Samfund

Dansk Byggeri og DI arbejder for sammenlægning

I sidste ende er det medlemmerne, som skal træffe beslutningen på henholdsvis et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og generalforsamling.

Dansk Byggeri og Dansk Industri, DI, har gennem længere tid drøftet en sammenlægning af de to organisationer. Drøftelserne er nu så langt, at der ligger et udkast til en aftale, der skal tages stilling til hos Dansk Byggeris og Dansk Industris medlemmer

Pressemeddelelse fra Dansk Byggeri

Dansk Byggeris formand, Claus Bering siger om baggrunden for sammenlægningen:

Formand for Dansk Byggeri Claus Bering taler under Dansk Byggeris årsdag i Tivoli Congress Center i København ser frem til samarbejdet.

- Dansk Byggeri skal også i fremtiden være en stærk medlemsorganisation, der leverer en god service til den bedste pris. Det har været udgangspunktet for at indgå forhandlinger om at lægge sig sammen med DI. Med sammenlægningen får vi en mere slagkraftig organisation, der står endnu stærkere over for omverdenen.

I Dansk Industri glæder man sig også over udsigterne til en sammenlægning med Dansk Byggeri. DI's formand Lars-Peter Søbye udtaler:

- Vi glæder os over, at Dansk Byggeri forhåbentlig bliver en del af Dansk Industri. Dansk Byggeri repræsenterer en stor og vigtig del af erhvervslivet. Vi vil få samlet 17.000 virksomheder i landets helt centrale erhvervsorganisation, og vi vil kunne få tilført nogle stærke kompetencer, som skaber større værdi for alle vores medlemmer, siger Lars-Peter Søbye.

Dansk Industri har 11.000 danske virksomheder som medlemmer fordelt på en lang række brancher. Dansk Byggeri repræsenterer omtrent 6000 virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Begge organisationers medlemmer skal nu træffe endelig beslutning om forslaget til sammenlægningen. Forventningen er, at beslutningen om en sammenlægning sker i løbet af juni, for Dansk Byggeris vedkommende på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og for DI's vedkommende på en ekstraordinær generalforsamling.