Samfund

Studier sætter spørgsmålstegn ved, om vi skal sætte fødsler tidligere i gang

Anbefalingerne blev i 2011 ændret, fordi undersøgelser viste en "meget lille stigning i dødeligheden hos ufødte i den allersidste del af graviditeten." Morten Dueholm / Scanpix

Professor er ikke i tvivl: Færre børn vil dø, hvis flere kvinder bliver sat i gang. Jordemoderforening er uenig og efterlyser flere studier.

Der er flere studier, som alle viser, at der er fordele ved at sætte en fødsel tidligere i gang, end det er tilfældet i Danmark i dag.

Fødsler i 2018

Der blev i 2018 født 61.476 levendefødte børn. Der var 11.060 igangsættelser fra 40. uge og frem i 2018, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Sådan lyder det fra formanden for de danske fødselslægers organisation, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG).

Ingen studier har ifølge Hanne Brix Westergaard undersøgt den danske model, men på baggrund af de udenlandske studier, vil DSOG nu se på, om de danske regler skal ændres.

– Da det er et vanskeligt emne, som kan skabe bekymring for de gravide kvinder og samtidig vil kræve ekstra hænder, bliver vi nødt til at have en god proces omkring det. Det gavner ingen – slet ikke de gravide – hvis vi ikke finder et fælles fodslag, siger hun til TV 2.

DSOG står bag de retningslinjer, som danske hospitaler bliver anbefalet at følge, når gravide kvinder, der er gået over terminsdatoen, skal føde.

Sådan regnes graviditetsuger

Man siger, at en graviditet er 40 uger regnet fra første dag i sidste menstruation. Men fordi fagpersoner regner og taler i hele uger + dage, kan det skabe forvirring.

Når man eksempelvis er i 40. graviditetsuge, betyder det også, at man er i uge 39 + 0 til 6 dage. Det vil sige, at man har været gravid i 39 fulde uge og nogle dage, og at man dermed er gået ind i sin 40. graviditetsuge.

I Danmark bliver det anbefalet, at alle fødsler er afsluttet inden 42. uge, og kvinder bliver tilbudt at få sat fødslen i gang efter 41 uger og to til fem dage.

Fostre døde i svensk studie

Udmeldingen fra Hanne Brix Westergaard og DSOG kommer, efter det svenske studie SWEPIS i november skabte debat i både Sverige og Danmark om igangsættelse af fødsler.

I studiet deltog i alt 2760 gravide kvinder – én gruppe fortsatte deres graviditet ind i 43. uge, mens en anden forsøgsgruppe fik sat fødslen i gang i starten af 42. uge. Studiet blev afbrudt af etiske grunde i oktober 2019, efter blandt andet fem fostre døde inden fødslen i den gruppe, der havde fortsat deres graviditet ind i starten af 43. uge, som hidtil har været normal praksis i Sverige.

Hvor meget mere gevinst, kan vi få ud af at gøre mere – det er også en diskussion, man bliver nødt til at tage

Lis Munk, Jordemoderforeningen

Med henvisning til, at studiet endnu ikke var offentliggjort, afviste DSOG i november at ændre de danske retningslinjer. Det på trods af, at tal fra Sundhedsdatastyrelsen til TV 2 viste, at hver 10. igangsatte danske kvinde i 2018 endte med at føde i netop 43. uge – tal, der kom bag på både DSOG og Jordemoderforeningen.

Det svenske studie er siden blevet offentliggjort i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal, og DSOG vil nu med Danske Regioner, danske fødselslæger og Jordemoderforeningen diskutere om igangsættelse af kvinder, der er gået over tid, skal flyttes til 41+0.

"Vi skal tænke os rigtig godt om"

Jordemoderforeningen er imidlertid ikke af samme opfattelse som DSOG. Her mener man nemlig, at der er tilstrækkeligt med videnskabelige beviser for at sætte kvinder, der er gået over tid, tidligere i gang med fødslen.

Der er ikke flere børn, der bliver reddet

Eva Rydahl, lektor

– Vi skal tænke os rigtig godt om. Jordemødre og fødselslæger skal have en faglig vurdering af, hvad der er korrekt at gøre. Jeg appellerer til, at man finder en god faglig løsning, hvor vi ikke risikerer at overbehandle, siger formanden for Jordemoderforeningen, Lis Munk og efterlyser mere forskning på området.

Hun fremhæver, at en igangsættelse også kan have konsekvenser for både den fødende kvinde og barnet, og at det derfor er vigtigt, at hver enkelte kvindes behov for igangsættelse bliver vurderet.

– Vi er nede i marginaler i forhold til antallet af fostre, der dør. Hvor meget mere gevinst, kan vi få ud af at gøre mere – det er også en diskussion, man bliver nødt til at tage, siger Lis Munk.

Dansk Studie: Der er ikke flere børn, der bliver reddet

Lis Munk bygger blandt andet sine pointer på et dansk studie ”Routine Induction in late-term pregnancies”, der blev offentliggjort i British Medical Journal (BMJ) 19. december.

Studiet har kigget på betydningen af, at man i Danmark i 2011 ændrede retningslinjerne i forhold til igangsættelse.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis det var min kone og mit barn, så ville jeg sætte i gang hurtigere.

Øjvind Lidegaard, professor

Før 2011 blev kvinder nemlig sat i gang, hvis de var gået 14 dage over tid. Ændringen blev gennemført, fordi undersøgelser dengang viste en ”meget lille stigning i dødeligheden hos ufødte i den allersidste del af graviditeten, primært efter 41. uge,” står der på Jordemoderens forening.

Ifølge Eva Rydahl, der er hovedforfatter og lektor ved Københavns Professionshøjskole, viser det nye danske studie, at dødeligheden blandt nyfødte er uændret to år før og fem år efter, at reglerne blev ændret i 2011.

– Der er ikke flere børn, der bliver reddet. Til gengæld er der flere kvinder, der bliver sat i gang, hvilket kan have konsekvenser for den fødende kvinde. Blandt andet finder vi i studiet, at flere kvinder efter 2011 led af den sjældne komplikation med bristet livmoder, siger Eva Rydahl til TV 2.

Professor: Børn har godt af at komme ud, når kvinden er gået over termin

Både det svenske og det danske studie er blevet læst og kommenteret af læger herhjemme og i udlandet.

Tre danske professorer har kommenteret Eva Rydahls studie på BMJ, men de mener fortsat, at der er nok evidens til at ændre de danske retningslinjer for gravide kvinder, der er gået over tid.

Vi har ikke en god nok normering til at ændre praksis

Øjvind Lidegaard

Det gælder blandt andet Øjvind Lidegaard, der er professor i Obstetrik og Gynækologi på Rigshospitalet. Han siger til TV 2, at færre børn vil dø inden fødslen, hvis flere gravide kvinder bliver sat tidligere i gang.

– Derfor mener jeg også, at vi i Danmark bør overveje at sætte kvinder i gang ved 41+0 – at sætte tidligere i gang end dét, er der ikke tilstrækkeligt videnskabelig belæg for, siger han.

Tallene viser ifølge Øjvind Lidegaard, at antallet af døde fostre stiger markant i starten af 41 fulde graviditetsuger og endnu mere efter 42 uger.

– Alt viser, at børnene får det dårligere, jo længere de bliver i livmoderen efter terminen. Problemet er, at det ikke er alle gravide, der selv går i gang med fødslen, men løsningen er ikke bare at vente.

Han forklarer til TV 2, at antallet af fostre, der døde i moderens mave efter 37. uge, faldt fra 120 til 60, da man ændrede reglerne i 2011. Men på grund af færre igangsættelser i perioden 2015 til 2017 har der igen været en lille stigning i antallet af døde fostre.

"Vi begik en fejl i 2011 – den må ikke gentages"

Øjvind Lidegaard understreger imidlertid, at normeringen på de danske fødegange lige nu er så stram, at man ikke kan ændre praksis.

- Vi havde heller ikke en god nok normering i 2010 og 2011, men dengang blev det besluttet at ændre retningslinjerne alligevel. Det var en fejl, at vi ikke samtidig sikrede en opnormering, og den fejl må vi ikke begå igen, siger han.

Øjvind Lidegaard afviser, at flere kvinder får bristet livmoder som følge af den medicin, der bliver brugt til at sætte fødsler i gang. Han fremhæver, at det er den stimulerende medicin, der gives senere i fødselsforløbet, som forårsager de sjældne bristninger.

– Nogle gange skal man spørge sig selv: Hvad ville du gøre, hvis det var din egen hustru. Jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis det var min hustru og mit barn, så ville jeg sætte i gang, så snart 41 fulde uger var passeret.

Ifølge Øjvind Lidegaard er der foretaget studier af den danske model.

I Sverige vil man nu sætte kvinder i gang tidligere

Efter resultaterne i de svenske SWEPIS-studie blev kendt, har flere svenske fødesteder ændret reglerne for igangsættelse.

Både DSOG og Jordemoderforeningen fremhæver overfor TV 2, at man i Danmark nøje overvåger gravide, der er gået over tid inden selve igangsættelsen i 42. uge. Et af kritikpunkterne i forhold til det svenske studie har blandt andet været den manglende overvågning af kvinder, der er gået over tid.