Coronavirus

Prognose fra Sundhedsstyrelsen viser, hvor langt der kan være igen, før epidemikurven har toppet

Men med regeringens tiltag kan Danmark få en fladere og mere langstrakt kurve, vurderer Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut.

Siden det første smittetilfælde blev bekræftet i Danmark 27. februar, er antallet af coronasmittede danskere steget dag for dag. Det samme er antallet af omkomne med coronavirus. Samtidig fortsætter smittespredningen verden over.

Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende tallet - det samme gælder scenarierne, som danskerne har udsigt til.

I forbindelse med epidemiens første bølge i Danmark gjorde styrelsen således status på baggrund af data fra de tre hårdest ramte regioner i Norditalien, som er det område i Europa, der er sværest ramt af pandemien.

Prognosen er blevet udarbejdet i et forsøg på at give et estimat af behovet for intensiv behandling i Danmark.

Ud fra en reproduktionsrate på 2,6 (antallet af personer, som vedkommende videregiver smitte til) har Sundhedsstyrelsen lavet en prognose. Således er der udarbejdet en epidemikurve over, hvordan scenariet kan se ud for Danmark. Tidligere på ugen oplyste Sundhedsstyrelsen dog, at det nuværende reproduktionstal er 2,1.

Prognosen viser vel at mærke den forventede kurve, hvis det går, som det hidtil er gået i Norditalien.

Det bør understreges, at kurven ikke tager højde for regeringens tiltag og den mulige effekt af disse, som påvirker reproduktionsraten og skubber den nedad.

- Kurven viser, hvordan udviklingen kunne blive i Danmark, hvis det forløber som Italien, det vil sige uden de tidlige tiltag, som Danmark har taget, forklarer Tyra Grove Krause, der er afdelingschef for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse hos Statens Serum Institut.

På trods af, at antallet af smittede danskere vokser dag for dag, viser kurven, at vi her i epidemiens tredje uge formentlig stadig kun befinder os i det begyndende stadie af udbruddet.

Sundhedsstyrelsen vurderede mandag, at "spidsbelastningen kan komme i ugerne efter påske." Prognosen indikerer, at antallet af smittede kan toppe omkring 19. april med over 4600 daglige smittetilfælde.

En fladere og mere langstrakt kurve

Tyra Grove Krause tvivler på, at Danmark kommer til at følge kurven.

- Jeg forventer, at vi i Danmark får en fladere og mere langstrakt kurve på baggrund at de tiltag, regeringen har lavet.

Samtidig understreger hun, at reproduktionsraten i Italien har ændret sig - ellers ville landet ikke se en udfladning i deres epidemikurve, som de gør nu. Det har dog ikke nogen betydning for prognosen.

Italien valgte 4. marts at lukke alle skoler og universiteter, mens alle butikker og restauranter blev lukket 11. marts. 22. marts blev et totalt udgangsforbud indført.

Respiratorer nok - selv hvis prognosen holder stik

Den danske regering har blandt andet indført forbud mod forsamlinger over ti personer, lukket offentlige arbejdspladser, butikker, restauranter samt landets grænser - foreløbig til og med 13. april. Og flere tiltag kan være på vej.

I forbindelse med prognosen har Sundhedsstyrelsen beregnet det maksimale behov for intensivpladser med respirator. Her vurderes det, at behovet på sit højeste vil omfatte mellem 830 og 990 patienter.

Antallet af respiratorer, der kan frigøres for sygehuse i regioner og fra øvrige aktører, er i alt 1060, ifølge Sundhedsstyrelsen.