Station 2

Hvad er negativ social kontrol, og hvad kan man gøre, hvis man er udsat for det?

De kommende dage sætter TV 2 fokus på negativ social kontrol. Her kan du blive klogere på, hvad det er.

Mange unge, typisk med minoritetsbaggrund, oplever ikke at kunne bestemme over deres eget liv. De lever i hjem med trusler, vold og andre former for negativ social kontrol, fordi deres forældre vil sikre sig, at de holder sig indenfor familiens normer.

Politiet får flere anmeldelser af æresrelaterede forbrydelser end tidligere, men flere eksperter mener, at der er et stort mørketal på området.

Men hvad er negativ social kontrol? Og hvem udsættes for det? Det kan du få svar på herunder.

Hvad er negativ social kontrol?

Negativ social kontrol er, når nogen handler, styrer, kontrollerer eller straffer familiemedlemmer, hvilket forhindrer dem i at bestemme over deres eget liv. Det kan for eksempel være, om de vil gå til noget i fritiden, hvordan de går klædt, hvem de er venner med og hvem, de vil giftes med. 

I daglig tale omtales den negative sociale kontrol ofte blot som social kontrol.

Hvem er ofre for negativ social kontrol?

Det er primært unge med ikke-vestlig minoritetsbaggrund - og især unge kvinder - der oplever at være udsat for forventninger til kønsroller og negativ social kontrol, som blandt andet begrænser deres selvstændighed, bevægelsesfrihed og sociale liv. 

Begge køn er påvirket af negativ social kontrol, men de unge kvinder oplever at være udsat for en mere omfattende af slagsen end de unge mænd. 

 

Hvordan kommer negativ social kontrol til udtryk?

Negativ social kontrol kan komme til udtryk på mange måder. Det kan være alt fra sladder mellem venner og familie, krav til en bestemt påklædning og overvågning af den unges mobiltelefon eller computer. 

​Nogle unge får forbud mod at gå til fritidsaktiviteter eller have et 'almindeligt' socialt liv og for eksempel ses med venner af det modsatte køn. 

Den negative sociale kontrol kan også være trusler, isolation og psykisk og fysisk vold. Nogle unge bliver sendt på genopdragelsesrejser eller tvunget til at gifte sig med en bestemt. 

Hvem udøver negativ social kontrol?

Det er især forældre - og særligt mødre - der kontollerer deres børn. Men de unge oplever også, at søskende, andre familiemedlemmer, kærester eller ægtefæller og familiens netværk og omgangskreds udøver negativ social kontrol. 

 

Hvorfor udøves negativ social kontrol?

Ifølge rapporten ”Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund” er hensynet til familiens ære den primære årsag til negativ social kontrol. Familiens ære er afhængig af, hvilken status og prestige den har i det minoritetsetniske miljø.

Den negative sociale kontrol vil ofte af familien blive begrundet med et ønske om at sikre, at den unge ikke får et dårligt rygte, ikke bliver udsat for dårlig påvirkning og ikke har en adfærd, som er i modstrid med familiens æreskodeks.

Det religiøse tilhørsforhold er ifølge rapporten også årsag til – og en central faktor i legitimeringen af – udøvelsen af negativ social kontrol.

Hvad kan man gøre, hvis man er udsat for negativ social kontrol?

Hvis man ønsker hjælp til at komme ud af negativ social kontrol i sin familie, kan man kontakte RED Center mod æresrelaterede konflikter. RED har en hotline, som har åben døgnet rundt, alle ugens dage. Man kan ringe anonymt til 70 27 76 66.

Hvor udbredt er negativ social kontrol i Danmark?

Det kan være svært at svare præcist på, hvor udbredt negativ social kontrol er i Danmark. Men i en undersøgelse blandt minoritetsetniske unge mellem 18 og 29 år svarede 25 procent af kvinderne og 28 procent af mændene, at familiens ære betyder 'alt' eller 'meget' for, hvad de må i deres hverdag. 

Hos myndighederne oplever de en stigning i antallet af anmeldelser af såkaldte æresrelaterede forbrydelser. Men ifølge eksperter er der et stort mørketal på området.

Svarene er baseret på rapporterne "Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund" og "Unges oplevelser af negativ social kontrol" fra 2014 og 2018. De er udarbejdet af Als Research for det, der i dag hedder Udlændinge- og Integrationsministeriet.