Samfund

Aarhus Universitet i ny regnefejl - fejlen går 30 år tilbage

Danmark udleder mindre kvælstof end antaget. Minister kalder regnefejlen "dybt utilfredsstillende".

Aarhus Universitet har begået en ny regnefejl. En fejl der nu betyder, at Danmark på papiret udleder mindre kvælstof end hidtil oplyst.

Det oplyser miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Universitetet oplyser at fejlen betyder, at der er udledt 3.000 tons mindre kvælstof end oplyst i 2018. Med opdagelsen af fejlen går Danmark fra at udlede 58.000 tons kvælstof til 55.000 tons i 2018.

Miljøminister Lea Wermelin er meget utilfreds med fejlen.

- Det er dybt utilfredsstillende, at Aarhus Universitet ikke har haft styr på tallene, og det er desværre sket flere gange i den seneste tid. Vi er som politikere nødt til at kunne stole på fakta fra forskerne, når vi diskuterer og træffer politiske beslutninger. Det er afgørende, og derfor har mit ministerium bedt universitetet om en plan for, hvordan de vil øge kvalitetssikringen af deres forskning fremover, siger miljøminister Lea Wermelin.

Fejl i mange år

Ifølge Aarhus Universitet har fejlen betydning for tallene helt tilbage til 1990. Hvor meget der er blevet regnet forkert, er Aarhus Universitet ikke klar over endnu.

De årlige udledninger i perioden 1990-2018 er som gennemsnit overestimeret med cirka 1000 tons.

Mens fejlen er rettet for udledning af kvælstof, mangler der stadig beregninger for fosfor.

Miljøministeren har torsdag gjort Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg opmærksom på, at universitetet har lavet fejl i tallene.

Samtidigt har ministeren bedt Aarhus Universitet om en teknisk gennemgang for Miljø- og Fødevareudvalget om sagen.

Anden regnefejl fra universitet

Sagen kommer efter en anden regnefejl fra universitetet, som omhandlede lavbundsjorde.

I det tilfælde var der anvendt et for lavt estimat af udbredelsen af kulstofrige landbrugsjorde i Danmark.

I det første estimat var det oplyst, at der er 108.000 hektar kulstorrige landbrugsjorde i Danmark. I det korrigerede estimat er der tale om cirka 171.000 hektar.

I september 2019 måtte Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug under Aarhus Universitet trække en omstridt oksekødsrapport tilbage, da den ikke kunne leve op til universitetets standarder om armslængde og uafhængig forskning.