Samfund

110.000 danskere har mindst en million stående i banken

Omkring 180.000 personer har en formue, der bringer dem i risiko for at skulle betale negative renter.

110.000 personer i Danmark havde i 2018 samlet set en formue på over en million kroner stående i et pengeinstitut.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er blevet sendt ud fredag.

Yderligere cirka 70.000 har en formue på mellem 750.000 og en million kroner. Dermed er de 180.000 personer i risikozonen for at skulle betale negative renter.

Stort set alle større banker, såsom Jyske Bank, Danske Bank og Nordea, har indført negative renter for visse kunder. 15 ud af de 20 banker som Nationalbanken følger i sin rentestatistik har negative renter på nogle kunder.

Vilkårene veksler fra bank til bank, men i de fleste tilfælde er der tale om negative renter for indeståender over 750.000 kroner.

Det er ikke sikkert, at der er 180.000 personer i Danmark, der betaler negative renter.

Først og fremmest er tallene fra 2018, og man kan se, at der sker en ændring fra år til år i antallet, der har en formue på mindst 750.000 kroner.

Derudover kan personerne have fordelt deres formue over flere banker.

Dermed kan de have et indestående på under 750.000 i den enkelte bank, og undgå de negative renter, selv om de i alt har formue over 750.000 kroner.

1,7 millioner har mindre end 25.000 i banken

I 2017 var antallet af personer med en formue i en størrelsesorden, der i dag kunne bringe dem i risiko for at betale negative renter, omkring 160.000.

Enkelte banker såsom Merkur Andelskasse og Banknordik har en lavere tærskel for formuer, der skal betale negative renter. Her er der negative renter på formuer på henholdsvis over 250.000 kroner og 500.000 kroner.

Hvis grænsen på 500.000 spreder sig til alle pengeinstitutter, vil yderligere 149.000 personer komme i farezonen.

Af Danmarks Statistiks opgørelse kan man se, at den gennemsnitlige formue i en pengeinstitut i 2018 var 155.000 kroner.

Langt størstedelen har dog en formue et stykke herunder. Ud af de 4,8 millioner, der har penge stående i pengeinstitutter, har 3,3 millioner en formue på under 100.000 kroner.

Det svarer til syv ud af ti.

1,7 millioner havde i 2018 en formue på mindre 25.000 stående i et pengeinstitut.