Skoleelever skal sidde to meter fra hinanden - her er de nye retningslinjer til genĂĄbningen

Alt legetøj skal vaskes mindst to gange om dagen i daginstitutionerne - og ingen må have eget legetøj med.

Som led i den gradvise genĂĄbning af Danmark fra 15. april har Sundhedsstyrelsen nu udsendt retningslinjer for genĂĄbningen af folkeskolen for 0.- til 5.-klasserne og for daginstitutionsomrĂĄdet.

Retningslinjerne gĂĄr blandt andet pĂĄ, at eleverne skal placeres ved borde, sĂĄ der er to meter mellem dem, og at frikvartererne indrettes forskudt, sĂĄledes at mange elever ikke holder frikvarter pĂĄ samme tid.

I forhold til daginstitutionsområdet oplyser Sundhedsstyrelsen, at alt legetøj blandt andet skal vaskes minimum to gange om dagen, og styrelsen anbefaler, at der er et frit gulvareal på seks kvadratmeter per barn i vuggestuer og fire kvadratmeter per barn i børnehaver.

Bor man i husstand med person i særlig risiko, kan man godt komme i skole

Af retningslinjerne for både daginstitutionerne og skoleområdet fremgår det, at hvis man bor i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole alligevel – noget, som flere forældre har udtrykt bekymring for.

Det samme gør sig gældende, hvis man bor i husstand med en person, der har fået konstateret smitte. I den forbindelse anbefaler styrelsen - som det hele tiden har været tilfældet - at smittede personer, i så høj grad det er muligt, isolerer sig i hjemmet væk fra andre i husstanden.

Sundhedsstyrelsen oplyser samtidig, at man anbefaler ledelsen på den enkelte skole eller institution, at den i dialog med den enkelte medarbejder eller forælder til et barn i risikogruppen laver "en konkret og individuel vurdering for elever og medarbejdere", der tilhører en særlig risikogruppe.

- I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende medarbejder fortsat varetager sin vanlige funktion, eller om barnet skal komme i dagtilbud, står der blandt andet i vejledningen.

Hvis man er syg, skal man blive hjemme

Herunder kan du se retningslinjerne for henholdsvis daginstitutionsområdet og skoleområdet - fælles for begge områder er, at ansatte og elever må komme i skole, når de ikke har symptomer på sygdom.

- Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. I forhold til covid-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i skole igen.

Ifølge styrelsen er man syg, når man har symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse.

Retningslinjer, der gælder for både daginstitutioner og skoler

Hygiejne og afstand:

 • At der udarbejdes instrukser for hygiejne og adfærd.
 • At ansatte og elever bliver oplært i hĂĄndvask med vand og flydende sæbe, og hvornĂĄr der eventuelt benyttes hĂĄndsprit.
 • At der informeres om, hvornĂĄr der skal foretages hĂĄndvask, hosteetikette, undgĂĄelse af tæt kontakt og øvrige hygiejneanbefalinger.
 • At sikre faste rutiner for hĂĄndvask.
 • Det anbefales, at der generelt holdes en afstand pĂĄ to meter fra hinanden, for at forebygge smitte.
 • Ansatte, børn, elever og ledsagende voksne skal vaske hænder med vand og flydende sæbe ved ankomst til institutionen eller skolen.
 • Børn og ansatte skal vaske hænder i faste intervaller (som minimum hver anden time), efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host eller nys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • Kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder med mere.
 • Anvende spritservietter eller hudvenlige vĂĄdservietter, nĂĄr man ikke er i nærheden af vand og sæbe, for eksempel pĂĄ ture. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.
 • Generelt skal fysisk kontakt, tæt og langvarig kontakt, hĂĄndtryk, kram med mere undgĂĄs med personer, som du ikke bor i husstand med.
 • Offentlig transport skal undgĂĄs ved eventuelle ture væk fra institutionen og skolen.
 • Større forsamlinger skal undgĂĄs - for eksempel morgensang.

Information:

 • At der pĂĄ institutionens arealer, for eksempel ved indgangen og øvrige relevante steder, hvor børn, forældre og ansatte færdes, opsættes information/plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag.
 • At der i institutionen foreligger en instruks for hĂĄndtering af personale og børn med symptomer, der kunne være forenelige med covid-19.
 • At ansatte og forældre har kendskab til de skærpede krav for hĂĄndtering af sygdom.
 • At sikre, at nære kontakter til eventuelt syge modtager information om forholdsregler i tilfælde af sygdom.
 • HĂĄndtering af personale i særlig risiko (ældre over 65 ĂĄr, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide).

​Når børnene skal spise:

 • Alle skal vaske hænder grundigt før og efter der anrettes, tilberedes og spises mad.
 • Alle skal være særlig opmærksomme pĂĄ hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.
 • Vask af bestik og service skal ske ved 80 grader i opvaskemaskine umiddelbart efter brug.
 • Der mĂĄ ikke deles mad mellem hinanden.
 • Alt mad skal portionsanrettes. Der mĂĄ ikke være buffet.
 • Alle skal sidde med god afstand til hinanden, nĂĄr de spiser.
 • Maden mĂĄ ikke deles.

Rengøring:

 • Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt sĂĄ undgĂĄ at børnene deler tablets eller sørg for, at kun fĂĄ børn deler den samme tablet.
 • Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur.
 • Rengøring og desinfektion af kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som for eksempel vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhĂĄndtag, køleskabslĂĄge/-hĂĄndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter, greb pĂĄ vaskemaskine og tørretumbler med videre.
 • Skraldespande skal tømmes, inden de bliver fyldte, og mindst Ă©n gang dagligt.

Retningslinjer for daginstitutionsomrĂĄdet

Regler om at holde afstand:

 • Der stilles ikke krav til det maksimale antal af personer, der mĂĄ være samlet i dagtilbud.
 • Børn skal sĂĄ vidt muligt omgĂĄs den samme gruppe af børn og voksne gennem hele dagen bĂĄde inde og ude, og at der ikke skiftes ophold rundt pĂĄ stuerne.
 • SĂĄ vidt det er muligt skal der sikres afstand mellem børnene, nĂĄr de sidder ved borde.
 • Der anbefales et frit gulvareal pĂĄ seks kvadratmeter per barn i vuggestuer, fire kvadratmeter per barn i børnehaver. Mulighederne for indretning af lokalet er derfor afgørende for, hvor mange personer, der kan være tilstede. Det kan være nødvendigt at dele børnene op i mindre grupper, eller at dagen tilrettelægges, sĂĄ børn opholder sig tidsmæssigt forskudt i dagtilbuddet for at sikre den nødvendige afstand.
 • Ved legeaftaler uden for dagtilbuddet anbefales, at der leges med sĂĄ fĂĄ børn som muligt og med børn fra den stue i dagtilbud, som barnet i forvejen er sammen.
 • Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til institutionen. Dette kan gøres ved, at børnene afleveres i intervaller. Hvis muligt skal børnene afleveres uden for.
 • Børn skal sĂĄ vidt muligt blive pĂĄ den samme stue/i de samme grupper og med den samme voksne. Der skal ikke leges med børn pĂĄ andre stuer.
 • Det anbefales, at børnene deles op i grupper (for eksempel fem børn ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor).
 • Legepladsen kan inddeles, sĂĄ børnene kun leger med de samme børn fra faste, mindre grupper af for eksempel fem børn.
 • Aktiviteter skal planlægges, sĂĄ de foregĂĄr uden for, med mindre dette ikke er muligt, grundet for eksempel vejret. Der skal leges i mindre grupper og kun inden for samme stue/gruppe af børn.
 • Sidder børnene ved borde, skal de sĂĄ vidt muligt placeres, sĂĄ der er to meter i mellem børnene.

Rengøring:

 • Hyppig rengøring af blandt andet legetøj, hĂĄndtag, gelændre, trykknapper og armaturer pĂĄ toiletter, pc-tastaturer og arbejdsborde. Hav derudover fokus pĂĄ de flader, der er i børnenes nĂĄ-højde.
 • Ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge hĂĄndsprit, hvis de gĂĄr fra en stue til en anden, eller er nødsaget til at være i kontakt eller tæt fysisk kontakt med børn fra en anden stue.
 • Man mĂĄ kun anvende engangsmaterialer som bleer, vaskeklude, hĂĄndklæder, forklæder, lommetørklæder og underlagspapir
 • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt. Potter og toiletsæder i daginstitutioner og dagplejer skal rengøres og afsprittes med 70-85 procent hospitalssprit efter brug.
 • Alle overflader skal vaskes med sæbevand og herefter afsprittes mindst to gange dagligt.
 • Legetøj skal vaskes minimum to gange dagligt. I dagplejer og vuggestuer kan dette for eksempel være, nĂĄr børnene sover, spiser eller er gĂĄet hjem. I børnehaver kan dette for eksempel være, nĂĄr de spiser, og nĂĄr de gĂĄr hjem.
 • Der mĂĄ ikke medbringes legetøj hjemmefra.
 • Legetøj, som ikke kan rengøres efter anvisningen, skal pakkes væk, til efter pandemien er overstĂĄet.
 • Sengetøj skal vaskes dagligt ved 80 grader, og sĂĄ vidt muligt benyttes børnenes personlige sengetøj.

Retningslinjer for skoleomrĂĄdet

Hygiejne og afstand:

 • Ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge hĂĄndsprit, hvis de gĂĄr fra undervisning af Ă©n klasse til en anden.
 • Ansatte skal hjælpe de mindste elever med at vaske hænder.
 • Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen. Dette kan gøres ved, at elever afleveres i intervaller.
 • Hvis muligt skal elever afleveres ved indgangen til skolen.
 • Der skal leges i mindre grupper pĂĄ for eksempel fem elever uden for og to-tre elever inden for - og kun inden for samme klasse.
 • Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper bĂĄde i og uden for skoletiden.
 • Det anbefales, at der tidsinddeles mellem klasser i forhold til ankomst, frokost og frikvarterer, sĂĄledes at mange ikke er samlet pĂĄ samme tid.

Undervisningen:

 • Elever skal placeres ved borde, sĂĄ der er to meter i mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand.
 • Ved aktiviteter, der kan foregĂĄ udendørs, anbefales dette.
 • Frikvarterer kan indrettes forskudt sĂĄledes, at mange elever ikke holder frikvarter pĂĄ samme tid.
 • Det anbefales, at flere voksne er tilstede udenfor for at sikre, at elever holder afstand og undgĂĄr fysisk kontakt.
 • Undervisning tilrettelægges, sĂĄ størstedelen af skoledagen foregĂĄr udendørs, og hvor undervisning kun foregĂĄr indenfor, nĂĄr andet ikke er muligt grundet for eksempel pĂĄ grund af vejret.
 • Specifikke fag skal gennemføres væsentlig anderledes end før, for eksempel madkundskab med fokus pĂĄ ernæring i stedet for konkret madlavning.
 • Idrætstimer skal foregĂĄ udendørs og planlægges uden kontaktsport.
 • Det kan være nødvendigt, at fag, hvor ovenstĂĄende forholdsregler ikke kan opretholdes, aflyses, og der undervises i andre fag i stedet.
 • Lærere skal komme til eleverne i klasserne – elever skal ikke skifte klasselokale.

Rengøring:

 • Hvis der i nogle klasser er legetøj, skal dette vaskes flere gange dagligt.
 • Legetøj, som ikke kan vaskes, mĂĄ ikke anvendes, indtil covid-19-epidemien er overstĂĄet.
 • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
 • Toiletsæder skal rengøres og afsprittes med 70-85 procent hospitalssprit mindst to gange dagligt.
 • Skraldespande i klasselokaler og pĂĄ toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og mindst Ă©n gang dagligt.

SFO og fritidsordning:

 • Skal indrettes sĂĄledes, at elever sĂĄ vidt muligt kun er sammen med de samme elever som resten af skoledagen. Det kan betyde, at SFO/fritidsordningen skal arrangeres sĂĄledes, at pædagogerne fordeles ud i de enkelte klasser/grupper af elever, og elevernes pasning derfor foregĂĄr der.
 • Aktiviteter skal i det omfang, det er muligt, foregĂĄ udenfor.

Kilde: Sundhedsstyrelsen