Samfund

Alvorlig kritik af klima-kontrol: - Det er svært at have tillid til den ordning

Eksperter, NGO'er og politikere retter nu en skarp kritik mod de certificeringer, som skal sikre, at Danmarks vedvarende energi er grøn og bæredygtig.

København er begyndt at afbrænde træ fra Amazonas for at blive den første CO2-neutrale hovedstad i verden. Som TV 2 har fortalt de seneste dage, har det medført kritik af Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR), som importerer træet.

Svaret fra HOFOR har været, at træet er bæredygtigt. For den brasilianske virksomhed Amcel er certificeret:

- Amcel, som vi handler med, er certificeret med flere ordninger, der er anerkendt og respekteret. De taler med stakeholdere – altså interessenter i området, har forsyningsdirektør Jane Egebjerg Andersen blandt andet fortalt til TV 2.

Men det er ifølge TV 2s oplysninger ikke korrekt.

Certificeringsfirmaerne har ikke talt med de lokale naboer, NGO'er og myndigheder, som de ifølge kritikere burde have talt med. De lokale ville ellers gerne fortælle, at Amcel bryder loven og ikke burde certificeres.

Derfor sår en række danske politikere og NGO'er nu tvivl om de certificeringer, som sikrer, at store dele af Danmarks vedvarende energi rent faktisk er bæredygtig.

- Det undergraver troværdigheden

Klimaordfører for de radikale og tidligere miljøminister Ida Auken er specielt kritisk over for certificeringen 'Sustainable Biomass Program' (SBP), som skal sikre, at det importerede træ rent faktisk er bæredygtigt og klimavenligt.

- Når de ikke har talt med dem, de siger, de har talt med, så får man jo mistillid til alt andet, de siger. Hvis det er løgn, hvad er resten så? Jeg synes, det er svært at have tillid til denne ordning, siger Ida Auken.

Det handler primært om manglende neutralitet, kontrolmetoder og korruption

Andreas Rasche, professor CBS

Maria Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening er også skeptisk over for SBP:

- Det undergraver deres troværdighed fuldstændigt, og det virker, som om de har et ekstremt stort forklaringsproblem, så min tillid hænger i en utrolig tynd tråd, siger hun.

Også problemer i Estland og USA

En fjerdedel af Danmarks vedvarende energi kommer fra træ, som vi importerer fra udlandet og brænder af. Det er certificeringsordningerne og i særlig grad 'Sustainable Biomass Program (SBP)', som står for kontrollen af, at det importerede træ rent faktisk er bæredygtigt og klimavenligt.

I efteråret kunne TV 2 fortælle, at noget af træet, Danmark importerer fra Estland, som er certificeret af SBP, ikke aktivt blev genplantet, selvom energibranchen siger, at alt træ bliver genplantet.

TV 2 har også været i USA, hvor vi efterprøvede om leverandøren af træpiller til Danmark, der også er SBP-certificeret, vidste, hvilket træ de brugte til produktion af biomasse. Det gjorde de ikke i det ene tilfælde, hvor TV 2 kunne følge en lastbil hele vejen fra træfældning til fabrik.

Vil have lovgivning

Professor Andreas Rasche har forsket i certificeringer, og han mener, der er problemer i de sager, som TV 2 har kigget på. Han fortæller, at problemerne ikke er unikke:

- Vi skal ikke stole blindt på certificeringssystemerne. Forskning har vist, at der er en del problemer med systemerne. Det handler primært om manglende neutralitet, kontrolmetoder og korruption, siger Andreas Rasche, der er professor på CBS.

'Sustainable Biomass Program' er en certificering, som HOFOR selv har lavet sammen med andre store energivirksomheder i Europa. Det er en frivillig ordning. SF's klimaordfører, Signe Munk, mener, at der er behov for lovgivning på området:

- Det er fint, at branchen har lavet deres egen ordning, men min frygt er, at denne certificering er for lempelig. Vi må som politikere tage det på vores bord og lave en lovpligtig certificeringsordning, hvor kontrollen er bedre, siger Signe Munk.

Fire kritiske stemmer blev ikke kontaktet

HOFOR henviser til SBP-certificeringen som det ”centrale redskab” for at sikre sig, at biomassen er bæredygtig.

På SBP's hjemmeside kan man finde en rapport, der konkluderer, at biomasse fra Amcel er bæredygtig. I rapporten fremgår det, at SBP-kontrollanterne har kontaktet ”alle identificerede interessenter”, men at ingen af dem ”havde nogle kommentarer”.

TV 2 har talt med fire af ”identificerede interessenter”, som er på den liste, som Amcel har givet til SBP-kontrollanterne.

De er allesammen kritiske over for Amcel i større eller mindre grad, og de fortæller alle fire til TV 2, at de ikke har hørt noget fra SBP-kontrollanterne:

De blev ikke spurgt

Padre Sisto

Talsmand for NGO’en Pastoral Da Terre

Padre Sisto varetager små bønders interesser i konflikter mod store firmaer, og har blandt andet kritiseret Amcel i en national tv-udsendelse i bedste sendetid:

- De skulle ikke have udstedt certifikatet, fordi Amcel begår en række ulovligheder og fordriver små bønder fra deres jord.

 

Foto: Ole Jakobsen / TV 2

André Pereira

Skovingeniør, Amapa Statsuniversitet

Andrei Pereira har fortalt TV 2, at det ville være mere bæredygtigt, hvis man brugte de arealer, som HOFOR får biomasse fra, til at små bønder kunne dyrke afgrøder.

Det er hans kollega Gabriel Araujo da Silva, der står på interessentlisten, men han har heller ikke hørt noget fra SBP eller SCS Global Services.

Foto: Ole Jakobsen / TV 2

Wueber Duarte Penafort

Offentlig anklager i Porto Grande

Wueber Duarte Penafort fortæller TV 2, at han er en del af en taskforce, der er nedsat for at undersøge Amcel:

- Den måde, Amcel opererer på, er fuldstændig umenneskelig. Mennesker har ret til vand, godt helbred og adgang til det, som jorden kan give af frugt og dyr. Men de her mennesker har intet tilbage ud over det tøj, de har på, og det stemmer overhovedet ikke overens med det image, Amcel prøver at tegne udadtil.

Foto: Ole Jakobsen / TV 2

Orivaldo Lima de Amorim

Miljøborgmester Porto Grande

Orivaldo Lima de Amorim er forundret over, at Danmark importerer træ fra Amazonas:

- Jeg ville meget gerne invitere de danske virksomheder med rundt for at tale med disse mennesker, som har været ofre for Amcel. Jeg er helt sikker på, at de ville blive forbavsede og aldrig købe et eneste blad eukalyptus fra Amcel igen.

Foto: Ole Jakobsen / TV 2

- De snyder danskerne

Byen Porto Grande i Brasilien er et af de steder, hvor der er mange konflikter mellem Amcel og de lokale bønder.

Miljøborgmester Orivaldo Lima de Amorim havde tidligere taget kontakt til SPB-kontrollanterne og forklaret dem, at han ikke mente, at lokalbefolkningen blev taget seriøst, når man lavede kontrolbesøg i forbindelse med certificeringen af Amcel.

Alligevel blev han, ifølge eget udsagn, ikke kontaktet, da SBP-kontrollanterne vendte tilbage til området for at lave den certificering af Amcel, hvor der står, at de har kontaktet ”alle identificerede interessenter”.

Det giver - ifølge ham - et falskt billede af virksomheden i certificeringen:

- De snyder danskerne. De bedrager danskerne bogstavelig talt, siger han til TV 2.

Ekstremt kompliceret system

Det er et komplekst system, der sørger for certificeringerne af de virksomheder, som leverer bæredygtig biomasse til Danmark.

- Det er ekstremt kompliceret. Selv eksperter kæmper med at forstå de her systemer, fortæller Andreas Rasche fra CBS.

I grafikken herunder kan du se, hvilke roller de forskellige aktører i denne historie har i certificeringssystemet:

Har skrevet til to hovedmailadresser

Det er certificeringsvirksomheden SCS Global Services, der laver certificeringerne på vegne af certificeringsejeren 'Sustainable Biomass Program (SBP)'.

SCS Global Services skriver i en mail til TV 2, at de har kontaktet to af organisationerne på deres hoved-mailadresse. Ifølge SCS Global Services er der altså to af de fire interessenter, som til os siger, at de ikke har hørt noget, som angiveligt skulle have fået en mail på en hoved-mailadresse.

SCS Global Services vil ikke vise os dokumentation eller fortælle, hvilke to af organisationerne det handler om.

SCS Global Services skriver også til TV 2, at det er ganske normalt at kontakte interessenter via hoved-mailadresser. Men professor og ekspert i certificeringer Andreas Rasche er uenig.

Han fortæller, at netop høringen af lokale interessenter er en af de vigtigste dele af en certificering. Derfor skal man være meget mere aktivt opsøgende end bare at skrive en standard-mail til en hoved-mailadresse.

Interessekonflikt

Han mener i det hele taget, at der er problemer med SBP-certificeringen af biomasseproducenten Amcel:

- Jeg får det indtryk, at certificeringsvirksomheden ikke har haft en oprigtig interesse i at kontrollere Amcel, siger Andreas Rasche.

Han forklarer, at der kan være flere grunde til, at de ikke har haft det. En af dem kunne være, at der generelt i denne slags sager er interessekonflikter, fordi producenterne af biomasse selv vælger og betaler certificeringsvirksomhederne, som er SCS Global Services i det her tilfælde.

- Hvis dem, du skal undersøge, også betaler din løn, så er du måske ikke så upartisk, som du burde være, siger Andreas Rasche fra CBS.

Bygger på FSC-certificering

SCS Global Services skriver også til TV 2, at 'Sustainable Biomass Certificeringen (SBP)'-certificeringen i virkeligheden ikke beskæftiger sig med sociale og miljømæssige emner.

Det gør til gengæld en anden certificering, som SCS Global Services også har lavet af Amcel.

Her er der tale om den certificering, som hedder 'Forest Stewardship Council (FSC)', og certificeringsfirmaet SCS Global Services skriver til TV 2, at man har gjort mere ud af at høre lokale interessenter i FSC-certificeringen.

Men hverken i SBP-certificeringen af Amcel eller i de bagvedliggende retningslinjer står der noget om, at SBP-certificeringen ikke skulle beskæftige sig med interessenter på social- og miljøområdet.

Her står tværtimod, at man skal kontakte ”for eksempel miljøorganisationer, myndigheder, akademikere”, interessenter, der sandsynligvis vil blive ”påvirket negativt”, og ”NGO’er der beskæftiger sig med sociale- og miljømæssige aspekter af skovdriften.”

Andreas Rasche mener heller ikke, at en certificering kan bygge på en anden, hvis den skal være troværdig:

- Når alt kommer til alt, må SBP-certificeringen stå for sig selv. Man kan ikke have et system, hvor man henviser til en anden undersøgelse, siger Andreas Rasche.

Også problemer med FSC-certificering

Der er dog også problemer med 'Forest Stewardship Council (FSC)'-certificeringen af Amcel, mener de eksperter, som TV 2 har talt med.

Da certificeringsvirksomheden SCS Global Services kontrollerede Amcel på vegne af FSC, blev de gjort opmærksom på, at der havde været en episode, hvor en kvinde fra en bondefamilie, der lå i konflikt med Amcel, var blevet overfaldet og truet af Amcels ansatte.

Det er historien om Edineia Dos Santos, som du kan læse her:

SCS Global Services skriver i FSC-certificeringen af Amcel, at de har undersøgt sagen. De har blandt andet henvendt sig til det særlige miljøpoliti i byen Macapa.

SCS Global Services konkluderer, at der ikke er ”rapporter om aggressive tilgange til små producenter”.

Men der findes i hvert fald to rapporter.

- De skulle som minimum opsøge kvinden selv

TV 2 har set to forskellige rapporter, hvor fra Edineia Dos Santos beskriver sammenstødet. De er underskrevet af det lokale politi, som ligger over to timers kørsel fra Macapa.

Det er et problem, mener Andreas Rasche fra CBS:

- De skulle som minimum opsøge kvinden selv og høre hendes version af sagen.

Det er ikke unormalt, at store plantagevirksomheder i Brasilien bliver FSC-certificerede, selvom de bryder loven, siger en anden forsker, Markus Kröger.

Kan ikke stole på FSC

Han har studeret konflikter om landområder ved eukalyptusplantager i Brasilien:

- Man kan ikke stole på FSC-certificeringer. Jeg har arbejdet med flere sager, hvor FSC-kontrollanterne er nået frem til de stikmodsatte konklusioner, end dem jeg har lavet, siger Markus Kröger, der er lektor i udviklingsstudier på Helsinki Universitet.

Svar fra HOFOR

Hovedstadens forsyningsselskab(HOFOR), som importerer biomassen fra Brasilien, skriver i en mail til TV 2, at de har tillid til at træflisen er bæredygtig.

- Men det er klart, at de procedurer hos SCS, der skal sikre, at alle relevante interessenter bliver inddraget, skal strammes op. Og det sker så nu. Vi tager derfor en række initiativer, der skal sørge for, at de sidste forhold også er i orden, skriver HOFOR.

Han mener, at problemet er, at kontrollanterne ikke har nok tid, og at firmaerne, der kontrolleres, betaler kontrollanternes løn:

- De stoler for meget på virksomhedernes godgørenhed og laver ikke deres feltundersøgelser. For hvis de vælger ikke at certificere, er der ingen andre virksomheder, som vil hyre dem næste gang, siger Markus Kröger.

Ny undersøgelse

Ejerne af certificeringen 'Sustainable Biomass Program (SBP)' skriver til TV 2, at de er glade for at blive gjort opmærksomme på eventuelle problematiske forhold. De har nu bedt virksomheden Assurance Services International (ASI) om at undersøge sagen.

ASI har den rolle at udvælge og kontrollere certificeringsvirksomheder. De beslutter, om SCS Global Services skal have ret til at udstede certifikater til eksempelvis Amcel.

Ejerne af 'Forest Stewardship Council (FSC)'-certificeringen har også bedt ASI undersøge sagen på vegne af dem. De skriver i en mail til TV 2, at FSC-certificeringen har et princip om, at producenter som Amcel skal bruge skiftende certificeringsvirksomheder for at sikre, at de er uafhængige.

FSC henviser også til, at ASI faktisk har konkluderet, at SCS Global Services i forbindelse med FSC-certificeringen af Amcel ikke var gode nok til at høre interessenter.

Det har dog ikke haft nogen konsekvenser for certificeringen af Amcel eller medført yderligere undersøgelser. I hvert fald ikke før nu.

SCS Global Services skriver til TV 2, at de er gået i gang med en ny undersøgelse af anklagerne om det voldelige overfald på Edineia Dos Santos.