Coronavirus

Den ene graf viser, hvorfor vi måske kan åbne igen snart - den anden, hvorfor det skal ske i trin

Smittetrykket i Danmark er nærmest halveret, lyder det fra Statens Serum Institut.

Coronavirussens smittetryk i Danmark er halveret.

Det er konklusionen fra Statens Serum Institut, som har fulgt udviklingen af smitte.

- Vi har været heldige, men også kloge. Fordi Danmark har handlet tidligt i det her forløb, og fordi vi har været proaktive. Men der er stadig mennesker, som bliver alvorligt syge, siger faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak på et pressemøde mandag.

Målt i klare tal er det såkaldte smittetryk faldet fra 2,6 til 1,4. Det vil sige, at en smittet nu "kun" giver coronavirus videre til 1,4 medborgere, og dermed er epidemien blevet stærkt afgrænset.

Det er dog ikke ensbetydende med, at Danmark og danskerne er tilbage på en form for normaltilværelse. Epidemien er på ingen måde et overstået kapitel eller en sang på sidste vers.

- Der er fortsat nogen, der vil blive smittet og blive indlagt. Og der vil fortsat være folk, der mister deres kære. Men epidemien er kommet mere under kontrol, end den er i andre lande. Det effektive har været, at vi har handlet tidligt i Danmark, siger Kåre Mølbak.

- Der er fortsat nogen, der vil blive smittet og blive indlagt. Og der vil fortsat være folk, der mister deres kære, siger han.

I sammenligning med Italien er det lykkedes Danmark at undgå en eksponentiel stigning af smittede, som ville presse sundhedssektoren.

Sammenlignet med Italien, der er det hårdest ramte land i Europa, vidner det danske epidemiforløb om en mere kontrollerbar udviklingskurve.

Alligevel er der grund til at være forsigtig og ikke ophæve alle restriktioner.

- Det er epidemiens natur at blusse op igen, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Hvis alle tiltag bliver ophævet efter 13. april, så vil smittepresset igen stige betydeligt, lyder det samtidigt i prognosen fra Statens Serum Institut.

Kåre Mølbak henviser til lande som Italien og Spanien, der er meget hårdt ramt af coronavirus.

Derfor skal en genåbning ske "gradvist og kontrolleret".

Statens Serum Institut har beregnet en række eksempler på, hvordan antallet af intensivpatienter kunne udvikle sig efter en genåbning af Danmark. Det er vigtigt at bemærke, at der kun er tale om eksempler, der skal tages med "store forbehold".

De røde linjer viser, hvordan intensivafdelingerne hurtigt kan blive løbet over ende, hvis Danmark bare åbner op igen efter påske. Der er både et pessimistisk og et optimistisk scenarie med. I det optimistiske scenarie vil intensivafdelingerne lige netop kunne følge med antallet af alvorligt syge. Den stiplede linje er et "realistisk estimat på kapacitet i intensiv terapi i et langvarigt scenarie".

Den blå linje viser, hvordan kurven ville blive fladere, men længere under en trinvis genåbning, hvor dele af samfundet langsomt åbner op igen, mens myndighederne følger udviklingen tæt. I scenariet med den blå linje, er der ikke taget stilling til, hvordan og i hvilken rækkefølge genåbningen skulle ske i. Men i regneeksemplet fra Statens Serum Institut burde antallet af indlæggelser holde sig lige under hospitalskapaciteten på de intensive afdelinger.

En trinvis genåbning vil samtidig kræve øget testning af danskere for coronavirus. Det vil man åbne op for efter påske, lyder det.

Derfor skal de gældende principper om at holde afstand, arbejde hjemme, lave videomøder, fastholde god hygiejne og begrænsning af forsamlinger, stadig skulle holdes i hævd.

Aktuelt er 90 døde i Danmark som følge af coronavirus, mens 137 er indlagt på intensiv.