Samfund

Må jeg holde mit barn hjemme og må pædagogerne trøste? Det skal du være opmærksom på som forælder

Få svar på en række af de spørgsmål, der melder sig op til genåbningen.

Hvis alt går efter planen, åbner skolernes mindste klasser og daginstitutioner efter påske som første led i regeringens genåbningsplan.

Man skal have i baghovedet, at det ikke er alle landets skoler og institutioner, der åbner 15. april.

Det er op til kommunerne og de enkelte skoler og institutioner at få rammerne på plads, før børnene igen skal tilbage til en mere eller mindre almindelig hverdag. Og hvis det er senere end 15. april, så åbner man senere, slog børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fast på et pressemøde onsdag.

- Ingen får lov til at genåbne, før rammerne er på plads, lød det.

Uanset hvornår det sker, vil det blive en anderledes vuggestue-, børnehave- og skoledag, som børnene møder ind til - og den nye hverdag kaster en række spørgsmål af sig.

Hvordan vil hverdagen være anderledes? Må ens barn tage i børnehave, hvis man selv er testet positiv for covid-19? Og er det i orden at holde sit raske barn hjemme, hvis man er bekymret for smitterisikoen?

Find svar på nogle af genåbningsspørgsmålene i listerne herunder.

Vuggestuer

Hvilke forholdsregler bliver der taget i vuggestuen?

- Håndhygiejne: Børn og ansatte skal vaske hænder hyppigt - minimum hver anden time. Når eleverne kommer ind på skolen, før spisning, og når hænderne er snavsede. 

- Rengøring: Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt, potter skal afsprittes efter brug. Overflader skal tørres af mindst to gange dagligt, og legetøj skal vaskes to gange daligt. Sengetøj skal vaskes dagligt ved 80°C., og så vidt muligt benyttes børnenes personlige sengetøj.  

- Indretning: Børn skal så vidt muligt blive på den samme stue/i de samme grupper og med den samme voksne Der skal ikke leges med børn på andre stuer. Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs eller via video/telefon 

- Afstand: Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås mellem de voksne. 

Der anbefales et frit gulvareal på 6 m2 per barn i vuggestuer - dobbelt så meget som normalt.

- Mad: Alle skal vaske hænder grundigt før og efter, der anrettes, tilberedes og spises mad. Maden må ikke deles. Ingen buffet og god afstand mellem dem, der spiser. 

Må pædagogerne trøste børnene?

Ja. Sundhedsstyrelsens modeller tager højde for, at børnene eksempelvis skal trøstes og skiftes.

Kan man komme i vuggestue, hvis et familiemedlem er i risikogruppen?

Om børn og ansatte i risikogruppen skal møde op i dagtilbud eller skole efter påske beror på en konkret sundhedsfaglig vurdering, som den enkeltes praktiserende læge skal foretage.

Sådan lyder det fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) efter to dages forvirring og modsatrettede meldinger fra de danske myndigheder.

Du kan læse mere om det her. 

 

Må jeg holde mit raske barn hjemme?

Alle børn i Danmark skal have mulighed for at komme i et dagtilbud, men det er ikke et krav, at de kommer i vuggestue. Så det er op til forældrene, om børnene skal afsted. 

Hvad gør jeg, hvis mit barn er sygt eller har symptomer på coronavirus?

Har man symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. 

I forhold til covid-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i dagtilbud igen.  

Hvis et barn får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbud, skal de hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer. 

Må jeg hente mit barn i vuggestuen?

Hvis muligt skal børnene afleveres uden for, og forældre opfordres til at hente i intervaller, så der ikke er for mange mennesker på samme tid. 

Børnehaver

Hvilke forholdsregler bliver der taget i børnehaven?

- Håndhygiejne: Børn og ansatte skal vaske hænder hyppigt - minimum hver anden time. Når eleverne kommer ind på skolen, før spisning, og når hænderne er snavsede. 

- Rengøring: Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt, potter skal afsprittes efter brug. Overflader skal tørres af mindst to gange dagligt, og legetøj skal vaskes to gange daligt. Sengetøj skal vaskes dagligt ved 80°C., og så vidt muligt benyttes børnenes personlige sengetøj.  

- Indretning: Børn skal så vidt muligt blive på den samme stue/i de samme grupper og med den samme voksne Der skal ikke leges med børn på andre stuer. Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs eller via video/telefon 

- Afstand: Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås mellem de voksne. 

Der anbefales et frit gulvareal på 4 m2 per barn i børnehaver - dobbelt så meget som normalt.

- Mad: Alle skal vaske hænder grundigt før og efter, der anrettes, tilberedes og spises mad. Maden må ikke deles. Ingen buffet og god afstand mellem dem, der spiser. 

Må pædagogerne trøste børnene?

Ja. Sundhedsstyrelsens modeller tager højde for, at børnene eksempelvis skal trøstes og skiftes.

Hvad gør jeg, hvis mit barn eller personalet er sygt eller har symptomer på coronavirus?

Har man symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. I forhold til covid-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i dagtilbud igen.  

Hvis et barn får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbud, skal de hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer. 

Må jeg holde mit barn hjemme?

Alle børn i Danmark skal have mulighed for at komme i et dagtilbud, men det er ikke et krav, at de kommer i børnehave.

Det er op til forældrene, om børnene skal afsted. 

Kan man komme i børnehave, hvis et familiemedlem er i risikogruppen?

Om børn og ansatte i risikogruppen skal møde op i dagtilbud eller skole efter påske beror på en konkret sundhedsfaglig vurdering, som den enkeltes praktiserende læge skal foretage.

Sådan lyder det fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) efter to dages forvirring og modsatrettede meldinger fra de danske myndigheder.

Du kan læse mere om det her

Jeg er testet positiv for corona - må mit barn tage i børnehave?

Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19 må man gerne komme i dagtilbud. Der opfordres dog til, at man i sådanne tilfælde er særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd og vasker hænder, inden man forlader sit hjem. 

Mit barn går i skovbørnehave - hvad betyder det?

Transport fra institutionen skal arrangeres, så børnene kan placeres i bussen med afstand på to meter fra hinanden. Dette kan betyde, at transporten skal ske i flere busser end normalt. 

Hvis børnen ikke er i nærheden af vand og flydende sæbe, skal der anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter for at holde håndhygiejnen. 

Må jeg hente mit barn i børnehaven?

Hvis muligt skal børnene afleveres uden for, og forældre opfordres til at hente i intervaller, så der ikke er for mange mennesker på samme tid. 

Skoler - 0. til 5. klasse

Hvilke konkrete forholdsregler bliver der taget på skolen?

- Håndhygiejne: Hyppig håndvask - minimum hver anden time. Når eleverne kommer ind på skolen, før spisning, og når hænderne er snavsede.  

- Rengøring: Er der legetøj i klassen, skal det vaskes dagligt. Tastaturer, mus, og iPads skal rengøres. Toiletter og overfalder som fx borde skal rengøres mindst to gange dagligt. 

- Afstand: Der skal være mindst to meter mellem eleverne. Så mange aktiviteter som muligt skal foregå udendørs, og der skal være flere gårdvagter i frikvartererne. Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden. 

- Indretning: Det anbefales, at der tidsinddeles mellem klasser i forhold til ankomst, frokost og frikvarterer, så  mange ikke er samlet på samme tid.  

Lærere skal komme til eleverne i klasserne – elever skal ikke skifte klasselokale. 

- Undervisning: Skal tilrettelægges, så størstedelen af skoledagen foregår udendørs, og undervisning kun foregår indenfor, når andet ikke er muligt fx pga. vejret.

Specifikke fag skal gennemføres væsentlig anderledes end før, fx madkundskab med fokus på ernæring i stedet for konkret madlavning.  Idræt må ikke indeholde kontaktsport. 

Må jeg hente mit barn fra skole?

Forældrene skal ikke samle sig ved indgangen til skolen. Det kan fx undgås ved at hente børnene i intervaller. 

Hvad gør jeg, hvis mit barn er sygt?

Elever må komme i skole, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask.  

Hvis en elev ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer. 

Konstanteres der smitte med covid-19, skal skolen informeres. 

Mit barn tager skolebus til skole – der plejer at være mange med den samme bus. Er der nogen ændringer i den del af skolegangen?

Der foreligger ikke nogle konkrete tiltag i forhold til skolebusser endnu. Men Sundhedsstyrelsen anbefaler, at offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra skolen.  

Kan man komme i skole, hvis et familiemedlem er i risikogruppen?

Om børn og ansatte i risikogruppen skal møde op i dagtilbud eller skole efter påske beror på en konkret sundhedsfaglig vurdering, som den enkeltes praktiserende læge skal foretage.

Sådan lyder det fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) efter to dages forvirring og modsatrettede meldinger fra de danske myndigheder.

Du kan læse mere om det her.

Tihører man en sårbar gruppe eller gør familiemedlemmer, vil der ikke blive registreret fravær, hvis ens barn ikke kommer i skole. 

Jeg er smittet med covid-19. Må mit barn komme i skole?

Bor man i husstand med en person med påvist COVID-19, må man gerne komme i skole eller på arbejde.

Der opfordres dog til, at man i sådanne tilfælde er særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd samt være særligt opmærksom på symptomer på sygdom og bliver hjemme, hvis man får symptomer. Man skal også vaske hænder lige inden hjemmet forlades. 

Må jeg holde mit raske barn hjemme, fordi jeg er bekymret for smitterisikoen?

I Danmark er der ikke skolepligt, men undervisningspligt. Derfor er det i princippet op til forældrene, om deres børn skal i skolen, men både Undervisningsministeren og foreningen Skole og Forældre opfordrer forældrene til at sende børnene afsted. 

Det tæller dog som fravær, hvis barnet ikke møder op. 

Hvad hvis jeg alligevel holder mit raske barn hjemme?

Ud over det øgede fravær kan man forvente en samtale med skolen, hvis fraværsprocenten bliver for høj.

Man skal være opmærksom på, at hvis man melder sine børn ud af folkeskolen, så mister man retten til skolepladsen. 

- Det er ikke som en fitnessklub, hvor man kan melde sig til eller fra, siger Rasmus Edelberg, Landsformand for foreningen Skole og Forældre.

Får mit barn fravær, hvis han/hun ikke kommer i skole?

Fraværsregistreringen vil stadig finde sted, hvis et barn bliver væk fra skole. 

Men reglen om, at forældre til et barn med for højt fravær kan blive trukket i børnepengeer suspenderet i genåbningsfasen. 

- Det er ikke almindlige regler, det er nødforhold, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil onsdag. 

 

Legeaftaler

Mit barn har milde symptomer på sygdom - er det okay at lave en legeaftale?

Nej. Hvis bare et af børnene har milde symptomer, er det ikke en god idé at sætte legeaftaler op. 

Hvor er det bedst, at børnene mødes?

Udenfor. Det mindsker risikoen for smitte, og gør det lettere at holde afstand.

Undgå legepladser med for mange børn.

Hvor mange børn må lege sammen?

Det anbefales, at barnet mødes med 1-2 venner ad gangen. Desuden mindsker det smitterisikoen, hvis det er de samme - altså ikke nye legekammerater hver dag.

Er der forandringer sammenlignet med tidligere anbefalinger?

Nej. Det er stadig de samme retningslinjer som hidtil, der gælder legeaftaler med andre børn. 

Kilder: 'Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud', 'Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger', 'Retningslinjer om børn og legeaftaler' Sundhedsstyrelsen.