Samfund

Bier får hjerneskader af pesticider

Forskere har afsløret en skræmmende sammenhæng mellem pesticider og biernes udvikling og indlæringsevne.

Humlebierne er presset på deres eksistens.

Det fører til voksne bier med mindre og funktionsnedsatte hjerner

Professor Richard Gill

Pesticider, klimaforandringer og indskrænkede levesteder får blandt andet skylden for det drastisk faldende antal bier.

Nu viser en ny undersøgelse, at pesticider direkte skader biernes hjerner og indlæringsevne.

Ved at scanne biernes hjerner fandt forskerne ud af, at babybierne bliver påvirket af den pesticid-forurenede føde, som arbejdsbierne bringer tilbage til stadet. Påvirkningen betyder, at babybierne senere i livet får sværere ved at udføre deres arbejdsopgaver.

Fører til hjerneskader

Professor Richard Gill, der er en af forfatterne bag det nye studie, sammenligner resultat af studiet med, hvordan et menneskefoster kan tage skade af et skadeligt stof i livmoderen.

- Bikolonier fungerer som en superorganisme, så når ethvert giftstof bringes ind i kolonien, kan det potentielt skabe problemer for dannelsen af babybierne i kolonien, siger Richard Gill til CNN.

Han tilføjer, at når babybierne fodres med forurenet føde, så skader det dele af hjernen.

- Det fører senere til voksne bier med mindre og funktionsnedsatte hjerner; en effekt, der syntes at være permanent og irreversibel, forklarer professoren.

Det faldende antal humlebier kan over tid føre til faldende biologisk mangfoldighed og potentielt påvirke menneskets fødevareforsyning, da bierne blandt andet bestøver planter som agurker, tomater, squash, blåbær og meloner.

Bringer hele kolonien i fare

I deres eksperiment tilsatte forskerne en klasse pesticider kaldet neonikotinoider til nektar i en lignende koncentration, som findes i vilde blomster. Derefter udsatte forskerne en laboratoriebaseret bikoloni for den forurenede nektar.

Efter babybierne havde vokset sig store, blev de testet og sammenlignet med bierne fra en koloni, der ikke var blevet udsat for forurenet nektar. Og resultatet var klart – og nedslående.

- Vores undersøgelse afslører risikoen for, at individer opdrættet i et sådant miljø - og en hel kolonis fremtidige arbejdsstyrke kan blive påvirket uger efter, at de først blev udsat for forurenet nektar, siger Dylan Smith, en af forskerne bag undersøgelsen.

Biernes nedsatte indlæringsevne kan gøre det sværere for arbejdsbierne at navigere og indsamle nektar – og dermed bringe hele kolonien i fare, konkluderer rapporten.

Dansk stop for bidræbergift

Ifølge foreningen 'Vilde bier i Danmark' er halvdelen af de 288 arter bier, der er fundet i Danmark under kraftigt pres og reelt truet af udryddelse. Det samme er tilfældet for 12 ud af de 29 arter danske humlebier.

Bier spiller en afgørende rolle i bestøvning af blomster, frugt og grøntsager. Hvis bierne forsvinder, mister vi en afgørende brik i økosystemet.

I november i fjor besluttede miljøminister Lea Wermelin (S) at sætte en stopper for neonikotinoider - også kendt som neoniks – en gruppe særligt farlige gifte designet til at slå insekter ihjel.

Indgrebet over for neoniks er første del af en større national strategi for bedre beskyttelse af insekterne i Danmark - en strategi, som skal udarbejdes i sammenhæng med en kommende natur- og biodiversitetspakke.