Samfund

Danske Banks bestyrelse klar med kæmpe lønforhøjelse til sig selv

Bestyrelsen i Danske Bank får for lidt i løn, mener de selv. Nikolaj Skydsgaard / Ritzau Scanpix

På grund af øgede krav fra myndigheder mener Danske Banks bestyrelse, at den bør have mere i løn.

Bestyrelsen i Danske Bank foreslår at give sig selv en lønforhøjelse på lidt under 25 procent. Det fremgår af indbydelsen til bankens generalforsamling.

Hvor basishonoraret i 2019 var 537.500 kroner, foreslår bestyrelsen, at det hæves til 660.000 kroner. Det svarer til en lønforhøjelse på 23 procent.

Bestyrelsen begrunder blandt andet forslaget med "øgede krav og forventninger fra tilsynsmyndigheder og øvrige interessenter". En formand og en næstformand i en bestyrelse får ofte mere end et menigt bestyrelsesmedlem.

I forslaget til den nye aflønning indgår også, at bestyrelsesformand Karsten Dybvad fremover skal have fire gange basishonoraret - altså i alt 2,6 millioner kroner - og ikke 3,5 gange basishonoraret, som han får nu.

Ligeledes skal næstformandens honorar løftes fra halvanden gang et basishonorar til det dobbelte af et basishonorar.

Derudover skal bestyrelsesmedlemmerne - både formænd og menige - have mere for at sidde i udvalg i bestyrelsen.