Coronavirus

Billeder fra rummet viser langt renere luft over europæiske storbyer efter nedlukning

Luftforureningen er faldet med omkring 40 procent i de tre europæiske lande Frankrig, Spanien og Italien, anslås det.

For at dæmme op for smitte med coronavirus er store dele af Europa lukket helt eller delvist ned.

Udover at det den seneste tid har betydet mindre trængsel i gadebilledet, er der også sket et markant fald i luftforureningen over flere europæiske lande.

Det viser data fra satellitten Copernicus Sentinel-5P fra Den Europæiske Rumfartsorganisation, ESA.

Luften over Frankrig

I storbyer som Bruxelles, Madrid, Milano og Frankfurt var der i marts 2020 et betydeligt lavere niveau af kvælstofdioxid (NOx) sammenlignet med samme periode sidste år.

Kvælstofoxider er gasser, der opstår ved forbrændinger ved høje temperaturer i for eksempel bilmotorer og kraftværker.

Derfor har det blandt andet indflydelse på faldet, at mange fly bliver holdt på jorden, flere fabrikker må lukke midlertidigt for produktionen, og at vejene rundt om i verden er mindre fyldt med biler end normalt.

Se en sammenligning af luftforureningen over Frankrig i de to perioder ved at trække i eller trykke på pilene på billedet herunder:

Luftforurening over Frankrig i marts 2019
Luftforurening over Frankrig marts 2020

Det kan have betydning for mængden af kvælstofdioxid i atmosfæren, hvordan vejret arter sig. Især blæsende vejr kan mindske koncentrationerne.

Derfor baserer målingerne sig ikke på en enkelt dag, men på data fra en periode fra 14. til 25. marts.

Hårdt ramte Italien

Italien er det europæiske land, der har lidt mest under coronavirussen, og især Norditalien har været hårdt ramt.

Der er i skrivende stund mere end 90.000 smittede i Støvlelandet, mens dødstallet er over 10.000.

Derfor lukkede hele landet i starten af marts ned, og et udgangsforbud blev indført.

På billederne fra rumfartsorganisationen ses også en tydelig forskel i luftforurening, og i landets modemekka Milano er indholdet af NOx i luften faldet med 21 procent.

Se en sammenligning af luftforureningen over Italien her:

Luftforurening over Italien i marts 2020
Luftforurening over Italien i marts 2020

Samtidig viser data fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) ifølge Reuters, at udledningen at luftforureningen i Spaniens hovedstad Madrid er faldet med 56 procent, efter den spanske regering 14. marts forbød al unødvendig rejse.

Se en sammenligning af luftforureningen over Spanien her:

2019
2020

Luftforurening fra kvælstofdioxid anslås til i gennemsnit at være faldet med omkring 40 procent i de tre europæiske lande Frankrig, Spanien og Italien sammenlignet med de normale værdier.

Se udviklingen i luftforurening over Italien i videoen herunder.

Forureningen med kvælstofdioxid kan forårsage luftvejsproblemer og kræft, og ifølge Reuters sker der i Europa hvert år 400.000 dødsfald som følge af det.

Perspektiv

Luftforurening i Danmark

Efter Danmark blev lukket ned som følge af coronavirussen, er der også her sket en markant nedgang i luftforurening i flere større byer. Især i København er der registeret et stort fald.

Det viser analyser baseret på målinger fra det danske luftkvalitetsovervågningsprogram udført af Dansk Center for Miljø og Energi, DCE, ved Aarhus Universitet.

– Vores foreløbige analyser tyder på, at luftforureningen med kvælstofoxider er faldet med cirka en tredjedel i bygaderne i de fire største byer i Danmark, sagde Ole Hertel, der er professor og viceinstitutleder ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet i midten af marts.