Samfund

Skatteministeriet hemmeligholdt advarsler - meget alvorligt, siger ekspert

Ministeriets interne revision har siden 2016 sendt 117 af de mest alvorlige advarsler til ministeriets ledelse.

Skattevæsenet har alvorlige problemer med blandt andet kontrol af selskabsskat, punktafgift, bilimport og told – og ministeriet har hemmeligholdt det for Folketinget.

Det viser et læk af 75 interne revisionsrapporter, som Berlingske er i besiddelse af.

Siden 2016 har departementets interne revision i 117 tilfælde konstateret store fejl og problemer, der er så alvorlige, at revisorerne har givet dem røde advarsler, der er den hårdeste dom. De konkluderer desuden, at der er behov for ændringer, hvis ikke det skal føre til omfattende økonomiske konsekvenser.

Alligevel har det ikke været muligt for Folketingets skatteordførere at få adgang til rapporterne.

Ifølge Peter Skærbæk, der er professor i økonomistyring og forvaltningsrevision ved CBS og selv har læst flere af rapporterne, er der er ingen tvivl om, at Folketinget er blevet forholdt vigtig information, som de burde have haft adgang til for at kunne træffe oplyste beslutninger.

- Det er meget alvorligt. Hvis ikke ordførerne har adgang til en ordentlig revision, så kan de ikke udfordre den daglige ledelse eller holde de ansvarlige op på målsætningerne. Og det er essentielt, siger han til TV 2.

Forklaring giver ikke mening

Beslutningen om ikke at udlevere rapporterne er taget med henvisning til, at det nu er Rigsrevisionen, som har den overordnede opgave med statens regnskab, og derfor var der ikke grund til at videregive dem til ordførerne.

Men det giver ingen mening, lyder det fra Peter Skærbæk.

- Rigsrevisionen står for det overordnede regnskab, og de kommer ikke rundt i krogene i de enkelte departementer og styrelser. Tidligere klarede ministeriernes interne revisioner det, siger han.

Skatteministeriet har da også en intern revision, men den er blevet massivt beskåret i de senere år.

Eksminister: Ville skåne kolleger

Venstres Karsten Lauritzen, der var skatteminister i 2016, siger til Berlingske:

- Man kunne sagtens have druknet Folketingets skatteudvalg i papirer, men det havde jo bare skubbet ansvaret væk fra den til enhver tid siddende minister og over til Folketinget. Det ville ikke have løst nogle problemer.

Men politikerne og Folketinget har også en stor del af ansvaret for, hvordan staten skal drives, understreger professor Peter Skærbæk. De folkevalgte kan både definere krav og give lodrette ordrer til ministeren og embedsmænd – såfremt de får de informationer, de skal bruge.

- Hvis det er, at et udvalg får for mange dokumenter, så kan de nedsætte et revisionsudvalg, hvor de vil får administrativ assistance til at gennemgå dokumenterne. Så det argument holder heller ikke, siger han.

Bødskov klar til at udlevere

Den nuværende socialdemokratiske skatteminister Morten Bødskov siger, at beslutningen er taget før hans ministertid, men at han er klar til at udlevere rapporterne efter vinterferien.

- Personligt synes jeg, det er naturligt, at Folketingets partier kan læse med i rapporterne – ikke mindst nu, hvor de bliver omtalt i pressen. Derfor oversendes de alle til Folketingets skatteudvalg efter vinterferien, siger ministeren til Berlingske.

Og det er godt, selvom der stadig er ridser i glansbilledet, mener Peter Skærbæk, der dog vurderer, at der stadig er et langt sejt træk, før skatteområdet er oppe at køre igen.

- Der er bekymrende, at man tilbageholder driftsmæssige informationer for Folketinget. Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at man kan føre kontrol med den daglige ledelse, siger Peter Skærbæk.