Coronavirus

Myndigheder lukker delvist ned for privathospitaler: Vi skal bruge jeres udstyr nu

Sundhedsmyndighederne oplyser, at der vil være 1260 respiratorer i Danmark, når epidemien topper.

Sundhedsstyrelsen har givet et påbud til danske privathospitaler med beholdning af anæstesiapparater og respiratorer om, at de skal lukke delvist for en periode.

Det viser et dokument fra Sundhedsstyrelsen til foreningen af danske sundhedsvirksomheder, Sundhed Danmark, som TV 2 er i besiddelse af.

I stedet skal al materiale stilles til rådighed for det offentlige sygehusvæsen i forbindelse med coronapandemien.

Ifølge dokumentet skal alle operationer og behandlinger, der kræver anæstesiapparater eller respiratorer, på de pågældende hospitaler indstilles fra lørdag 28. marts.

Og så skal alle respiratorer og anæstesiapparater stilles til rådighed for det offentlige sundhedsvæsen fra 30. marts 2020.

Ukendt varighed

Udstyret skal stilles til rådighed i den region, hvor udstyret er lokaliseret, og det er ifølge påbuddet uklart, hvor længe det pågældende udstyr skal indgå i covid-19-beredskabet.

I påbuddet er det præciseret, at der ikke vil blive behandlet covid-19-patienter på de nedlukkede hospitaler, da det ”vurderes mere hensigtsmæssigt at intensivpladserne etableres, hvor patienterne primært bliver indlagt”.

Sundhedsstyrelsen har derudover anmodet om, at anden kapacitet, mandskab og værnemidler bliver opgjort - dette gælder for alle privathospitaler i landet uanset mængde af anæstesiapparater og respiratorer.

Sundhedsstyrelsen understreger i påbuddet, at dette endnu ikke er et ønske om, at personale og værnemidler stilles til rådighed, men alene bliver opgjort.

Kirurgisk aktivitet og aktivitet, der ikke kræver anæstesiapparat eller respirator kan indtil videre fortsætte, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Hospitalsdirektør: - Det er en overreaktion

Sundhed Danmark oplyser til TV 2, at påbuddet omfatter 17 forskellige privathospitaler på 30 forskellige adresser:

- Vi har været i løbende dialog med myndighederne om at stille kapacitet til rådighed. Det har vi meldt ud fra starten af, og nu er der så behov for det, og det bakker branchen op om, siger Mette Nord, der er sekretariatschef i Sundhed Danmark.

Anderledes skeptisk er man på Kysthospitalet Skodsborg. For her lyder det, at det ikke giver mening, at påbuddet kommer lige præcis nu:

Det her kommer til at gå ud over folks førlighed

Kim Hafstrøm, administrende direktør Kysthospitalet Skodsborg

- Det er en overreaktion. Vi kan stille det her udstyr til rådighed for det offentlige med dags varsel. Hvorfor skal de have det nu, når det ikke ser ud som om, behovet er der?, siger administrerende direktør Kim Hafstrøm til TV 2.

Kim Hafstrøm vurderer, at det nye påbud betyder, at hele branchen må aflyse 80 til 90 procent af alle planlagte operationer. For Kysthospitalet betyder det flere hundrede operationer om måneden og et tab på et tocifret millionbeløb.

- Det her kommer til at gå ud over folks førlighed. Det er folk med smerter i ryg og knæ, som knap kan gå og måske har ventet seks måneder på at få en operation, siger han.

Kim Hafstrøm understreger overfor TV 2, at de selvfølgelig stiller alt det udstyr til rådighed, som de har.

Der er nok respiratorer

Anmodning fra Sundhedsstyrelsen kommer dagen efter, at en prognose fra Sundhedsstyrelsen, der bygger på data fra Italien, viste, at der under epidemiens højdepunkt i Danmark i værste fald vil være behov for 827 respiratorer.

I opgørelsen fremgik det ligeledes, at der for nuværende er 925 respiratorer tilgængelige i den offentlige sundhedssektor, men at man for at være på den sikre side vil rekvirere respiratorer fra blandt andet Forsvaret, privathospitaler, dyreklinikker, universiteter samt yderligere indkøb.

Med de ekstra respiratorer forventer Sundhedsstyrelsen, at den samlede kapacitet af respiratorer vil være omkring 1260 under spidsbelastningen, der forventes at ske i uge 16.

Sundhedsstyrelsen påpeger, at der er mange usikkerheder i prognoserne i forhold til, hvor mange respiratorer, der bliver behov for i Danmark.

Antallet af døde i Danmark er tirsdag steget fra 24 til 32.

Derudover er 301 indlagt, hvoraf 69 er på intenstiv - af dem er 58 personer lagt i respirator.