for dansk økonomi

  1. Det optimistiske scenarie

    I det mest optimistiske scenarie vil sygdommen hurtigt komme under kontrol, og verdensøkonomien vil ikke ende i en langvarig krise. Det betyder ifølge regeringen, at de økonomiske hjælpepakker hurtigere vil virke, og at de pengepolitiske tiltag også vil afbøde effekterne på økonomien. I det scenarie vil BNP i 2020 falde med 3 procent, og i 2021 vil BNP ligge tæt på niveauet fra før coronaepidemien.

  2. Mellemscenariet

    Mellemscenariet tager længere tid. Her vil effekterne af tilbageholdne forbrugere og virksomheder samt lav efterspørgsel fra udlandet ramme Danmark hårdere. Det betyder en lavere produktion i 2020 og 2021, hvor prognosen altså lyder, at BNP vil falde med 4,5 procent i 2020, med en gradvid genopretning i 2021.

  3. Det mindst optimistiske scenarie

    I det mindst optimistiske scenarie vil den globale pandemi trække ud over længere tid, hvilket vil medføre meget stor risiko for konkurser og afskedigelser. Ifølge finansministeren vil det føre til en "ond spiral" af faldende indkomster og usikkerhed. Forbrugerne vil blive mere tilbageholdne, og det vil koste et fald i BNP på omtrent 6 procent i 2020 og kun en begrænset genopretning af den økonomiske aktivitet næste år.

Kilde: Finansministeriet

Scenarierne er dog forbundet med stor usikkerhed, da man for eksempel ikke ved, hvordan coronakrisen vil påpege nogle af de store økonomiske markeder på verdensplan, som dansk økonomi er afhængig af.

- Det er vigtigt at sige, at det, der fremlægges i dag, ikke er en prognose, men bud på mulige scenarier, siger Nicolai Wammen.

Nyt lån til små virksomheder

Regeringen præsenterer også nye initiativer til at holde hånden under de nødlidende danske virksomheder. Blandt andet vil man sørge for, at virksomheder får lettere adgang til likviditet, altså rede penge til at betale løbende omkostninger.

Nicolai Wammen tegner et dystert billede af økonomien under coronarkrisen.

Det vil sige, at små- og mellemstore virksomheder kan ansøge om et lån af den indbetalte moms på virk.dk. Det vil være rentefrit og skal tilbagebetales i april 2021, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Låneordningen kan ifølge regeringen polstre virksomhederne med op til 35 milliarder kroner.

Tidligere har regeringen præsenteret en række hjælpepakker, som har været målrettet forskellige sektorer i dansk økonomi.