Samfund

Flere mister livet i trafikken - højeste tal de seneste fem år

2019 var ikke et godt år for trafiksikkerheden på de danske veje, der bød på usædvanligt mange soloulykker.

205 personer mistede livet i trafikken i Danmark sidste år.

Det viser Vejdirektoratets foreløbige ulykkestal for 2019.

Antallet af dræbte udgør en stigning i forhold til de foregående år. Således har antallet af trafikdræbte i perioden 2014 til 2018 ligget på 183 i gennemsnit.

- Det er skuffende, at tallene ikke falder i Danmark. Derfor ønsker jeg at kigge på at ændre yderligere på, hvad vi gør af indsats, siger trafikminister Benny Engelbrecht.

Det forløbne år er især mange i personbil samt på motorcykel og knallerter blevet dræbt sammenlignet med tidligere. I årets første tre kvartaler mistede 24 motorcyklister livet, og 11 personer på knallert blev dræbt i trafikken. I begge tilfælde er der tale om det højeste niveau i ti år.

Ministeren vil genoverveje køreuddannelsen

Ifølge trafikministeren er der tre hovedårsager til trafikulykker- og drab, som han vil fokusere på for at bringe dødeligheden i trafikken ned.

- Hastighed er en årsag til mange trafikdrab. Uopmærksomhed, jeg bliver skræmt af, hvor mange der holder øje med mobilen på cykel eller i bil. Og så er der fortsat mange, som er påvirkede af narko eller alkohol. De tre ting skal vi have fat på, siger han.

Netop på baggrund af de seneste tal vil transportministeren revurdere, om der skal ændres i selve køreuddannelsen.

- Vi bør i det hele taget have fokus på adfærd helt fra køreuddannelsens start. Derfor vil jeg sammen med branchen og andre interessenter undersøge, hvordan vi gennem uddannelsen får sikret bedre bilister, der er opmærksomme på deres adfærd i trafikken, siger Benny Engelbrecht.

Cirka halvdelen af dødsulykkerne i 2019 var soloulykker eller frontalkollisioner. Fælles for begge kategorier er, at høj hastighed ofte har haft en betydning for ulykkens opståen eller konsekvenser.

Sammenlignet med tidligere år har der været usædvanligt mange soloulykker, fremgår det af Vejdirektoratets opgørelse.