Samfund

Minister vil stille strenge krav til brændeovne, men får nu kritik fra både den ene og den anden side

Rådet for Grøn Omstilling mener ikke, regeringens forslag er nok. Skorstensfejerne mener, det er unødvendigt.

For at bekæmpe luftforurening i Danmark vil miljøminister Lea Wermelin (S) gøre det lovpligtigt at boligkøbere, der køber en bolig med en brændeovn fra før 2003, skifter brændeovnen ud inden for ét år. Men forslaget møder kritik fra flere sider.

Hos Rådet for Grøn Omstilling mener man nemlig ikke, forslaget er vidtgående nok, mens brancheorganisationen for skorstensfejerne, Skorstensfejerlauget, kalder forslaget for unødvendigt.

- Det er et første skridt mod renere luft i Danmark. Vi ved, der er tusindvis af danskere, der dør for tidligt af luftforurening. Her er brændeovnene én af de store syndere. De udleder skadelige partikler, som giver hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser, siger Lea Wermelin til TV 2.

Fakta om brændeovne

Danmark er et af de lande, der har flest brændeovne per indbygger. Det skønnes, at der er i alt ca. 700.000 brændeovne i Danmark.

Miljø- og Fødevareministeriet forventer med en vis usikkerhed, at der bliver udskiftet 12.000 brændeovne det første år med den nye ordning.

Det forventes med en vis usikkerhed, at der kommer 55.000 udskiftninger over en 10-årig periode som følge af loven. 

Ordningen vurderes med en vis usikkerhed at betyde, at der kommer 6.000 tons færre partikler i løbet af ti år.

Kilde: Miljøministeriet

- Vi stiller som krav, at der skal ske en udskiftning ved ejerskifte. På den måde får vi skiftet til nyere og mindre forurenende brændeovne. Meget af luftforureningen i Danmark kommer fra udlandet, så vi kommer ikke i mål, men vi tager fat på den store udfordring, som luftforurening er, siger miljøminister Lea Wermelin.

Hos Rådet for Grøn Omstilling mener man langt fra, forslaget er vidtgående nok.

- Det er et lille skridt i den rigtige retning, siger Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Ønsker totalforbud mod brændeovne

Miljøministeriet regner med, at forslaget vil betyde, at der vil blive udledt 6000 ton færre partikler i i løbet af de kommende 10 år, hvis det bliver gennemført. Men ministeriet indrømmer også i en pressemeddelelse, at den vurdering er behæftet med usikkerhed.

Miljøministeren kalder selv forslaget et "første skridt".

- Danmark er et af de lande, hvor der er flest brændeovne per indbygger. Nu tager vi et første skridt, men vi har jo allerede inden valget sagt, at vi ønsker at gå videre, siger Lea Wermelin.

Står det til Rådet for Grøn Omstilling og seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, skulle regeringen dog hellere helt forbyde brændeovnene i Danmark.

Skorstensfejere kalder det en overreaktion

Hos brancheorganisationen for skorstensfejere, Skorstensfejerlauget, mener man til gengæld, at miljøministerens forslag er overflødigt.

- Vi synes, det er en overreaktion. Udviklingen er vendt for længst, efter der i 2008 blev indført et regulativ med grænseværdier for udledning og senest sidste år en bekendtgørelse. Så forslaget er overflødigt, siger Kjeld M. Jensen, der er oldermand i Skorstensfejerlauget, til TV 2.

Han sætter også spørgsmålstegn ved de tal, der ligger til grund for miljøministerens forslag. Ifølge tal fra Miljøministeriet står brændeovnene for 70 procent af partikelforureningen.

- Der mangler forskning på området. De beregninger, der anslår 70 procent, er baseret på modeller - ikke på målinger af udledningen. Desuden er der forskel på, hvor skadelige partikler er. Partikler fra udledning fra køretøjer drevet af diesel er mere skadelige end udledning af røg fra brændeovne, siger Kjeld M. Jensen.

Miljøministeriet erkender selv, at der mangler undersøgelser på området.

- Der er indtil videre ikke gennemført befolkningsundersøgelser af luftforurening fra anlæg til brændefyring i Danmark, da der mangler bedre kortlægning af, hvor disse anlæg er placeret henne, skriver Miljø- og Fødevareministeriet på sin hjemmeside.