Coronavirus

Sådan er du stillet, hvis du bliver sendt hjem fra arbejde

Både ansatte i det offentlige og private kan blive sendt hjem fra deres arbejde. Bliv klogere på, hvordan du er stillet, hvis det sker.

Det var en alvorstung Mette Frederiksen (S), der onsdag aften sendte tusindvis af danskere hjem fra arbejde de næste to uger. Formålet er at forhindre smitten og spredningen af coronavirussen.

- Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, skal sendes hjem, lød det fra statsministeren, der også opfordrede til, at flest mulige ansatte i det private erhvervsliv ”arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie”.

Men hvordan er du stillet, hvis du bliver sendt hjem fra arbejde i en kortere periode enten for at arbejde, eller fordi der ikke er noget at lave? TV 2 har her samlet et overblik, alt efter om du er ansat i den offentlige sektor eller i det private erhvervsliv.

Svarene bygger på information fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Finansministeriet, nogle af landets største fagforeninger samt arbejdsmarkedsforsker og professor ved Roskilde Universitet Bent Greve.

Hvis du er offentligt ansat

Bliver jeg sendt hjem?

I sin tale sagde statsministeren, at ”alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde”. Kritiske funktioner dækker blandt over personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte. Listen er dog ikke fuldstændig. De offentligt ansatte, der sendes hjem, skal i videst muligt omfang udføre deres arbejde hjemmefra.

Får jeg løn, hvis jeg bliver sendt hjem?

Ja. Det sagde statsministeren i klare vendinger, og samme budskab kommer fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der spiller en vigtig rolle i forhold til statslige ansættelser. Du får også løn, selv om du ikke kan varetage dine normale arbejdsopgaver.

Hvem bestemmer, om jeg skal arbejde hjemmefra?

Det gør din chef. Men målet er, at flest muligt offentligt ansatte bliver sendt hjem for at arbejde. Det sagde statsministeren onsdag aften.

Hvad hvis jeg ikke kan varetage mine arbejdsopgaver hjemmefra?

Du får løn, uanset om du kan arbejde hjemmefra eller ej. Har du ikke mulighed for at passe dine arbejdsopgaver hjemmefra, skal du aftale med din chef, hvad der så skal ske. Det oplyser Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Kan jeg blive sat til at udføre andre opgaver?

Ja. I udgangspunktet skal du udføre det arbejde, du er ansat til, men fordi denne situation er så ekstraordinær, kan du blive sat til at udføre andre opgaver, end du plejer.

Mange institutioner er lukket. Hvad hvis jeg skal passe børn?

I udgangspunktet skal du stadig udføre dit arbejde, selvom du også skal passe dit barn eller børn. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen oplyser dog, at hvis der opstår udfordring på grund af dette, skal man drøfte med sin chef, hvordan arbejdet kan tilrettelægges på en fleksibel måde, der løser problemet.

Hvis du er ansat i det private erhvervsliv

Bliver jeg sendt hjem?

I sin tale onsdag opfordrede statsministeren kraftigt til, at private arbejdsgivere sender flest mulige medarbejdere hjem. Det kunne være på hjemmearbejde, afspadsering eller ferie, lød det fra statsministeren. I sidste ende er beslutningen dog op til den enkelte virksomhed, og staten har ikke hånds- og halsret over private firmaer.

Har jeg ret til samme løn, hvis jeg bliver bedt arbejde hjemmefra?

Ja. Der kan dog være nogle ting som genetillæg og overtidsbetaling, som du skal være opmærksom på, hvis du har aftalt med din chef, at du arbejder fleksibelt for at imødekomme andre udfordringer – for eksempel børnepasning.

Får jeg løn, hvis jeg bliver sendt hjem uden at skulle arbejde?

Bliver man sendt hjem, fordi der ikke er noget at lave, har man som udgangspunkt ikke ret til løn. Det ser man fra tid til anden i for eksempel byggeriet, fortæller arbejdsmarkedsforsker og professor ved RUC Bent Greve. Torsdag blev 3F og brancheorganisationen HORESTA enige om, at virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen får mulighed for at sende deres medarbejdere hjem på ferie. Bent Greve forventer, at der kommer flere af denne slags aftaler mere eller mindre decentralt om, hvordan man i de enkelte virksomheder forholder sig til den her situation.

Hvad har jeg ret til, hvis jeg ikke kan få løn?

Ifølge arbejdsmarkedsforsker og professor ved RUC Bent Greve har man ikke ret til eksempelvis sygedagpenge, hvis man bliver sendt hjem fra arbejde, fordi der ikke er noget at lave. I tidligere situationer har man set, at der kan blive udbetalt arbejdsløshedsdagpenge for kortere perioder. Torsdag præsenterede regeringen et lovforslag, der fredag skal hastebehandles. Det har til formål at øge virksomhedernes fleksibilitet og dermed reducere antallet af fyringer. Ordningen går ud på, at virksomhederne kan sætte medarbejderne ned i arbejdstid i en periode, hvor de så kan få supplerende dagpenge. Blandt andet behøver arbejdsgiveren ikke give det lokale jobcenter besked en uge i forvejen, som de ellers plejer, men kan tage ordningen i brug med det samme. Du kan læs mere om reglerne her.

Hvem bestemmer, om jeg skal arbejde hjemmefra?

Det gør din chef eller virksomhedens ledelse. Ifølge Bent Greve kan din arbejdsgiver godt tvinge dig til at arbejde hjemmefra, fordi det falder under arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet i en ekstraordinær situation som denne. Af samme årsag kan du, ifølge Bent Greve, heller ikke nægte at arbejde hjemmefra.

Kan jeg blive bedt om at udføre andre opgaver?

I et interview med Politiken siger landets største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, Dansk Industri (DI), og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), at du ”til en vis grad” kan blive bedt om at udføre andre opgaver, hvis du skal arbejde hjemmefra. Der er dog grænse for, hvor langt disse opgaver kan ligge fra ens normale arbejdsopgaver, lyder det fra begge parter.

Kan jeg kræve at arbejde hjemmefra?

Nej. I yderste konsekvens kan du risikere at blive bortvist fra din arbejdsplads, hvis du nægter at møde op, fordi du kun vil arbejde hjemmefra. Er du i risikogruppen, eksempelvis fordi du er over 80 år, eller fordi du har en kronisk sygdom, kan du oveveje at tage kontakt til din læge og drøfte situationen med din arbejdsgiver.

Kan min arbejdsgiver tvinge mig til at afspadsere eller holde ferie?

3F har indgået en aftale, der gør det muligt i hotel- og restaurationsbranchen, men normalt skal ferie varsles på forhånd. Til Politiken siger Dansk Industri (DI) og Fagbevægelsen Hovedorganisation (FH) dog, at situationen er så usædvanlig, at denne bestemmelse ikke nødvendigvis gælder i øjeblikket. Afspadsering er mere kompliceret, fordi det er bundet op på forskellige overenskomster, men arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet forventer, at man i de fleste tilfælde vil forhandle sig frem til en løsning i den enkelte situation.

Mange institutioner er lukket. Hvad hvis jeg skal passe børn?

Det er i udgangspunktet ikke en undskyldning for ikke at passe sit arbejde. Ifølge Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker og professor ved RUC, så man noget lignende under lærerlockouten i 2013, og han forventer derfor også, at der kan findes en løsning de fleste steder: Måske med nedsat produktivitet, skæve arbejdstider eller på anden vis fleksibelt arbejde, der gør, at begge dele kan lade sig gøre, hvis man skal arbejde hjemmefra.