Coronavirus

Danmark skifter strategi - nu skal flere grupper testes for coronavirus

Strategien ændres på baggrund af WHO's anbefalinger. Læs her hvorfor.

Danmark skifter strategi og vil teste langt flere for coronavirus.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det sker på baggrund af WHO’s anbefalinger og skal indføres under hensyn til den kapacitet, der er og kan skaffes og produceres på både kort og langt sigt i Danmark, lyder det.

I takt med at testkapaciteten udbygges, vil der ifølge Sundhedsstyrelsen blive plads til, at flere danskere kan blive testet. På den måde kan flere ansatte på sundheds- og ældreområdet og patienter med lette symptomer finde ud af, om de er blevet smittet.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at man har opjusteret kapaciteten, således 3000 danskere dagligt kan testes for coronavirussen.

Nye grupper skal testes

De konkrete anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er nu:

  • Alle med mistanke om moderat til svær covid-19, hvor mistanken fastholdes efter en klinisk vurdering i en covid-19-vurderingsenhed på sygehus, skal testes.
  • Fødende kvinder, der er visiteret til fødsel på en fødeafdeling, og hvor der er mistanke om covid-19 skal ud fra et forsigtighedsprincip testes.
  • Nyfødte børn skal testes, såfremt de har symptomer
  • Personer med let til moderate symptomer, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektor, ældrepleje, arbejde med socialt udsatte eller andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet, kan henvises såfremt arbejdsgiver finder det hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding. Det er den praktiserende læge, der henviser efter vanlige principper.
  • Der skal være en særlig opmærksomhed og lavere tærskel for sårbare grupper med henblik på vurdering og test.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler på det kraftigste, at lande tester så mange som muligt for coronavirussen. Og det har eksempelvis Sydkorea haft stor succes med, og Danmark er blevet kritiseret for ikke at følge anbefalingerne.

Til at begynde med var strategien i Danmark at registrere og inddæmme alle smittede. Men for halvanden uge siden skiftede fokus til at behandle de mest alvorlige sygdomstilfælde. Planen var, at folk med mildere symptomer ikke skulle kontakte sundhedsvæsenet, medmindre deres symptomer bliver mere alvorlige.

Det har dog skabt et stort mørketal for det reelle antal coronasmittede i Danmark.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger, at han godt kan forstå, hvis danskerne synes, det ligner en siksak-kurs. Men han siger også, at der gradvist er blevet testet flere danskere. I sidste uge blev 600 danskere testet om dagen. Nu er det cirka 1000 om dagen, og målet er nu, at 3000 skal kunne testes.

- Vi skruer op for det i takt med at skaffe mere testkapacitet, for det er en global mangelvare. Den testkapacitet, vi har, skal udbygges, så vi kan teste flere, og det er afgørende for at bekæmpe coronavirus, siger Magnus Heunicke.

Tvivler på, der kan testes flere

Allan Randrup Thomsen er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, og han er positiv over for, at sundhedspersonalet skal testes mere. Til gengæld mener han ikke, at man lige nu har mulighed for at teste alle dem, man vil ifølge den nye strategi.

- For mig lyder det som om, at de har reageret på kritikken om, at de ikke tester nok. Man vil gerne teste flere, men man kan nok ikke leve op til det. Det er mindre end et døgn siden, at det blev meldt ud, at de ikke havde reagenser nok til at teste sundhedspersonalet, siger Allan Randrup Thomsen.

Han vurderer, at der behandlingsmæssigt ikke er argumenter for at teste bredere, og at strategien indtil nu har været god.

- Men det, som den nye strategi kan hjælpe med, er at give information om udbredelsen i samfundet, hvis man har kapaciteten til det, siger Allan Randrup Thomsen.

Danmark skifter strategi og vil teste langt flere for coronavirus.