Samfund

Ny aftale: Transportansatte får 2200 kroner ekstra om måneden

Dansk Industri og 3F har indgået en overenskomst for de næste tre år for 40.000 medarbejdere på transportområdet.

Månedslønnen for en 37 timers arbejdsuge på transportområdet stiger mindst 2200 kroner over de næste tre år.

Det fremgår af den nye overenskomst for transportområdet, som 3F Transport og Dansk Industri indgik fredag aften, og som parterne præsenterede på et pressemøde lørdag.

Det er et stort gennembrud på et meget vigtigt område, som kan smitte af på andre områder

Ole Krohn, TV 2s finanskommentator

Overenskomsten betyder, at selve månedslønnen for en 37 timers arbejdsuge stiger mindst 1500 kroner over de næste tre år. Dertil kommer 700 kroner om måneden via forhøjelsen fra fire til syv procent til hver enkelt ansattes særlige opsparing - også kendt som fritvalgskonto.

Formanden for 3F Transport, Jan Villadsen, kalder den nye overenskomst for "en fair pakke for de ansatte i fremtidens transport".

- Vores medlemmer får som minimum en lønstigning på 2200 kroner om måneden over de næste tre år plus gennemslag på pension og feriepenge, siger Jan Villadsen.

- Vi har ramt et niveau her, hvor vi både får en reallønfremgang, og hvor vi sikrer, at det ikke kommer til at koste virksomhederne arbejdspladser, siger Villadsen til TV 2.

Foruden lønstigningen betyder den nye overenskomst blandt andet også, at perioden med sygeløn til ansatte øges fra 56 til 70 dage.

Desuden tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder. Det betyder i alt 16 ugers forældreorlov.

En ansvarlig ramme

Umiddelbart en dyr aftale for arbejdsgiverne, men ifølge Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, er det en økonomisk ansvarlig aftale.

- Vi har haft spenderbukserne på. Men vi har gjort det inden for en ansvarlig ramme, siger Lars Sandahl Sørensen til TV 2.

- Vi synes, vi har brugt de penge, der er til rådighed, på en fornuftig måde, hvor det giver bedre forhold for den enkelte medarbejder og stadig sikrer en konkurrencedygtighed for virksomhederne. Og derudover en fleksibilitet, som både virksomhederne og medarbejderne er optaget af, siger han.

Transportområdet er i en benhård konkurrence både nationalt og internationalt, og ifølge TV 2s finanskommentator Ole Krohn er spørgsmålet, om de danske lønninger med den nye aftale skrider så meget, at det ender med at koste jobs i stedet for en lønfremgang.

Et emne, der har været diskuteret til forhandlingerne.

- Det har vi talt om i mange timer, og det er en balance, vi har skullet finde, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Det handler om løn, men det handler også om måden, hvorpå man er på markedet - altså forhold som pension, løn under sygdom og bedre forhold, når man skal have barsel og orlov.

3F Transport og Dansk Industri har fredag aften indgået aftale om en ny overenskomst for transportområdet.

Den nye overenskomst gælder blandt andet for lastbilchauffører, lagerarbejdere og havnearbejdere.

Aftalen sætter rammerne for 40.000 medarbejdere på godt 900 virksomheder på transportområdet, og de skal nu stemme om aftalen.

Den bedste lønstigning i mange år

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen, lektor på Københavns Universitet, indeholder aftalen en lønfremgang, der ikke er set i mange år.

- Sammenlignet med tidligere lønstigninger er dette den bedste lønstigning, man har fået siden 2008, siger hun.

- Vi er måske ikke i de samme højder som inden krisen, men det handler nok om, at parterne har udvist en ansvarlighed, fordi konjunkturerne lige nu flader ud, siger arbejdsmarkedsforskeren.

Nana Wesley Hansen bider især mærke i to tiltag i aftalen: elementer som øremærket barsel til mænd og ret til barnets anden sygedag i en mandsdomineret branche samt forbedrede forhold for buschaufførerne.

- Barsel og barnets anden sygedag er elementer, man fik forhandlet igennem på industriens område, og dem har man så 'arvet' på dette område, siger hun.

- Det, der måske er mest opsigtsvækkende i aftalen, er resultaterne på arbejdsmiljø. Altså at man også har forhandlet nogle af overenskomsterne for den offentlige trafik, eksempelvis for buschaufførerne, siger hun.

Buschaufførerne har ifølge arbejdsmarkedsforskeren været ramt af en arbejdsintensivering på grund af tungere trafik, hvilket har gjort, at det har været sværere for dem at planlægge pauser.

Derfor har der i aftalen været fokus på, at buschaufførerne skal have ordentlige pauser og have tid til at gå på toilettet i ordentlige faciliteter.

Kan smitte af på andre områder

Aftalen er det første store gennembrud på normallønsområdet. For knap to uger siden nåede industrien på plads med sin aftale; industrien er det største område på det private arbejdsmarked.

Og gennembruddet på transportområdet kan påvirke de forhandlinger, der venter på normallønsområdet, mener TV 2s finanskommentator Ole Krohn.

- Denne aftale kan ikke undervurderes. Der er tale om normallønsområdet. De andre aftaler, der er forhandlet på plads, har været på minimallønsområdet. Derfor er det et stort gennembrud på et meget vigtigt område, som kan smitte af på andre områder.

De vigtigste punkter i overenskomsten:

  • Timeløn: Normaltimelønnen stiger 3,20 kroner per time 1. marts 2020, 3,20 kroner per time 1. marts 2021 og 3,15 kroner per time 1. marts 2022. (I alt 9,55 kroner).
  • Frit valg: Den særlige konto, der sikrer hver enkelt ansat frit valg mellem pension, frihed eller udbetaling som løn, hæves fra fire til syv procent af lønnen.
  • Øget frihed i arbejdslivet: Brug af særlig konto til frihed i arbejdslivet udvides til ret til fravær ved barns anden sygedag, og når barn skal til lægen.
  • Tillæg: Genetillæg stiger 1,6 procent 1. marts 2020, 1,6 procent 1. marts 2021 og 1,6 procent 1. marts 2022.
  • Lærlinge: Lønnen til lærlinge hæves med 1,7 procent 1. marts 2020, 2021 og 2022. Samtidig får lærlinge ret til pensionsindbetaling fra de fylder 18 år i stedet for den dag, de fylder 20 år.
  • Løn under sygdom: Perioden med sygeløn til ansatte forøges fra 56 til 70 dage. Medarbejdere med over 3 års anciennitet kan ikke opsiges i den periode, de har ret til sygeløn.
  • Udvidet forældreorlov: Forældreorlov tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder. Det betyder i alt 16 ugers forældreorlov
  • Planlagt uddannelse: Ansatte på transportområdet får nye muligheder for fleksibel planlægning af uddannelse i samarbejde med virksomhederne. Fyrede får bedre muligheder for uddannelse ved opsigelse.

Kilde: 3F