Samfund

Kritik af Mette Frederiksens nytårstale fra foreninger: Målet må ikke være at tvangsfjerne flere børn

Det vigtigste er, at man har fokus på børnenes behov og en tidlig indsats for at hjælpe både de udsatte børn og deres familier, lyder det fra flere.

Da Mette Frederiksen i går holdt sin første nytårstale som statsminister, var det med udmeldingen om, at flere børn og unge skal tvangsfjernes.

Men flere aktører og foreninger, der beskæftiger sig med området, synes ikke, at det er den rette vej at gå.

Det er nemlig ikke sikkert, at tidlige anbringelser - eller anbringelser overhovedet - er den rigtige løsning, lyder kritikken.

Antallet af anbringelser er faldet fra 14.978 i 2011 til 13.823 i 2018, viser tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til et fald på cirka otte procent. Hvis man kigger på tallene for anbringelser uden samtykke, er der omvendt sket en stigning fra 1799 i 2011 til 2713 børn i 2018.

Der skal sættes tidligere ind

Søren Skjødt, som er formand for Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge, mener dog ikke, at man skal lægge så meget fokus på tallene, som ifølge ham ikke er interessante i sig selv.

- Det interessante er, om de børn, der har behov for at blive anbragt, rent faktisk bliver det. Og noget tyder på, at mange børn ikke får det rigtige tilbud til at begynde med.

Han mener, at myndighederne i højere grad kan blive skarpere til at afdække forældrenes evne til at bidrage og lave det rigtige match tidligere i processen, når et barn eller en ung skal anbringes udenfor hjemmet.

- Vi har måske haft lidt for stort fokus på tidlig, ambulant indsats frem for at vurdere, hvad det er for et behov, barnet har. Der hører jeg også statsministeren sige i sin nytårstale, at vi skal levere det, der skal til, fra start af.

Han kalder en tvangsfjernelse af et barn for en voldsom indgriben, hvor man i størst muligt omfang skal forsøge at bibeholde kontakten til forældrene og lade dem løfte de opgaver, som de er i stand til.

- Og så er der nogle ganske få tilfælde, hvor det ikke er muligt. Og der skal vi som samfund være klar til at reagere på barnets behov i højere grad end forældrenes.

Det må aldrig blive et mål at anbringe flere børn

Formanden for socialrådgiverforeningen efterlyser flere ressourcer til børne- og ungeområdet. Video: Sofie Sparre

Mads Bilstrup, som er formand for Dansk Socialrådgiverforening, roser Mette Frederiksen for at tage emnet op, men ifølge ham må det aldrig blive et mål at anbringe flere børn.

- Vi skal lave de anbringelser, der er nødvendige. Det er et meget svært og komplekst arbejde, som kræver rigtig mange ressourcer og en dyb indsigt i både barnet, men også i forældrene og det miljø, de lever i, siger han og tilføjer, at det, man kan gøre bedre, er at have fokus på at lave mere stabile anbringelser, som giver ro omkring barnet.

Ifølge Mads Bilstrup er det de ressourcer, der mangler, for netop at kunne skabe stabilitet.

- Det her område har været nedprioriteret og underfinansieret i en årrække. Kommunerne mangler de rigtige foranstaltninger til at kunne hjælpe både forældrene og børnene.

Han anerkender dog statsministerens intentioner med talen og siger, at der stadig er væsentlig plads til forbedring i nogle børnesager.

Der skal de rette kompetencer til

Helle Tilburg Johnsen, som er vicedirektør hos Børns Vilkår, støtter op om, at man skal være bedre til at sætte ind tidligere med den rette indsats, så børnene ikke bliver til kastebolde i systemet. Video: Sofie Sparre

Helle Tilburg Johnsen, som er vicedirektør hos Børns Vilkår, støtter op om, at man skal være bedre til at sætte ind tidligere ind med den rette indsats, så børnene ikke bliver til kastebolde i systemet.

Men selv om hun som hovedregel støtter op om Mette Frederiksens øgede fokus på de udsatte børn, så mener hun ikke, at flere anbringelser skal være målet. I stedet skal fokus ligge på at yde den rigtige indsats for den enkelte familie.

- Målet skal altid være at sikre den bedste og den tryggeste barndom. Og det betyder måske, at man skal anbringes udenfor hjemmet, eller at der skal flere indsatser i hjemmet. Det er altid en individuel vurdering. Men hvis der er økonomiske hensyn, der ikke er høj nok faglighed, eller hvad der kan lægge til grund for, at det ikke sker, så er det der, vi skal have fokus, så vi sikrer, at børn og unge får den helt rette hjælp på det rigtige tidspunkt.

Hun mener derfor, at en certificering af socialrådgivere, der har med området at gøre, kunne være vejen frem. På den måde sikrer man, at de har de rette kompetencer,

- Det er et alt for vigtigt område til ikke at prioritere det - både fagligt og økonomisk, slutter hun.