Samfund

Hus omringet af vand til alle sider - til sidst kom det også op nedefra

Regnen har været så massiv i Jylland, at vandet nu kommer op igennem kloakkerne.

- Jeg har boet her siden 2003. Vi har oplevet, at der har været vand i haven få gange tidligere, men vi har aldrig oplevet noget som helst på dette niveau før.

Mads Ballegaards hus ligger som en ø, omringet af vand til alle sider.

Rækker af sandsække omkranser huset hele vejen rundt.

De danner den eneste barriere mellem Mads Ballegaards hus i Silkeborg og det vand, som har oversvømmet hele hans have, og som truer med at gnave sig ind mod huset.

Alligevel er vandet nu også trængt ind i huset. Det er bare kommet nedefra.

- Siden i mandags har vi med naboer og venners hjælp kæmpet med at lægge sandsække ud for at sikre huset. Det har også virket, siger Mads Ballegaard og fortsætter:

- Men så er der sket det, at vandet er begyndt at løbe op igennem riste og op igennem toilettet i kælderetagen, siger han.

Vandstanden er steget

Her kan du hente sandsække

Borgere der ønsker at gardere dig og sikre sin grund kan få gratis sandsække og leveret sand i indkørslen:

 • Gratis sandsække kan hentes hos Midtjysk Brand & Redning mellem kl. 8-22, Kejlstrupvej 99 C, 8600 Silkeborg, Tlf. 89 70 35 99, mjbr@mjbr.dk.
 • Gratis sand til sandsækkene bestilles hos Entreprenørgården, tlf. 89 70 50 00. Sandet bliver tippet af i din indkørsel. Du skal selv sørge for at fylde sand i sækkene.

Vandet i haven og i kælderen kommer fra det regnvand, som de seneste dage i massive mængder har ramt Jylland.

Vandstanden er steget op igennem Gudenåen og ved Silkeborg Langsø, hvor Mads Ballegaards hus ligger, er vandstanden nu op over 1,60 meter over det normale.

Det betyder, at gader og haver er oversvømmet og samtidig siver vand også op fra kloakkerne.

- I morges klokken 7.30 hørte vi mærkelige lyde nede fra toilettet i kælderen. Halvanden time efter begyndte det at komme op igennem risten i kælderen, og en time efter dét kom det op ad toilettet, siger Mads Ballegaard.

Han har kæmpet med at holde vandet fra kloakken nede i toilettet, men kloakvand - i brun farve - er skvulpet ud på kældergulvet.

- De sidste tre timer er gået med at rydde ud og sætte ekstra pumper på for at holde vandmassen i kælderen nede, siger han.

- Vi håber, vi kan holde det nede, og vi håber på, at vandforsyningen lokalt kan lave en løsning, så vi bremser den del af problemet.

Mads Ballegaard og andre med vandproblemer skal umiddelbart ikke forvente hjælp fra vejrguderne. Det våde vejr fortsætter nemlig de næste dage.

Samtidig advarer politiet lige nu om, at der er risiko for akvaplaning på flere motorveje.

Sådan sikrer du dit hjem mod oversvømmelser

 1. Følg med i vejrets udvikling

  Lars Schou anbefaler, at man holder øje med den lokale vejrudsigt. TV 2 Vejret opdaterer løbende risikoen for regn og oversvømmelser rundt om i landet.

  Følg derudover med på kommunens eller det kommunale beredskabs hjemmeside. Her oplyser nogle kommuner, hvor man kan få adgang til sandsække.

  www.dingeo.dk kan man se, hvor udsat ens bolig er i tilfælde af skybrud.

 2. Luk af og dæk til - og pas på ledningerne

  Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så døre, skakter, gulvafløb og toilet hurtigt kan afdækkes.

  Nogle kommuner uddeler sand og sandsække, og ellers kan man købe sække i et byggemarked og selv anskaffe sand at fylde i.

  Sørg for at rense udendørsrister i både kælderskakter og lyskasser, så vandet kan løbe fra. Læg gerne en plade over lyskassen, så det ikke kan regne ned i den.

  Døre er sjældent helt vandtætte, så afdæk gerne kælderdøre med afdækningsplast og sandsække som vist i videoen ovenfor.

  Sandsække bør lægges i forbandt - som man kender fra mursten - i stedet for at placere dem lige ovenpå hinanden.

  Hvis vandet kommer fra terræn - i modsætning til at komme fra undergrund og kloak - bør man starte med at dække døre og andre indgange til.

  Kommer vandet fra undergrunden, bør man afdække riste og toilet med sandsække først.

 3. Begræns skaden - og pas på kloakvand

  Hvis skaden er sket, og huset er oversvømmet, anbefaler Beredskabsstyrelsen, at man gør, hvad man kan for at begrænse skaderne.

  Som det første bør man kontakte sit forsikringsselskab, anbefaler Lars Schou.

  Derefter bør man forsøge at få vandet ud af ens bolig hurtigst muligt. Samtidig bør man lede efter ting, der kan reddes, og skynde sig at tørre dem af.

  Man kan på forhånd anskaffe sig en pumpe, der kan pumpe vand væk fra kælderen, hvis uheldet er ude. Pumper kan anskaffes i et byggemarked.

  Er vandet kommet op i huset fra kloakken, bør man beskytte sig med handsker og maske under oprydningsarbejdet, da vandet kan indeholde farlige bakterier. Bagefter bør man vaske sig grundigt.