Borgere opfordret til at indberette mistænkte coronasmittede - nu er funktionen fjernet

Tidligere på dagen kunne man indberette bekymrende corona-adfærd på hjemmeside.

Er du bekymret for din nabos adfærd her under coronasmitten?

I så fald havde du tidligere på dagen mulighed for at indberette den bekymrende adfærd på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Her opfordrede styrelsen borgere til at indberette, "hvis du er bekymret over adfærden hos en person, som du ved er smittet, eller som du formoder kan være smittet med coronavirus".

12. marts hastebehandlede Folketinget en lovpakke med en række ændringer af epidemiloven, som blandt andet giver Sundheds- og Ældreministeriet en række nye beføjelser under coronavirussens indtog i Danmark.

Det er disse ændringer, som banede vej for indberetningsfunktionen på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Funktionen blev i løbet af tirsdag formiddag fjernet fra hjemmesiden. Det skete "efter aftale" med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Borgerne kunne dog for en stund udfylde et skema med oplysninger, der skulle sendes som sikker post gennem e-Boks til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan se skemaet i bunden af artiklen.

Personens habituelle tilstand

I en mail til Ritzau - skrevet inden funktionen blev taget ned fra hjemmesiden - svarede styrelsen på, hvorfor den gav borgere mulighed for at indberette hinanden.

- Det er Folketinget, der har truffet beslutning om en række ændringer i epidemiloven. Beslutningen er truffet med henblik på at forebygge spredning af coronavirus, skriver Styrelsen.

I skemaet skulle borgeren blandt andet svare på, om personen, som de henvendte sig om, var testet for coronavirus.

Hvis personen ikke var testet, skulle borgeren svare på, hvorfor vedkommende troede, at personen kunne være smittet.

"Er personen i sin habituelle (normale, red.) tilstand", blev man også spurgt om i skemaet.

Fagpersoner skulle gennemgå alle henvendelser

Skemaet skulle kun udfyldes af borgere, der har en konkret og velbegrundet bekymring, fremgik det i mailsvaret fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Hvis man har en konkret og velbegrundet bekymring over adfærden hos enkeltpersoner konstateret eller formodet smittet med Covid-19, og andre tiltag har været forsøgt uden resultat, kan man downloade og udfylde et skema på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, skrev styrelsen, inden funktionen senere blev pillet ned.

Hvad I gør, når I et modtager et skema?

- Sagsbehandlere med blandt andet lægefaglige og juridiske kompetencer gennemgår alle henvendelser. Hvad der skal ske i den enkelte sag vil bero på en konkret vurdering. Det er vigtigt at understrege, at der kun gives påbud, der er nødvendige for at forebygge spredning af coronavirus, skrev styrelsen.

Sundhedspersoner skal stadig kunne kontakte styrelsen

Selvom der nu er lukket for, at privatborgere kan angive hinanden via Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, holder styrelsen fast i, at det fortsat er afgørende, "at sundhedspersoner, der oplever risikofyldt adfærd nemt og enkelt kan kontakte styrelsen".

Myndigheder, sygehuse, plejehjem og bosteder kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 72 28 66 00, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.