Coronavirus

Regeringen havde tre scenarier for genåbning af Danmark, viser dokumenter

Regeringens valg forudser, hvilken tilgang vi kan forvente fremover, siger TV 2s politiske redaktør.

Inden statsminister Mette Frederiksen (S) mandag lod nationen vide, at det var tid til, Danmark gradvist begyndte en genåbning, havde regeringen bedt Statens Serum Institut (SSI) analysere tre scenarier for genåbning.

Det viser dokumenter udarbejdet af SSI. Af dokumenterne fremgår det, at der er opstillet tre scenarier, der kaldes det lille, det mellem og det store scenarie.

I dokumenterne har SSI også lavet risikovurderinger af hvert enkelt scenarie. Eksempelvis hvor stor en belastning det danske sygehusvæsen vil opleve i form af patienter indlagt på intensivafdelinger.

Det fremgår også, at Danmark endnu kun er i begyndelsen af epidemien, der forventes at toppe tidligst medio maj – hvis man vælger at implementere de mest forsigtige tiltag.

Det lille scenarie

Det mest forsigtige scenarie, der af regeringen kaldes det lille scenarie, ligner på nogle områder den genåbning, statsministeren præsenterede mandag.

Forskellen er dog, at den nuværende genåbning er endnu strammere, end hvad dette scenarie foreslår.

Dette er de fire punkter i regeringens lille scenarie:

  • Forbuddet mod arrangementer med mere end ti personer hæves for skoler, uddannelsesinstitutioner og private arbejdspladser
  • Der åbnes for dagtilbud
  • Private arbejdsgivere opfordres til at gå på arbejde, hvis det er forsvarligt, med fortsat opfordring til afstand og ekstra hygiejne – samtidig fremgår det af opgavebeskrivelsen, at “anbefaling om fortsat at overveje brug af hjemmearbejdspladser, hvor muligt” opretholdes.
  • Skoler åbnes for udvalgte klassetrin (0.-3. klasse og 9. og 10. klasse). Gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser åbnes for elever med snarlige afsluttende prøver.

Af de fire ovenstående punkter valgte regeringen at droppe at hæve forsamlingsforbud mod mere end ti personer på de nævnte områder. Ydermere bliver 9.- og 10.-klasserne ikke sendt i skole.

Statens Serum Instituts eksperter har vurderet, at det lille scenarie vil skabe en maksimal belastning på landets intensivafdelinger på 277 personer. Derudover vil epidemien nå sit højdepunkt midt i maj.

Det mellem scenarie

Det næste scenarie, som regeringen havde overvejet at tage i brug i genåbningen af Danmark, indebærer alle de samme punkter som det lille scenarie, men med åbning for yderligere områder.

De andre punkter er således:

  • Åbning for restauranter og caféer, hvis afstand mulig
  • Offentligt ansatte i produktionen genoptager arbejdet, hvor fysisk tilstedeværelse er påkrævet. Fortsat opfordring til afstand og ekstra hygiejne
  • Åbning af liberale erhverv for eksempel frisører, fysioterapeuter

Statens Serum Instituts eksperter har her vurderet, at dette scenarie ville øge belastningen på Danmarks intensivafdelinger, hvor det i begyndelsen af juni kunne give en maksimal belastning på 327 indlagte.

Derudover vil denne type åbning betyde, at smittetrykket – det antal personer en smittet selv smitter – vil stige til 1,36 fra 1,00.

Det store scenarie

Det sidste og mest åbne forslag til, hvordan Danmark kunne have set ud om en lille uges tid, er det såkaldte store scenarie. Her er der tale om en større åbning af landet, der dog stadig har fokus på social distancering – men i mindre grad.

I det store scenarie ville Danmark tilsyneladende til dels vende tilbage til normalen. Scenariet tæller alle punkterne fra de to forrige og har ellers disse tiltag:

  • Forbuddet mod arrangementer med mere end 10 personer hæves til 50 personer med fortsat afstand
  • Åbning af efteruddannelse for kurser, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt for erhvervscertifikater
  • Åbning af storcentre med forsat krav om afstand

En større åbning af samfundet ville medføre et betydeligt pres på intensivafdelingerne, der vurderes af Statens Serum Institut til at ville have fået en maksimal belastning på 434 indlagte i midten af juni.

Derudover bliver det maksimale antal indlagte på almene sengepladser estimeret til at nå 1024 patienter.

Social distance ændrer alt

I nedenstående graf kan forskellen mellem belastningen på intensivafdelingerne ses i forhold til hver af modellerne.

Statens Serum Institut understreger i rapporten, at alle tre modeller ikke er fuldt udviklet, hvorfor resultaterne skal læses med et vis forbehold - der har blandt andet ikke været tilstrækkelige dansk data til at færdigudvikle dem.

Et andet aspekt, der nævnes gentagende gange i rapporten, er, at den sociale distancering stadig spiller en nøglerolle i forhold til at forhindre massiv smittespredning af covid-19 i samfundet.

En lempelse på dette område ville betyde, at Danmarks intensivafdelinger langt hurtigere ville blive overbelastet, selv hvis man gik med det lille scenarie.

I denne model ses det lille scenarie med og uden social distance.

Det betyder regeringens valg

Ingen af de tre ovenstående scenarier kan siges at være en direkte oversættelse af den plan for genåbning af Danmark, Mette Frederiksen mandag præsenterede. Men den af de tre, der nærmer sig mest, er det lille scenarie, blot med endnu flere stramninger.

Det vil sige, at regeringen blev præsenteret for tre forskellige modeller for genåbning af landet, men i sidste ende så bort fra alt undtagen det allermest forsigtige.

Og det siger en hel del om regeringens tilgang og fremtidige valg, mener TV 2s politiske redaktør, Troels Mylenberg.

- Regeringen valgte at genåbne Danmark på den mest forsigtige facon overhovedet. Og det fortæller dermed meget om regeringens tilgang til situationen. Man vil ikke udfordre skæbnen, og vælger den ekstremt forsigtige tilgang. Man må forvente, at den tilgang fortsætter, vurderer han.