Samfund

Sådan sikrer du dit hjem og din pengepung ved oversvømmelser

Selv under skybrud er det ikke sikkert, at forsikringen dækker alle skader på huset.

Den seneste tid har budt på voldsom regn og oversvømmelser.

Men hvis kælderen bliver oversvømmet, betyder det ikke nødvendigvis, at forsikringen dækker, fortæller Anja Linstrup Sørensen, konsulent i brancheorganisationen Forsikring og Pension.

- Kun hvis der er tale om skybrud. Ellers hæfter man selv for vandskaderne, siger Anja Linstrup Sørensen.

Dækker forsikringen?

Mængden af regnvand - og hvor hurtigt det falder - har betydning for, om forsikringen dækker. På www.forsikringsvejret.dk kan du taste din adresse ind og tjekke, om vejrforholdene lever op til, at forsikringen dækker dine skader.

Udvidet forsikring dækker ikke alt

Derfor kan man som boligejer købe en udvidet vandskadeforsikring, der dækker ved al slags nedbør.

Men heller ikke en udvidet forsikring er vandtæt i forhold til erstatning.

For det er kun skader, der forårsages af vand ovenfra - såsom regn og oversvømmede kloakker - der udløser erstatning, siger Anja Linstrup Sørensen.

Hvis regnen betyder, at åer og søer går over deres bredder og skader private hjem, kan man som boligejer derfor ikke få erstatning. Og det er uanset om man har en almindelig eller udvidet vandskadeforsikring.

Der er derfor ekstra god grund til at sikre sig som boligejer.

Læs her, hvordan operativ chef i Beredskabsstyrelsen Lars Schou anbefaler, at man sikrer sit hjem mod oversvømmelser:

Sådan sikrer du dit hjem mod oversvømmelser

 1. Følg med i vejrets udvikling

  Lars Schou anbefaler, at man holder øje med den lokale vejrudsigt. TV 2 Vejret opdaterer løbende risikoen for regn og oversvømmelser rundt om i landet.

  Følg derudover med på kommunens eller det kommunale beredskabs hjemmeside. Her oplyser nogle kommuner, hvor man kan få adgang til sandsække.

  www.dingeo.dk kan man se, hvor udsat ens bolig er i tilfælde af skybrud.

 2. Luk af og dæk til - og pas på ledningerne

  Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så døre, skakter, gulvafløb og toilet hurtigt kan afdækkes.

  Nogle kommuner uddeler sand og sandsække, og ellers kan man købe sække i et byggemarked og selv anskaffe sand at fylde i.

  Sørg for at rense udendørsrister i både kælderskakter og lyskasser, så vandet kan løbe fra. Læg gerne en plade over lyskassen, så det ikke kan regne ned i den.

  Døre er sjældent helt vandtætte, så afdæk gerne kælderdøre med afdækningsplast og sandsække som vist i videoen ovenfor.

  Sandsække bør lægges i forbandt - som man kender fra mursten - i stedet for at placere dem lige ovenpå hinanden.

  Hvis vandet kommer fra terræn - i modsætning til at komme fra undergrund og kloak - bør man starte med at dække døre og andre indgange til.

  Kommer vandet fra undergrunden, bør man afdække riste og toilet med sandsække først.

 3. Begræns skaden - og pas på kloakvand

  Hvis skaden er sket, og huset er oversvømmet, anbefaler Beredskabsstyrelsen, at man gør, hvad man kan for at begrænse skaderne.

  Som det første bør man kontakte sit forsikringsselskab, anbefaler Lars Schou.

  Derefter bør man forsøge at få vandet ud af ens bolig hurtigst muligt. Samtidig bør man lede efter ting, der kan reddes, og skynde sig at tørre dem af.

  Man kan på forhånd anskaffe sig en pumpe, der kan pumpe vand væk fra kælderen, hvis uheldet er ude. Pumper kan anskaffes i et byggemarked.

  Er vandet kommet op i huset fra kloakken, bør man beskytte sig med handsker og maske under oprydningsarbejdet, da vandet kan indeholde farlige bakterier. Bagefter bør man vaske sig grundigt.