Coronavirus

Danske sygehuse vil komme under 'meget stort pres', viser nye prognoser

Mens sundhedsvæsenet forsøger at skaffe respiratorer nok, kan mangel på kvalificeret personale blive en stor udfordring, når epidemien topper.

Når covid-19-epidemien for alvor rammer sygehusene i Danmark, kan intensivafdelingerne komme tæt på at nå sin maksimale kapacitet.

Sådan lyder det i et notat fra Sundhedsstyrelsen mandag.

Ved hjælp af data fra epidemierne i Kina og Italien har de danske sundhedsmyndigheder udarbejdet to mulige scenarier for, hvor stor en belastning covid-19 kan blive for kapaciteten på intensivafdelingerne.

Det handler i høj grad om, hvorvidt der er respiratorer nok på hospitalerne.

Her vurderer Sundhedsstyrelsen, at det danske sundhedsvæsen vil komme tæt på efterspørgslen, men at det kan blive nødvendigt at finde respiratorer uden for den offentlige sundhedssektor.

Prognosen på baggrund af tal fra Kina

I prognosen baseret på tal fra Kina vurderer sundhedsmyndighederne, at der under epidemiens højdepunkt i Danmark vil være behov for 991 respiratorer.

- Ved prognose 1 baseret på Kina vil det offentlige sygehusvæsen have behov for at mobilisere yderligere 66 intensivpladser med respiratorer, skriver Sundhedsstyrelsen med henvisning til, at der i øjeblikket er 925 respiratorer tilgængelige i den offentlige sundhedssektor.

Prognosen anses dog som usikker, da der er betydelig forskel mellem Kina og Danmark i den måde, landene visiterer patienter til intensiv behandling.

I stedet vurderer Sundhedsstyrelsen, at prognosen baseret på tal fra Italien beskriver det mest sandsynlige scenarie for Danmark.

Prognosen på baggrund af tal fra Italien

Tallene fra Italien er ifølge Sundhedsstyrelsen mere valide end tallene fra Kina, når man skal forsøge at oversætte dem til Covid-19-epidemiens udvikling i Danmark. Det skyldes blandt andet, at det italienske sundhedsvæsen minder mere om det det danske.

Denne prognose tegner et billede af, at kapaciteten på de danske intensivafdelinger vil blive presset, men ikke overbelastet.

Således vurder Sundhedsstyrelsen, at der ved epidemiens højdepunkt vil være behov for 827 intensivpladser med respiratorer.

Der er respiratorer nok, hvis vi får Italien-scenarie

Udspiller epidemien sig efter prognosen baseret på tallene fra Italien – der vurderes at være det mest sandsynlige - vil der være respiratorer nok i det offentlige sundhedsvæsen.

For at være på den sikre side vil sundhedsmyndighederne dog rekvirere respiratorer fra blandt andet Forsvaret, privathospitaler, dyreklinikker, universiteter samt ved yderligere indkøb.

På den måde vil myndighederne sikre, at sundhedsvæsenet kan behandle andre kritisk syge på intensivafdelingerne, mens Covid-19-epidemien topper. Dette forventes at ske i uge 16.

Med de ekstra respiratorer forventer Sundhedsstyrelsen, at den samlede kapacitet af respiratorer vil være omkring 1260 under spidsbelastningen.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke er der på nuværende tidspunkt er 1060 respiratorer tilgængelige.

Sundhedsstyrelsen påpeger, at der er mange usikkerheder i prognoserne, og at de vil ændre sig løbende. Samtidig påpeges det, at der i notatet ikke er taget højde for regeringens nedlukning af Danmark.

-Dermed vil epidemi-kurvens form kunne flades ud, hvilket vil have en mærkbar effekt på belastningen af sundhedssystemet, idet denne vil mindskes, skriver Sundhedsstyrelsen.

Ifølge Statens Serum Instituts seneste vurdering vil regeringens nuværende tiltag kunne betyde en reduktion af smitten med 30 til 50 procent.

Mangel på kvalificeret personale

Selvom hospitalerne ifølge prognoserne måtte have respiratorer nok, vurderer Sundhedsstyrelsen alligevel, at intensivafdelingerne vil 'komme under et meget stort pres'.

Der skyldes, at der vil komme til at mangle sundhedspersonale med tilstrækkelige kompetencer i intensivbehandling:

- Dette vil blive den helt store udfordring, særligt fordi at antallet af speciallæger og specialsygeplejersker i intensiv terapi er begrænset, og at der er tale om flerårige specialuddannelser.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er regionerne derfor nu i gang med at rekruttere og uddanne mere personale til intensivafdelingerne.

Mandag gik Danmark ind i den tredje uge af epidemiudbruddet, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at der fortsat er høj risiko for smitte i samfundet:

- Vi vil derfor forvente at se en fortsat stigning i antallet af syge og svært syge, som må indlægges til sygehusbehandling, herunder også flere med behov for indlæggelse og behandling på intensivafdelinger.