Samfund

Efter massive oversvømmelser: - Anmeldelserne strømmer ind

Ekstremt vådt vejr skaber en "unormal situation", lyder det fra sekretariatschef.

Stormrådet modtager flere sager end normalt, efter Danmark den seneste tid er blevet ramt af voldsom regn og oversvømmelser.

- Den sidste uges tid har vi fået tyve henvendelser, men nu strømmer de ind. Den sidste time har vi fået to, og vi får nok en hel del de kommende dage, siger sekretariatschef Mogens Hansen til TV 2.

Han fortsætter:

- Det, der gør situationen unormal, er, at der er så vådt uden at være skybrud, siger Mogens Hansen.

Stormrådet er et uvildigt råd udpeget af erhvervsministeren.

Rådet fungerer som klagemyndighed i forbindelse med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Forsikringsselskaberne dækker nemlig ikke alle former for oversvømmelser, oplyser Anja Linstrup Sørensen, konsulent i brancheorganisationen Forsikring og Pension.

- Kun hvis der er tale om skybrud. Ellers hæfter man selv for vandskaderne, siger Anja Linstrup Sørensen.

"En unormal situation"

Afviser et forsikringsselskab at yde erstatning ryger sagen videre til vurdering hos Stormrådet.

- Vi forventer en del flere henvendelser de kommende dage, siger Mogens Hansen.

Kun to gange de seneste ti år har Stormrådet fået henvendelser, hvor der ikke har været skybrud.

Den ene gang er på nuværende tidspunkt, mens forrige gang var i vinteren 2015. Både i 2015 og i år har de store mængder regn mættet jorden i en sådan grad, at den ikke længere kan absorbere al nedbøren, hvilket skaber oversvømmelser og et stort vandtryk, der kan trænge gennem sokler og gulve.

Sådan sikrer du dit hjem mod oversvømmelser

 1. Følg med i vejrets udvikling

  Lars Schou anbefaler, at man holder øje med den lokale vejrudsigt. TV 2 Vejret opdaterer løbende risikoen for regn og oversvømmelser rundt om i landet.

  Følg derudover med på kommunens eller det kommunale beredskabs hjemmeside. Her oplyser nogle kommuner, hvor man kan få adgang til sandsække.

  www.dingeo.dk kan man se, hvor udsat ens bolig er i tilfælde af skybrud.

 2. Luk af og dæk til - og pas på ledningerne

  Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så døre, skakter, gulvafløb og toilet hurtigt kan afdækkes.

  Nogle kommuner uddeler sand og sandsække, og ellers kan man købe sække i et byggemarked og selv anskaffe sand at fylde i.

  Sørg for at rense udendørsrister i både kælderskakter og lyskasser, så vandet kan løbe fra. Læg gerne en plade over lyskassen, så det ikke kan regne ned i den.

  Døre er sjældent helt vandtætte, så afdæk gerne kælderdøre med afdækningsplast og sandsække som vist i videoen ovenfor.

  Sandsække bør lægges i forbandt - som man kender fra mursten - i stedet for at placere dem lige ovenpå hinanden.

  Hvis vandet kommer fra terræn - i modsætning til at komme fra undergrund og kloak - bør man starte med at dække døre og andre indgange til.

  Kommer vandet fra undergrunden, bør man afdække riste og toilet med sandsække først.

 3. Begræns skaden - og pas på kloakvand

  Hvis skaden er sket, og huset er oversvømmet, anbefaler Beredskabsstyrelsen, at man gør, hvad man kan for at begrænse skaderne.

  Som det første bør man kontakte sit forsikringsselskab, anbefaler Lars Schou.

  Derefter bør man forsøge at få vandet ud af ens bolig hurtigst muligt. Samtidig bør man lede efter ting, der kan reddes, og skynde sig at tørre dem af.

  Man kan på forhånd anskaffe sig en pumpe, der kan pumpe vand væk fra kælderen, hvis uheldet er ude. Pumper kan anskaffes i et byggemarked.

  Er vandet kommet op i huset fra kloakken, bør man beskytte sig med handsker og maske under oprydningsarbejdet, da vandet kan indeholde farlige bakterier. Bagefter bør man vaske sig grundigt.